Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Červen:

MPSV: Obavy ODS jsou liché. Kolaps systému sociálních služeb nehrozí (Právo)

Navrhují proto termín předání této agendy posunout až na červen 2015. Podle vyjádření ředitele odboru sociálních služeb MPSV Davida Pospíšila jsou však takové obavy liché.

„Už teď je jasné, že nejméně první čtyři měsíce příštího roku budou organizace poskytující tyto služby pracovat ve finanční nejistotě a až pak se dovědí, zda vůbec a kolik dostanou za odvedenou péči zaplaceno,“ bila včera na poplach expertka ODS na sociální oblast Lenka Kohoutová, která tvrdí, že převedení není připravené.

Podle ředitele odboru sociálních služeb MPSV Davida Pospíšila jsou obavy ODS liché. Připustil, že peníze dostanou poskytovatelé až v březnu 2015.

„Na to jsou poskytovatelé zvyklí, stejně je to i nyní. O dotacích totiž můžeme rozhodnout až po schválení státního rozpočtu, po finančním vypořádání s příjemci a po rozhodnutí dotační komise. To bohužel zkrátit nelze,“ řekl Pospíšil Právu.

Jak Kohoutová řekla Právu, jde o 7,2 miliardy korun, na které si již kraje brousí zuby. Podle ní hrozí, že kraje budou vytvářet nové vlastní příspěvkové organizace, kterým dají dotace přednostně, a dosavadní instituce, ve kterých nyní pracuje 40 tisíc lidí, ostrouhají. To podle Pospíšila nebude možné.

„Již letos během září či října budou muset kraje zveřejnit systém, jakým budou dotace hodnotit. Poskytovatelé se s ním tedy budou moci seznámit. Kraje musí dodržet nediskriminační, transparentní a ověřitelný přístup ke všem poskytovatelům. Nebudou mít možnost přefinancovávat své příspěvkové organizace a ani nebudou moci nově podporovat vznik účelově nových příspěvkových organizací a přelívat do nich peníze na úkor neziskového sektoru,“ tvrdí Pospíšil. „Pokud by se tak kraj zachoval, tak MPSV zakročí v rámci finanční kontroly,“ dodal.

Podle ODS nastane od ledna nepřehledná situace, neboť MPSV nevypracovalo právně závaznou vyhlášku, a tak celostátní poskytovatelé služeb budou muset uzavírat smlouvu zvlášť s každým krajem. Hrozí tak, že jeden poskytovatel bude mít čtrnáct rozdílných smluv.

„To je zásadní omyl. U celostátních a nadregionálních programů bude dotační řízení plně v gesci MPSV. S kraji budou uzavírat smlouvy jen ti poskytovatelé, kteří v nich působí,“ reagoval Pospíšil.

MPSV podle něj počítá s vyhláškou až příští rok, letos vydá metodiku, která je rychlejší.

Zdroj: Právo

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 13.6.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 16:35.