Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

V Plzni se díky dobrovolnictví daří spojovat lidi všech generací

Spolek se tak snaží podle ředitelky spolku Vlastimily Faiferlíkové přispět k co největšímu zapojení seniorů do společenského života, podporovat jejich sebedůvěru, zájem o další vzdělávání a učení se, pomáhat jim rozvíjet duševní a fyzické síly. Spolek TOTEM vybudoval na klidném okraji Plzně unikátní multifunkční mezigenerační centrum, kde se při různých vzdělávacích, sportovních nebo uměleckých akcích setkávají a spolupracují lidé všech generací. Další aktivity spolku jsou zaměřené také na pomoc seniorům a jejich rodinám s řešením obtížných životních situací.

„Rychle se měnící demografická situace bude vyžadovat stále větší spolupráci lidí všech věkových kategorií, posilování vztahů v rodině, komunitě, ve společnosti. V centru TOTEM jsem měla možnost vidět mnoho zajímavých aktivit, vzdělávacích, které přispívají k rozvíjení mezigeneračních vztahů, pomáhají k aktivnímu stárnutí a ukazují, jak jsou naši starší občané pro společnost užiteční,“ říká náměstkyně Jana Hanzlíková.

„Rozvoj mezigenerační spolupráce i formou multigeneračních center – míst pro setkávání se napříč generacemi - je i jedním z cílů a opatření Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017a je proto velmi důležité takové aktivity podporovat,“ dodává náměstkyně.

Druhou organizací, kterou v Plzni náměstkyně Jana Hanzlíková navštívila, a spolupracuje i s TOTEM, byl moderní a bezbariérový seniorský pobytový dům Terasy. Zařízení poskytuje 52 seniorům komplexní 24 hodinou péči zahrnující ubytování, celodenní stravování a pomoc při zvládání běžných denních potřeb. O zdejší seniory, většinou se sníženou soběstačností a mobilitou, se stará také tým zdravotních sester a sociálních pracovníků. Posláním domu Terasy je podle slov zdejší ředitelky Milady Brašnové hlavně vytvoření prostředí co nejvíce podobnému domácí atmosféře, osobní přístup ke všem klientům a snaha o jejich motivaci k aktivitě a rozvíjení rodinných a společenských vztahů.

Jana Hanzlíková se zajímala také o plzeňské Salesiánské středisko mládeže, které je otevřeno pro široké spektrum dětí a teenagerů. Snaží se zde přispívat ke komplexnímu rozvoji dětí, mladistvých ale i jejich rodin, které jsou převážně ze sociálně a finančně znevýhodněných poměrů. Nabízí jim řadu zájmových kroužků, aktivizačních programů provozovaných pod Centrem pomoci dětem, mládeži a rodině s příznačným názvem Střecha, vyžití ve volnočasovém klubu Balón, nebo nízkoprahové centrum Vzducholoď. Práce v tomto středisku je podle slov ředitele Antonína Nevoly založena především na osobním vztahu, vnímání individuálních potřeb každého příchozího, trpělivosti a snaze o dlouhodobější formu pomoci. Náměstkyni Janu Hanzlíkovou nezajímal jen každodenní provoz těchto center, ale ptala se také na problémy a překážky, se kterými se členové a zaměstnanci těchto organizací běžně setkávají a kde by mohlo ministerstvo pomoci při jejich řešení. Často zmiňovanou oblastí, která by potřebovala zlepšit, je větší propojenost, návaznost a spolupráce mezi různými organizacemi v kraji a systém financování.

FOTOGALERIE:

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 27.6.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 17.2. 2019 000 01:16.