Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Červen:

Martin Potůček: Rozhovor - Podoba důchodové reformy, Hyde Park (ČT24)

Daniel TAKÁČ, moderátor
Co s důchody, přemýšlí teď zvláštní komise politiků a odborníků. Nejpozději do léta by chtěla mít jasno, jakým způsobem zmizí druhý penzijní pilíř. Ale co potom? Jak nastavit český důchodový systém tak, aby zajistil výplatu důchodů, odrážel zásluhy a dokázal existovat desítky let? I takové debaty komise povede. S jejím předsedou Martinem Potůčkem si můžete v právě začínajícím Hyde Parku popovídat, dobrý večer. Pane předsedo, dobrý večer, vítejte v Hyde Parku, díky, že jste přišel za našimi diváky.

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Děkuji za pozvání. Dobrý večer.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Důchody jsou docela určitě citlivé politické téma, ale nejenom politické téma. Bezesporu je to téma, které se dřív nebo později naprosté většiny z nás dotkne.

Reportáž

redaktor

Klidný, spokojený, zasloužený důchod. Obvyklé spojení, k jehož naplnění je potřeba zdánlivá maličkost. Peníze. Už krátce po vzniku samostatné České republiky se proto vedle prvního pilíře, průběžného důchodového systému, do kterého si každý přispívá v produktivním věku, objevilo penzijní připojištění.

Václav KLAUS, tehdejší premiér a předseda ODS /6. 12. 1994/
K prohloubení sociální jistoty občanů ve stáří jsme připravili zákon o dobrovolném penzijním připojištění se státním příspěvkem, podle něhož již zahájily svou činnost první penzijní fondy. U dalších probíhá schvalovací řízení.

redaktor
Nakonec těchto fondů bylo až 44, po čase jich zůstalo 9 a na nezájem si nemohly stěžovat. Ke konci roku 2012 počet účastníků penzijního připojištění se státním příspěvkem, tedy takzvaného třetího pilíře, překročil 5 milionů. Pak se v lednu 2013 spustila důchodová reforma Nečasovy vlády a s ní i nejvíc odkládaný, diskutovaný a kontroverzní druhý pilíř. A premiér šel příkladem a i jeho povinné odvody začaly vedle státního systému částečně téct i do soukromých fondů. Jenže lidé o druhý pilíř ani zdaleka neměli takový zájem, jako vláda očekávala, dílem i díky velmi hlasitému odporu tehdejší opozice.

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/ /7. 9. 2012/
Chtěl bych také varovat všechny občany, aby nevstupovali do druhého pilíře.

Petr NEČAS, tehdejší premiér a předseda strany /ODS/ /21. 5. 2013/
Druhý pilíř je předmětem tak špinavé antikampaně politicky motivované, že nemůžeme být zase úplně překvapeni.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Teď, když je sociální demokracie u moci, činí, jak slibovala a chystá se druhý pilíř zrušit, nic ale zatím není definitivní, zvlášť po těchto slovech předsedy druhé nejsilnější koaliční strany.

Andrej BABIŠ, ministr financí, předseda hnutí /ANO/ /3. 6. 2014/
Byla škoda, že se zrušil ten druhý pilíř a nevím, jestli v rámci koalice ještě to nezvedneme, protože podle mě to bylo špatně zpropagováno.

redaktor
Premiér nesouhlasí a připomněl, že konec druhého pilíře je součástí koaliční smlouvy.

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/ /3. 6. 2014/
Nejlepší cestou k tomu, aby vláda měla výsledky, je nezpochybňovat koaliční smlouvu.

redaktor
Vláda přitom nějaké řešení najít musí, na důchody si totiž půjčuje, loni třeba vyplatila téměř o 50 miliard víc neže vybrala a vede se důchodcům po 20 letech lépe? Ne tak docela. Důchody sice rostly podobně jako průměrná čistá mzda, jenže svou důležitou roli hrál i růst cen. A i když jsou současné důchody v absolutních číslech násobky těch před 20 lety, reálně si za ně důchodci koupí plus minus to samé, aspoň podle vývoje takzvaného indexu spotřebitelských cen, tedy balíčku několika stovek základních výrobků a služeb. Jenže třeba takové nájmy rostly mnohem rychleji. Dobrou zprávou pro důchodce tak aspoň zůstává vyšší valorizace penzí, kterou schválili poslanci a s ní i mimořádná kompenzace za pomalejší růst minulých let.

Daniel TAKÁČ, moderátor
A otázky teď už závisí na vás. Posílejte je sem k nám do Hyde Parku. Kontakty buď znáte, nebo hledejte na našem webu www.hydeparkct24.cz, kde je vše potřebné pro to, abyste se s námi mohli spojit i viděli to, na co se ptají ostatní, připraveno. Pane předsedo, na webu otázka číslo jedna od Lukáše P.: "Jste šéfem komise, která má vyřešit důchodovou reformu, k čemu jste zatím došli a věříte tomu, že se vám podaří vybudovat stabilní důchodový systém, je to vůbec možné?" Tak k čemu jste zatím došli?

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Naše komise se poprvé sešla začátkem minulého měsíce, a to téma reformy důchodového systému je samozřejmě náročné a složité, takže nemůžeme čekat, že bychom za měsíc, za dva okamžitě dospěli k nějakým závěrům, už jenom proto, že ta komise není jenom komise složená z odborníků, ale i z politiků, ze všech politických stran, které jsou zastoupeny v Poslanecké sněmovně, nejenom tedy z těch koaličních a samozřejmě i zástupců sociálních partnerů a dalších institucí, takže ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
No, dobře, ale alespoň tedy nějaký první krok, už máte za sebou? Krom toho, co jsem říkal, že do července byste chtěli vědět jak zrušit druhý pilíř.

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Ano, co máme za sebou, je kromě těch ustavovacích nezbytných kroků ustavení tří pracovních týmů, které se budou zabývat třemi důležitými součástmi toho, oč nás vláda požádala.

Daniel TAKÁČ, moderátor
K čemu jste zatím došli? Věříte tomu, že se vám podaří vybudovat stabilní důchodový systém, je to vůbec možné?

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Ta víra, ta je důležitá a bez toho, abych věřil, že ta naše komise přece jenom nabídne politikům k rozhodování něco, co bude trvalejší, co přesáhne období fungování jedné vlády, tak bych nesouhlasil s tím, abych takovouhle komisi vedl. Já si myslím, že je to velmi potřeba a sám za sebe mohu říci, že udělám všechno pro to, aby byly výsledky, o které se bude moci opřít jak ta koaliční vláda dnešní, poněvadž to je její politické zadání, tak i vlády, které přijdou po ní, a to je podstatné pro důchodový systém, aby ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
Když vás budu citovat z Parlamentních listů: "Máme navrhnout takové úpravy důchodového systému, které by zajistily důstojný život důchodcům a posílily princip zásluhovosti. Teď jste k tomu přidal ještě tu trvalost toho systému." Tyhle tři věci tedy najdete, zajistíte a navrhnete takový systém, který tohle bude splňovat?

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
A ještě bych dodal to čtvrté kritérium, které máme také v zadání, a to je narovnání transferu mezi rodinou a společností. To jsou 4 kritéria. Neexistuje nikde ve světě žádný důchodový systém, který by plně naplnil všechna ta 4 kritéria, takže vždycky půjde o to s přihlédnutím ke konkrétní situaci naší země a předpokládanému budoucímu vývoji navrhnout takové změny, které by tato kritéria udržely v jakés, takés rozumné rovnováze.

Daniel TAKÁČ, moderátor
A které má největší prioritu tedy z těch 4, které jste jmenoval.

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
To jsou 4 kritéria, která všechna musíme vést v patrnosti a pravděpodobně v určitých fázích vývoje bude mít navrch jedno kritérium, v nějaké další fázi může mít navrch nějaké jiné.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Čili když to řeknu negativně, tak můžu říct, že tak úplně důstojný život důchodcům nezajistíte, princip zásluhovosti se úplně tak moc nepodaří dosáhnout, systém nebude trvalý a transfery se tak horko těžko nějak srovnají.

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
To jste velice hezky řekl a připomíná mi to rčení o té ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
Ano, o té poloplné sklenici, dobře.

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
O té poloplné nebo poloprázdné ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
Tak vy samozřejmě to budete říkat z té druhé strany.

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Ale já bych to obrátil tím, že pokud bychom hned na začátku 90. let udělali některé kroky, které byly navrhovány a které tehdejší Klausova vláda nepodnikla, tak by ta sklenice byla rozhodně plnější. Zmíním jenom dva, byly by tři, ale zmíním dva nejdůležitější. Zaprvé z miliardových, stamiliardových výnosů privatizace ustavit fond, který by byl základem, jakýmsi rezervním fondem pro budoucí reformy důchodového systému. A za druhé zavést zaměstnanecké penzijní připojištění. To první Klaus odmítl s tím, že to neodporuje principům jeho, jeho návrhům privatizace, a to druhé odmítl s tím, že to je korporativní, to je prostě cosi, co odmítá a respektoval, a ta vláda jeho nakonec, jak jsme viděli, přijala jenom ten princip jedinec ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
A to nestačí, to nestačí? To dobrovolné pro každého?

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
No, když se podíváte všude kolem nás v Evropě, tak velkou část těch důchodů tvoří právě ty zaměstnanecké fondy. Ty fondy ve Švýcarsku, v Německu, v Rakousku, to jsou fondy, do kterých po celý život přispívali zaměstnanci zaměstnavatele kromě toho prvního pilíře a které vlastně kromě toho základního penzijního příjmu dávají ještě poměrně slušný peníz další.

Daniel TAKÁČ, moderátor
No, dobře, ale víte, abychom, když se vracím k té poloplné nebo poloprázdné sklenici, abychom za 5, 6 let nezjistili, že platí ten negativistický pohled, tedy že to není moc zásluhové, není to udržitelné a tak dále, jak jsem o tom mluvil, ať se neopakuju. Ty systémy někde na západě, kde fungují, ty jsou bez problémů, anebo také je potřeba je reformovat?

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Žádný, žádný důchodový systém není ideální, ale mnohé země byly mnohem předvídavější v tom reagovat na to, co se předvídat dalo a co bohužel u nás se nepředvídalo, ať už z důvodů politické nevůle, nebo toho, že vlastně těm, kteří rozhodoval, vůbec nedošlo, že do budoucna může takovýhle problém nastat.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Na Facebooku Olaf: "Jaká je dle vaší akademické zkušenosti nejlepší podoba důchodové reformy? Pokud byste neměl politické zadání, jak byste ji postavil vy?" Tak to je čistě odborná otázka a ptáme se na váš názor při respektu toho, že jste jeden z členů komise.

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Ano, je to ale i osobní otázka a já bych nešel do této funkce, pokud by to politické zadání do značné míry neodpovídalo i tomu, co si myslím, že bude dobré pro zemi a pro občany. Takže je zřejmé a publikoval jsem to několikrát i v uplynulých letech, že ta podoba druhého pilíře, kterou nakonec minulá vláda a parlament přijal, není dobrá, že je rozumné ten druhý pilíř ukončit. V konkrétních podmínkách České republiky bych se soustředil na rekonstrukci prvního pilíře tak, aby lépe odpovídal současným a budoucím potřebám lidí, a to hodně i na té příjmové stránce, o které se zatím u nás mnoho nehovořilo, dost často se hovořilo: "Tak peníze nejsou, tak se nedá nic dělat a budeme tedy jediné, co můžeme udělat, je buď zpřísňovat podmínky nároku na důchod, nebo prodlužovat důchodový věk," a tak dále a tak podobně. Já bych nezpochybňoval ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
Pojďme k těm dalším parametrům, já se k nim vrátím, abychom si podrobněji popovídal o těch jednotlivých vašich představách, jak důchodový systém má vypadat. Takže druhý pilíř pryč, rekonstrukce prvního pilíře. Ještě nějaký další zásadní krok k důchodovému systému?

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Určitě, určitě ano, v ideálním případě, a nejsem sám, kdo o tom hovořil a hovoří, by ten třetí pilíř mohl být postaven na trochu jiném principu, než je ten současný, kde si konkuruje 7 penzijních společností. Ve světě fungují rozumné soustavy, kde vlastně ten výběr do toho třetího pilíře zabezpečuje veřejnoprávní instituce a ta veřejnoprávní instituce potom, pokud je dostatečně kompetentní, tak může operovat i na těch finančních trzích s menšími nároky na provoz, poněvadž velký problém tady těch komerčních privátních asociací je, že mají skutečně poměrně značné nároky na provoz a ty nároky na provoz vlastně hodně ukrajují z těch příspěvků.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Tak teď pojďme tedy k těm jednotlivým nohám, dovolím si říct, té vaší důchodové reformy. Druhý pilíř pryč, to je jasné, otázka ovšem je, jak? Jakou vy preferujete cestu? Opět při respektu toho, že z komise může třeba vyplout jiná cesta, ale ta vaše mě zajímá.

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Tady se na mě nezlobte, ale to, co bych teď řekl, by mohlo svým způsobem ovlivnit to naše rozhodování, kdybyste byl jenom malinko trpělivější ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
A tak to přece chcete, aby to bylo podle vás.

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Ne, ne, kdybyste byl jenom malinko trpělivější, tak my máme jakýsi nepsaný závazek do konce července navrhnout způsob, který by byl skutečně takový, aby samozřejmě neohrozil žádná vlastnická práva účastníků druhého pilíře a zároveň vytvářel předpoklady pro to, aby byl ukončen co nejdříve a aby to, co bylo naspořeno, aby se rozumným způsobem jaksi uplatnilo někde jinde, a to někde jinde je teď předmětem poměrně velkých diskusí na půdě komise, a tady, nezlobte se, zatím nemohu říct nic více.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Aby nebyla porušena vlastnická práva, to znamená, podle některých názorů ten zákon jasně konstatuje, že ty peníze těch lidí, těch 80 tisíc lidí, kteří si teď spoří, že už jsou to jejich peníze, takže jak o nich rozhodnete? Ať už jenom o té státní části, kterou dal stát nebo o tom, co si dal každý sám? Tam je to asi jednodušší, nebo ne?

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
No, hlavně nepůjdeme tou cestou ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
Ale ony to mají být všechno jejich peníze už teďka.

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Samozřejmě jsou jejich a nikdo jim jejich vlastnická práva nemůže vzít a bylo by to velmi škodlivé, kdyby o tom někdo přemýšlel. První věc je vlastně omezit fungování toho druhého pilíře v tom smyslu, že on ukusuje z už tak poměrně chatrně financovaného prvního pilíře, takže to je jakýsi první a pochopitelný krok a ten druhý krok, který by měl být koncipován v souladu s tím prvním, je nastavit ty podmínky účastníků tak, aby ty jejich peníze byly přelity buď do jejich kapsy nebo zpět do prvního pilíře nebo do třetího pilíře, a to všechno je skutečně věcí diskusí, a tady bych nerad předbíhal.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Ale do toho prvního pilíře, to už vezmete těm lidem ty peníze, nebo ne?

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Ne, ne, oni se pro to mohou rozhodnout. Proč by se pro to nemohli rozhodnout? Jedna z těch variant je, pokud se rozhodnete, ta tři procenta, které jste zatím střádal ve druhém pilíři, vrátit do prvního pilíře, budete bráni, jako kdybyste nikdy tuto část neodváděli. Všechny nároky vyplývající tady z toho povinného přispívání z té části povinného přispívání vám budou vráceny a vlastně bude se s těmi penězi pracovat tak, jako kdybyste do toho druhého pilíře nevstoupil.

Daniel TAKÁČ, moderátor
No, a co když to každý bude chtít jinak? Někdo bude to chtít vrátit zpátky do prvního pilíře, zbytek na třetí pilíř, někdo celý do třetího pilíře, někdo si to bude chtít vzít například. Všechny tyhle cesty umožníte?

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Určitě to nebude tak, že bude definována jenom jedna cesta, jenom jeden kanál. Určitě tam bude prostor pro volbu. To by asi ani jinak nešlo. Jiná věc je samozřejmě, jak bude definována ta první volba takzvaná defaultní volba, to znamená, pokud někdo neoznámí v určitém termínu, co s těmi penězi zamýšlí ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
Tak se stane něco.

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
... tak pak to půjde zákonem definovaným způsobem někam.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Čili vy vymyslíte nějaký způsob, jednu z těch variant, kterou teď tedy popisujete a kdo neudělá nic, tak u něj ta varianta nastane a kdo bude chtít jinou cestu, tak aktivně musí někam přijít a někde oznámit: "Já to chci tak a tak." To je to, k čemu chcete dospět? Výborně. Rekonstrukce prvního pilíře. Jaká?

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
No, tak, hlavně bych rád, abychom upoutali pozornost rozhodovatelů, to jest politiků i na to, o čem se zatím mnoho nemluví, a to je to, že ten deficit, který je skutečně značný, je dán některými faktory, které zatím nebyly příliš diskutovány. Jeden z těch faktorů, který zatím nebyl, myslím, takhle veřejně zmíněn nikdy, je, že Česká republika je jedna z mála zemí, ne-li jediná, která sice započítává náhradní doby v době, kdy se staráte o dítě, třebas na mateřské nebo na rodičovské dovolené nebo když jste nezaměstnaný a nebo když konáte základní vojenskou službu, tak se vám tato doba započítá jako doba, jako byste byl v tom pracovním procesu, ale český stát do penzijního, do důchodového pojištění nedává ani korunu. V naprosté většině ostatních zemí je to tak, že stát vám započítává tyto doby, ale zároveň za vás do toho důchodového systému platí například průměrný plat. Kdyby se tohle to zavedlo v České republice, tak by určitě ten deficit byl výrazně nižší, to je jedna možnost.

Daniel TAKÁČ, moderátor
A když u ní ještě chvíli zůstaneme, jak ji financovat tuhle tu možnost? Tam by ten stát ty peníze měl.

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
No, z obecních ..., ano, ano, z obecných daní odnikud odjinud to nevezmete.

Daniel TAKÁČ, moderátor
A, takže které daně tedy vyšší patrně?

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
No, z obecných daní, těch daní je celá řada, to už se mě ptáte na to, kde se ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
Právě, těch je spousta.

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
... kde si myslím já, že vlastně ty daně jsou v tuto chvíli nízké, no, a jenom samozřejmě na to já mám názor, ale to není předmětem naší odborné komise.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Aha, váš výstup bude: "Státe, dej," například tedy, opět není to definitivní věc. "Státe, musíš dát víc za náhradní doby například, za jednotlivé lidi," ale kde na to vzít, to už státu neřeknete, to bude, to bude věc politiků.

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Ano.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Ale jedna ..., dobře, tak ještě nějaká část rekonstrukce prvního pilíře tedy toho průběžného?

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Určitě, určitě bych zmínil ještě alespoň dvě. Jedna se týká znovu těch příjmů nedostatečných, tady je už od začátku 90. let, a to bych vytknul skutečně znovu také té první Klausově, že kromě toho, že jaksi nezavedla zaměstnanecké penzijní fondy připojištění, kromě toho, že nevyužila příjmů z privatizace pro rezervní důchodový fond, tak nastavila odvody osob samostatně výdělečně činných tak nízko, že byly po celou dobu, celých 20 let hluboko pod polovinou odvodů zaměstnanců a zaměstnavatelů, což vytváří velikou disproporci v těch příjmech, která není jenom disproporcí v příjmech jako takových, ale vytváří prostor pro šedou a černou ekonomiku, pro ten ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
To mluvíte o absolutních číslech nebo o poměrných číslech?

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
O poměrných číslech, když se, když se ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
28 % z nějakého vyměřovacího základu, to se týká zaměstnanců, kde je to tedy ta dvousložková, zaměstnanec a zaměstnavatel a OSVČ taky 28 % z nějakého vyměřovacího základu.

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Ano, přesně tak, jenomže u těch OSVČ je tam ten minimální vyměřovací základ, který dnes činí asi šest tisíc něco, přes šest tisíc korun. U zaměstnanců je to ten průměrný příjem, který dnes je kolem 25 tisíc, tak už tady vidíte ten nepoměr a když se podíváte na reálné odvody, tak ty jsou u OSVČ kolem 9 tisíc korun, ten základ a pak z toho se vypočítává těch 28 %, takže suma sumárum v průměru OSVČ každý měsíc odvádí něco kolem 1700 korun, zatímco průměrný zaměstnanec přes 7 tisíc a to je samozřejmě veliký nepoměr, který pak vede k tomu, že OSVČ docela přirozeně tendují k tomu dávat jenom minimum, poněvadž vědí, že posléze si z toho prvního pilíře vzhledem ke konstrukci výpočtu důchodů nakonec vezmou více a pokud na to mají, tak si ty peníze ukládají někde jinde.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Ale ta nerovnovážnost ve prospěch OSVČ ale není jenom u nás, tak je i v některých dalších evropských zemích, protože OSVČ zase některé požadavky nemá, když to řeknu obecně.

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
To máte naprosto pravdu, ale tam to není takový drastický nepoměr, tam to, ten poměr činí, řekněme, kolem 80 nebo přes 80 % u OSVČ ve vztahu k zaměstnancům.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Pojďme na web, Kristýna: "Evropská unie kritizovala Českou republiku, že hranice důchodového věku roste příliš pomalu. Chápu to tak, že v Evropě nikdo netuší, jak postavit stabilní důchodový systém. Mýlím se? Pokud jsou dnešní padesátníci v České republice v podstatě nezaměstnatelní, tak co teprve šedesátníci, sedmdesátníci?"

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Já myslím, že Kristýna skutečně upozornila na podstatnou věc, že totiž změny důchodového systému parametrické samy o sobě nejsou všelékem, že souvisí s rodinnou politikou, k tomu se možná dnes taky ještě dostaneme, s politikou zaměstnanosti. Co pomůže, když bude růst definovaná hranice věku odchodu do důchodu, když valná část lidí ve věku nad 50 let už bude marně shánět práci a tak jako tak zůstane vlastně svým způsobem na podpoře, takříkajíc, takže.

Daniel TAKÁČ, moderátor
No, na to někdo říká, že to jsou jiné peníze, to je prostě sociální nějaká síť, ale nejsou to důchody. I takový argument jsem zaznamenal někde.

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
No, tak, dobře, ano, i tak lze argumentovat.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Ale to je, to není relevantní úvaha tohle to podle vás?

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
No, takhle, to je relevantní úvaha právě v tom smyslu, že ty sociální systémy spolu souvisejí a nelze je brát izolovaně. To je prostě velká chyba vidět jenom ten důchodový systém a obávám se, že Evropská komise právě ten důchodový systém bere takto mechanicky jenom jako sám o sobě a nepromýšlí všechny souvislosti, o kterých jsem tady hovořil.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Čili tu výtku od Evropské unie, že náš důchodový věk roste příliš pomalu, odmítáte?

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Nelze jej odmítnout absolutně, rozhodně je zřejmé podle těch stávajících analýz, které máme k dispozici, že v tuto chvíli je to předčasné, že existují jiné, lepší způsoby, jak s tím problémem zápolit a tady tento problém, ten skutečně bude velmi výrazný v okamžiku, kdy začnou odcházet do důchodu lidé z té takzvané ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
Husákovy děti?

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Vždyť vy to víte.

Daniel TAKÁČ, moderátor
To byla otázka. Nicméně teď tedy by vůbec nemusel růst důchodový věk?

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Ne, ne, ten důchodový věk je třeba, aby rostl, jako jedna z podmínek toho, abychom se dostali někam, kam chceme, to znamená k nějakému stabilnějšími důchodovému systému už jen proto, že když se podíváte na statistiku, tak délka, kterou v průměru lidé v důchodu prožijí, ta se u nás, řekněme, od roku 2000 docela výrazně zvyšuje, což je krásné, to je přece skvělé, že žijeme déle, ale samozřejmě vytváří to větší tlak na ten důchodový systém.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Na webu Karel Kičmer: "Dobrý večer, ve Švédsku či Kanadě se průměrné důchody pohybují kolem 80 % průměrné mzdy a dosahují částky kolem 60 tisíc korun. Co by měla udělat Vláda České republiky či jaký systém nastavit, abychom na tom byli podobně?" Děkuje Karel.

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Ano, existuje taková hláška z 60. let 20. století, myslím, že to byl Herbert Marcuse: "Buďme realisté, žádejme nemožné." V podmínkách České republiky žádat, aby naše důchody byly na 80 % průměrné mzdy, je skutečně nemožné, prostě ty ekonomické podmínky u nás jsou takové a ten uplynulý politický a hospodářský vývoj je takový, že prostě to není v silách české ekonomiky, ale co je v silách české ekonomiky, je skutečně postupně dosáhnout toho, aby ty důchody, které dnes často hraničí s úrovní, která už hrozí propadem do chudoby, aby byly přece jenom trochu důstojnější, a to si ve vývoji, řekněme, těch budoucích 15 let, a to si myslím, že by si měli všichni politici dnes uvědomit, pokud skutečně nechceme z důchodců udělat žebráky, tak musíme počítat s tím, s čím počítá například i sousední Německo, to znamená postupný růst toho podílu, který z hrubého domácího produktu na důchody jde. Dnes je to necelých 10 %, já si troufám odhadnout, že abychom dosáhli minimální slušné úrovně pro budoucí i současné důchodce, takže by to mohlo růst tak, řekněme, v tom horizontu 15 let o 2 % HDP.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Nějaké relevantní srovnání, když tady vidíme částku důchody zhruba 60 tisíc korun, relevantní srovnání vzhledem k cenové hladině taky, zejména severské země jsou docela drahé obvykle. Tak dokážete říct nějaké tohle to číslo, 60 tisíc zní hezky, ale ve vztahu k cenové hladině to je jak a porovnání severských důchodců a českých důchodců?

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
I s tou cenovou hladinou ve Skandinávii jsou na tom tamější důchodců samozřejmě výrazně lépe než naši.

Daniel TAKÁČ, moderátor
To znamená, že třeba mají jednou tak vysokou životní úroveň?

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Například, ano.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Až takhle velký rozdíl to je?

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Určitě, určitě, stoprocentně.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Web, opět Karel Kičmer: "Dobrý večer, existuje nějaká vyspělá země, kde není první důchodový státní pilíř?" Děkuje Karel.

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Já myslím, že by bylo možné se teď zmínit o Velké Británii. Velká Británie nemá ten systém, jaký máme my a většina evropských zemí, které mají cosi jako, i když ne stoprocentně, systém sociálního pojištění. Ve Velké Británii existuje univerzální a jednotný systém starobní penze, který je vyplácen každému, který dosáhne věku 65 let. Je ovšem třeba dodat, že ten důchod je na velmi nízké hladině, ten znamená, že Británie z veřejných prostředků bude dokonce dávat v budoucnu méně, než dává dnes, dnes dává kolem 5 % HDP, my dáváme 10, a ve výhledu budoucích, řekněme, 10 let jí to ještě o půl procenta poklesne. Problém je ovšem v tom, že ten důchod je skutečně pod hladinou životního minima a že musí být doplňován buď tou individuální, nebo zaměstnaneckou penzí, připojištění tedy, které jsou ovšem v Británii tradičně rozvinuté velice a nebo sociální podporou.

Daniel TAKÁČ, moderátor
A my se u těch vašich návrhů bavíme o tom, že bude nějaký povinný způsob vlastního si přispívání na penze, nebo ne?

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Víte co, mně se líbí historie Švýcarska. Švýcarsko je samozřejmě bohatá země, ale kromě toho, že je bohatá, tak tam dobrovolné zaměstnanecké připojištění má dlouholetou tradici, nechci jít do detailů, ale v zásadě někdy před pár lety to bylo tak, že přes 80 % Švýcarů, kromě toho povinného prvního pilíře, bylo pojištěno v tom, řekněme, z jejich hlediska druhém pilíři, takže pak už vládě nedalo velkou práci převést tady tento druhý dobrovolný pilíř do povinného a já si umím představit v nějaké delší časové perspektivě, ne okamžitě, že k něčemu takovému by mohla dospět i tato země.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Čili vy ale čistě, vaše návrhy budou směřovat k tomu, že ano, penzijní připojištění, tedy ten třetí pilíř dobrovolný, žádná povinná vlastní spoluúčast na budoucích penzích, tu navrhovat nebudete?

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
V tuto chvíli pro to nevidím prostor ani politický, ani ekonomický, poněvadž si uvědomte, že ..., řekl bych, že velká část ekonomicky aktivní populace v naší zemi nemá na rozdávání. Když se podíváte na to, jak lidé hospodaří se svými příjmy, tak neznám přesně ta data, ale skoro polovina žije od výplaty k výplatě, kde mají ti lidé teď ještě povinně v takové situaci brát další zdroje na takové povinné připojištění?

Daniel TAKÁČ, moderátor
Ani od nějakého věku byste toto nenastavili?

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
No, spíš do nějakého věku, bych řekl. Jako tam je skutečně racionální to, co je v tom existujícím druhém pilíři, že tam to bylo od července minulého roku nastaveno jenom pro lidi do 35 let.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Tak třeba u těch nejmladších, aby se připravovali na to, že oni budou muset, ano, tak, ano.

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Přesně, rozumíme. Nedokážu to teď říci, tam si myslím, že budou potřeba další diskuse.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Web, Karel: "V roce 2005 přišla Bezděkova komise se závěrem, že pokud se do důchodového systému nezasáhne, vydrží být stabilní do roku 2025. Pravicové vlády ale 6krát snížily odvody do systému, čímž se dostal do schodku. Byl to záměr, aby zavedly druhý pilíř?" Děkuje Karel.

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Obecně je možné říci, že spíš pravicově orientované vlády preferují operace trhu v oblasti důchodového pojištění, zatímco vlády spíše doleva spíše preferují státní nebo veřejněprávní způsob zajištění penzí. Je tak z literatury známo, a to už jenom velmi krátce, že právě pravicové vlády, a teď nemluvím o naší, teď mluvím obecně, skutečně omezovaly zdroje pro tu veřejnou část, pro to, aby vytvořily prostor pro snazší přechod k tomu komerčnímu.

Daniel TAKÁČ, moderátor
A kdy u nás bude čas na to, aby se přecházelo tedy k té vlastní spoluúčasti mimochodem? Říkáte: "Teď na to čas není."

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
No, tak to je otázka, na kterou si myslím, že tak za 10, za 15 let nějaká budoucí politická reprezentace ustaví nějako jinou odbornou komisi.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Čili až takhle dlouhodobá záležitost to podle vás je a ten systém to vydrží nejbližších 30 let například, když 15, 20 let vlastně jakoby vlastní přičinění na důchodech mít nebudeme?

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Víte co, každá země má svůj důchodový systém. Neexistují dva identické důchodové systémy. Vzhledem k těm faktorům, o kterých jsem se zmínil úplně na začátku, to znamená, ten začátek 90. let, kdy jsme bohužel ztratili dech, tak v tuto chvíli vzhledem k ekonomické situaci země i jejích obyvatel nezbývá nic jiného než sázet hodně a hodně na rekonstrukci a rozvíjení toho prvního pilíře ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
Což jsme rozebírali.

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
... a pak hledat cesty, poněvadž doufejme, že hospodářství půjde nahoru, že země bude lépe spravována, než byla spravována doposud a tam se potom vytvoří podmínky pro to, aby to, co zatím je skutečně jenom nějakýma malým doplňkem těch penzí z prvního pilíře, to znamená, to penzijní připojištění, aby se rozvinulo do podoby, kdy by lidem mohlo v jejich důchodu skutečně hodně pomáhat.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Abychom Karla úplně neošidili o jeho otázku, vy jste obecně mluvil o tom, co pravicové, co levicové vlády, ten náš konkrétní příklad. To byl záměr snižovat odvody do systému, aby se zavedl druhý pilíř?

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Tak já nejsem psychoanalytik bývalých pravicových vlád, ale co vím bezpečně, je, že jejich perspektiva byla skutečně perspektiva spíš účtařských úspor, než nějakého odpovědného zvažování životní situace dnešních a budoucích důchodců.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Pojďme na web, Jan Fichtner se ptá: "Dobrý večer, pane profesore, jak se vypořádá komise s nálezem Ústavního soud z roku 2010, kde soud zdůraznil, že důchodový systém musí obsahovat více prvků zásluhovosti. Nemá-li být protiústavní, nepřevládne nakonec přespříliš princip solidarity nad zásluhovostí?" Děkuje, děkuje Jan.

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Já děkuji panu Fichtnerovi za tuhle tu otázku, to je skutečně otázka přímo na tělo a souvisí s tím vyvažováním těch kritérií. Tady jsou ve hře ta dva kritéria, důstojný život všech důchodců a zásluhovost. Víte dobře, že vláda musela reagovat na ten výrok Ústavního soudu, posílením zásluhovosti v tom prvním pilíři. Z mého hlediska bohužel tak učinila tak, že naopak ubrala těm, kteří byli vlastně jako kdyby z tohoto hlediska méně zásluhoví, jinými slovy řečeno, byl to Robin Hood v obráceném garde. Vzala, řekněme, 8, 8,5 desetinám, aby mohla přidat té jedné desetině, která na tom příjmově byla nejlépe.

Daniel TAKÁČ, moderátor
A byla jiná cesta, jak tedy tu zásluhovost, aby ti co nejvíce platí, dostávali o něco více?

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Určitě ani, určitě ano.

Daniel TAKÁČ, moderátor
A ta byla jaká?

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
No, ale znamenalo by to větší nároky na státní rozpočet, a to prostě byl limit, já vím, jak se ten zákon připravoval, tam bylo zadání: "Posilte zásluhovost, ale stát a důchodový systém to nesmí stát ani korunu navíc." Já si umím ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
A to je špatná cesta? V rámci toho systému tedy, když ho teď vezmeme jako uzavřený, ty peníze přerozdělit jinak, aby se splnila podmínka Ústavního soudu, to je špatně?

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Víte co, to byla, no, ne, to bych neřekl, ale byla to preference toho kritéria zásluhovosti, který podcenil to kritérium důstojného života důchodců. V okamžiku ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
A jak tedy budete chtít vy navrhovat, aby tedy obě dvě kritéria měla nějako váhu, ale zároveň Ústavní soud znovu neřekl: "Ne, to je málo pro ty, co platí nejvíc."

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Ano, to je dobrá otázka, ale už jsem na ni svým způsobem odpověděl. Musíme hledat další zdroje pro první pilíř.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Další otázka v psané podobě, mimochodem, jaké další zdroje? O některých jsme mluvili, máte ještě některé další?

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Mluvil jsem o dvou významných zdrojích, a to je, to je vlastně zvýšení odvodů OSVČ, a to, aby stát platil za ty své státní pojištěnce, nejenom, aby respektoval jejich náhradní doby, ale já si umím představit, že v okamžiku, kdy bychom třebas narovnali ty odvody zaměstnavatelů, zaměstnanců na jedné straně a OSVČ na straně druhé, tak vymizí ten nešvar neb ose výrazně sníží ten nešvar v podobě švarcsystému, a to svým způsobem posune tu ekonomiku zase dále, poněvadž bude za jinak stejných okolností vyšší příjem státního rozpočtu, nejenom v důchodovém účtu.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Jan Novák na webu: "Pane Potůčku, jaký je váš názor na procentuální navyšování důchodů? Nebylo by spravedlivější navyšování všech důchodů o stejnou částku? Děkuji a přeji úspěšné vyřešení zadaného úkolu."

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Děkuji za to přání, budeme skutečně potřebovat, aby lidé přece jenom podporovali to naše úsilí, které není úplně jednoduché. Odpověď je naprosto jednoduchá. V okamžiku, kdyby se přistoupilo k takové valorizaci, tak je to zase posílení toho jednoho kritéria důstojných životních podmínek důchodců, ale na úkor toho kritéria zásluhovosti.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Takže to nejde, jinými slovy je vaše odpověď?

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Ne, ne, to je zase věc politického rozhodnutí. Samozřejmě, že by to šlo, znamenalo by to, že by skutečně tady hrozilo, že podá někdo další žalobu, že ten princip zásluhovosti není v prvním pilíři dostatečně respektován. Ústavní soud by pravděpodobně musel znovu vynést nějaký verdikt a vláda by na to musela znovu reagovat.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Dobře, ale to zvyšování tedy musí být percentuální, nikoli všem stejné?

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
No, a to je právě to. V okamžiku, kdyby bylo ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
Musí.

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
... všem stejné, tak to znamená ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
Vznikne tenhle problém.

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
... oslabení principu zásluhovosti.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Facebook, Miloslav Pudil: "Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda někdy přestanou být okrádáni na důchodech vyšší příjmové vrstvy a bude se vyplácet stejným procentem z jakéhokoliv příjmu, například 10 tisíc, důchod 60 % je 6 tisíc, příjem 100 tisíc, důchod 60 % je 60 tisíc?"

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Samozřejmě teoreticky by to možné bylo, ale v podmínkách evropské civilizované země si to neumím představit. Uvedl bych jeden příklad. Takto na to chtělo jít Chile po Pinochetově převratu a skutečně na to tak šli, že zrušili ten veřejný pilíř a všechno převedli do komerce v podobě, která je velmi podobná návrhu pana Pudila, ale ukázalo se po těch 40 letech, že tento systém nedokáže ochránit početné vrstvy chilských důchodců od chudoby, takže Chile před několika lety znovu zavedlo ten veřejný pilíř.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Čili tvrdíte, že tady je empirická zkušenost z toho, že to nejde?

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Ne, ne, ne, tady je empirická zkušenost z toho, že to jde, ale je to jenom na určitou dobu a nakonec si vlastně ten tlak toho, co by přinesl jenom takovýhle princip, který by uplatňoval jenom kritérium zásluhovosti a neuplatňoval by to kritérium důstojného života důchodců stejně vynutil.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Na Facebooku Jindřich Osvald: "Pane Potůčku, valorizovat důchod od 205 korun je trest pro důchodce, kteří tady pracovali svoje nejproduktivnější roky strávili v totalitě. Poctivě pracovali a odváděli daně. Mají smůlu v tom, že je zastihla změna režimu při odchodu do důchodu, že?" děkuje Jindřich.

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Tak to je otázka, na kterou já nedokážu odpovědět, poněvadž neumím si představit, kam by směřovala ekonomika země, kdyby nedošlo k těm změnám, ke kterým došlo v roce 1989, obávám se, že by to rozhodně nebylo k lepšímu. Takže to je otázka, na kterou moje kapacity analytické nestačí. A když se podívá ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
A to navýšení není směšné, když tady trochu upravíme Jindřichovu otázku?

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Nevím, jestli to může být pro někoho směšné, ale rozhodně je lepší než to navýšení o těch 45 nebo kolik korun, které realizovala v uplynulém roce bývalá Nečasova vláda.

Daniel TAKÁČ, moderátor
A i za podmínky, že celý život lidé platili, jak tady Jindřich píše, poctivě pracovali, odváděli daně, platili do sociálního systému.

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Je to teoretická otázka, a tady bych odpověděl taky otázkou. Pane Osvaldu, Osvalde, udělal jak něco pro to, a by po dobu těch 90. let až do dneška tady byly vlády, které by se lépe staraly o situaci stávajících důchodců? A to já nevím, jak volil, jestli teda je účasten nějakého občanského, občanské asociace, která vlastně se snaží prosazovat práva důchodců, ne o ne.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Web, Igor: "Dobrý den. Důchodový účet je v deficitu, doporučuji proti propustit pracující důchodce ze státních služeb. Plat nebo důchod, obojí ne, tím se sníží nejen státní deficit, ale i nezaměstnanost. Děkuji za názor."

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Ano, to je názor, který se objevuje poměrně často v diskusích, já si myslím, že úplně neodpovídá skutečnosti. Zaprvé pracující důchodce nejen pobírá důchod, ale platí také svůj příspěvek do zdravotního a sociálního pojištění, platí také daň z příjmů, čili on je zároveň produktivní a každý produktivní jedinec je pro tuhle tu společnost cenný. Zadruhé neplatí to tak, že za jednoho vyhozeného důchodce nastoupí nějaký mladý, čerstvý absolvent. Prostě ta poptávka na trhu práce je diferencovaná a v zásadě bychom v té politice zaměstnanosti, o které jsme hovořili, měli vytvořit takové předpoklady, aby ta nabídka byla jak pro mladé, tak pro seniory.

Daniel TAKÁČ, moderátor
A tohle není cesta nebo proč neplatí to rovnítko, jeden starší odejde do důchodu, nový mladý přijde?

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
No, právě proto, poněvadž jejich kompetence jsou rozdílné. Mladí mohou nastupovat samozřejmě v těch nových profesích, pro které ty staří nebyli vyškoleni a už asi nemohou být doškoleni, ale naopak staří se mohou osvědčit v takových zaměstnáních, v takových funkcích, kde osvědčí solidnost, zkušenosti, znalost prostředí, a tak dále a tak podobně. Zeptejte se zaměstnavatelů. Mnozí zaměstnavatelé vsázejí právě na tyto vlastnosti. Ti poučenější zaměstnavatelé a mají z toho nakonec, když jsou v soukromém sektoru, i profit a ještě jednu poznámku. On tam zmiňoval jenom stát, ale důchodce, pracující důchodce zaměstnává nejenom stát, ale i komerční sektor.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Dobře. A v případě toho státu by to neplatilo, to, co mimochodem tam tedy bylo v té otázce napsáno?

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
No, já myslím, že také ne, poněvadž i ve veřejném sektoru jsou různé nároky na různé profese a různá postavení.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Blažena Švandová na webu se ptá: "V jakých závěrech a z nich odvozených postupech se ve věci důchodu a důchodové reformy shodujete a v jakých naopak neshodujete s Bezděkovou komisí? Jaké závěry Bezděkovy komise jsou podle vás chybné a proč?"

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Ano, pokud má paní Švandová na mysli tu druhou Bezděkovu komisi, tak tam je to naprosto zřejmé. Ta druhá Bezděkova komise skutečně připravila jenom jakousi, jakýsi návrh na zavedení povinného druhého pilíře, o tom jsme už tady hovořili a naše komise má naopak politické zadání, ten byť dobrovolný druhý pilíř ukončit. Jinak já si vážím zkušeností pana Bezděka. Myslím si, že oba dva jeho pokusy jsou cenné a vytvořily jakési penzum zkušeností, které můžeme, doufám, uplatnit dnes v té naší.

Daniel TAKÁČ, moderátor
No, a když budu dál citovat. Postupné zvyšování věku odchodu do důchodu, tedy pokračování v tomto, snížení pojistné sazby o 5 procentních bodů kompenzované fiskálně sjednoceném sazeb DPH na úrovni 19 %, tenkrát daň z přidané hodnoty vypadala jinak, zrušení vdoveckých důchodů tady například vidím.

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Ty vdovské a vdovecké důchody ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
Vdovské a vdovecké, tak, ano.

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
... mají své místo určitě, poněvadž uvědomte si, že, když dva důchodci spolu žijí a nakonec jeden zemře, tak ta ztráta, řekněme, plus minus poloviny toho příjmu pro toho pozůstalého je velkým ekonomickým stresem a právě tyto důchody pomáhají těm pozůstalým tuhle tu situaci překonat.

Daniel TAKÁČ, moderátor
To snížení pojistné sazby, tak v tom se taky asi neshodnete.

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Určitě ne.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Tak v psané podobě další otázka do Hyde Parku přichází, tady je, na Facebooku: "Dobrý den, jak by měla být u nás nastavena syntéza rodinné, daňové a důchodové politiky?"

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
No, pane Frogu, já vám moc děkuju za tuhle tu otázku, ale nezlobte se ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
Vy jste si o ní řekl asi na začátku Hyde Parku.

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
... ve dvou nebo ve třech větách na ni nelze odpovědět, ale lze odpovědět takto. Máte naprosto pravdu, že tyto tři politiky spolu souvisejí a pokud je nebudeme koncipovat od nějaké míry simultánně, tak ty naše politiky budou ve výsledku méně účinné, než když je vezmeme, vezmeme v potaz ty jejich souvislosti.

Daniel TAKÁČ, moderátor
No, a zahrnete to tedy do vašich výstupů tohle to konkrétní návrhy do dalších politik?

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Tohle to nemůžeme, nemůžeme, jediné, co můžeme udělat, je skutečně věnovat se té důchodové reformě a jejím souvislostem v podobě nějakých návrhů a námětů na to, co by se mělo v těch dalších politikách dělat. Konkrétně si myslím, že jedno téma je živé a tam bychom mohli dospět k nějakému závěru, a to je právě, a nakonec máme podle zadání, a to je narovnání transferu mezi rodinou a společností v tom prvním pilíři.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Rodinná politika, jaké náměty byste si vy dovedl představit, že bude potřeba politikům jakožto vedlejší výstup vaší komise dát?

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Asi minimálně dva, možná, že jich bude více, jeden je takový, že má dokonce naději na to, že by mohl být přijat napříč celým politickým spektrem, jak ty předběžné konzultace vypadají, a to znamená, že by manželů byl na konci každého kalendářního roku sečten ten jejich příspěvek do důchodového pojištění a byl by vydělen dvěma, tak aby ten z partnerů, který z mnoha důvodů buď vydělává výrazně méně, anebo nevydělává vůbec, poněvadž se stará o děti, aby nebyl v zásadě diskriminován po těch 20 a 30 letech, až odejde do důchodu. Dnešní struktura důchodů, poněvadž nic takového zatím v České republice uplatněno nebylo, vede k tomu, že ženy mají výrazně nižší důchod ze dvou důvodů, jednak protože jejich mzdy jejich příjmy jsou, anebo byly, vy minulosti nižší než příjmy mužů a jednak také pro to, poněvadž v okamžiku, kdy se staraly o děti a byly doma, tak ty jejich příspěvky do důchodového systému byly nulové.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Což ale s sebou ponese další náklady na důchodový systém a opět stejná otázka, z čeho je pokrýt?

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Pozor, pozor, tady ty náklady budou určité, ale nebudou zdaleka dramatické. Samozřejmě ve výsledku bude mít žena, pokud ten, pokud třebas dobrovolně nebo i povinně manželé budou takto dělit své příspěvky, tak ten důchod ženy v průměru, může to být i naopak, bude vyšší, ale důchod muže bude nižší. Čili tam pak záleží ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
A nebude to ve výsledku stejné, dva stejné důchody nebo jeden vyšší a jeden nižší, tak rodina ve výsledku na tom bude stejně?

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Takhle jako z hlediska příjmů na tom, teď to nedokážu odhadnout, nebudou na tom úplně stejně vzhledem k tomu, že výpočet toho důchodu závisí i na jiných parametrech. Tam máte tu základní částku, která vlastně zvýhodňuje spíše ty nižší příjmy, respektive důchody, takže v tom vybalancování potom to může dopadnout všelijak a ten výsledný nárok na důchodový systém nebude nijak dramatický než dnes.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Dobře, tak opět negativní otázka, v tom případě nemůže se stát, že to bude nakonec nevýhodnější pro ty rodiny?

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
No, bude to nevýhodnější určitě pro ty partnery, kteří vydělávají více, jenomže tam ta základní ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
A v tom součtu? Aby to vůbec byla nějaká prorodinná politika vůbec, aby se nakonec nezjistilo, že tímhle tím, že ten pokles z toho většího důchodu bude o tolik větší, než nárůst toho nižšího důchodu a v součtu na to budou ...

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Na ministerstvu práce jsou kvalifikovaní pojistní matematikové a ti by to určitě dokázali modelově spočítat. Já teď z hlavy nedokážu.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Vedlejší doporučení do daňové politiky.

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Ano, no, vedlejší doporučení do daňové politiky, víte co, to je složitá otázka, když tak si mě pozvěte na podzim, já se na to poctivě připravím, ale jsou i jiní, jsou lépe kvalifikovaní tady na tuto problematiku, ale myslím si, ale jednu poznámku určitě učiním. My máme deformovaný daňový systém v tom smyslu, že máme téměř nulovou dědickou daň, že máme velmi nízké majetkové daně, případně jaksi ty spotřební daně a tak dále by mohly být nastaveny jinak, daň z hazardu a tak dál, a tak podobně, takže existují různé rozumné způsoby, jak zvýšit daňové příjmy, ale nejsem odborník, takže jenom tak trošku, přiznám se ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
Uvidíme na podzim.

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
... uvažuji ve srovnání s jinými zeměmi.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Nevím, jestli na podzim, určitě ještě nějaký měsíc pracovat bude vaše komise, tak předpokládám, že se ve vysílání České televize s někým z nás ještě uvidíte. Bob na Facebooku: "Dobrý večer, můžete, prosím, poradit dnešním třicátníkům, jak si mají nejlépe spořit na důchod? Druhý pilíř bude zrušen, takže se máme spoléhat na stát? Bude vaše reforma stabilní, tedy akceptovatelná opozicí?"

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Ano, na tu druhou otázku odpovědět nemohu už jenom proto, že můžeme jenom navrhovat. To, jak nakonec ta reforma bude pokračovat, bude opět na politicích, čili i když doufám, že se tak nestane, nakonec to může dopadnout, jako to bohužel dopadlo už dvakrát v minulosti. Pokud jde o tu první otázku, tak si myslím, že obecně je možné říci, že lidé by měli skutečně trošku zvážit, do jaké míry budou hodně spotřebovávat v době, kdy vlastně jsou ekonomicky aktivní, a to přímo láká samozřejmě, když třebas vyděláváte více, tak si vyjíždět na ty zahraniční dovolené nebo si každé 4, 5 let nebo dokonce každé 3 roky koupit nové auto. Doporučil bych jim v každém případě, aby žili tak, jako žili naše babičky a naši dědečkové, prostě úsporněji, šetřili si na stáří. A to nejenom ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
Jinými slovy, vy říkáte všem takhle mladým lidem: "Zajišťujte se na budoucnost, zajišťujte se na penzi," ale povinně to nařídit nechcete.

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Já si myslím, že Česká republika v tuto chvíli není zralá na jiný povinný příspěvek do zajištění na důchod, než je ten první pilíř, ale zároveň nabízí mnoho dalších možností, jak skutečně takovouhle strategii realizovat, takže ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
Ano, to ano, čili je rozumné si spořit na důchod? Je to rozumné?

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Ano, ano.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Ale je nerozumné to teď nařídit jako povinnou záležitost.

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
Ano, myslím si, že v tuto chvíli na to Česká republika nemá a základní důvod je ten, že pro velkou část i ekonomicky aktivní populace, nemluvě o nezaměstnaných a dalších sociálně handicapovaných, by to znamenalo skutečně zase posun téměř k té hranici životního minima.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Pane Potůčku, děkuju, že jste přišel do Hyde Parku a věnoval se našim divákům. Na shledanou.

Martin POTŮČEK, předseda, Odborná komise pro důchodovou reformu
A já děkuju divákům za skvělé otázky a vám za trpělivost.

Daniel TAKÁČ, moderátor
Zítra v Hyde Parku zakladatel dětské onkologie v Československu Josef Koutecký, jste taky zváni samozřejmě. Pro dnešek pěkný večer, pokud možno, ve společnosti České televize, na shledanou.

Zdroj: ČT 24

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 24.6.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.9. 2019 000 22:14.