Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Červen:

S podporou fondů vzniklo 82 tisíc nových pracovních míst (HN)

Projekty realizované za více než 5,5 miliardy korun poskytovaly příspěvek na vzdělávání či rekvalifikaci zaměstnanců firem poškozených hospodářskou krizí. S podporou strukturálních fondů bylo doposud vytvořeno 82 tisíc nových pracovních míst.

Nejvíce pro příjemce z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (více než 53,1 tisíce míst), a to zejména projektem Vzdělávejte se pro růst! - Veřejně prospěšné práce, který vytvořil téměř 48 tisíc pracovních míst. Druhý nejvyšší počet pracovních míst vznikl z Operačního programu Podnikání a inovace. Aktuálně jde o 22,2 tisíce míst. Šlo hlavně o aktivity zaměřené na vznik nových firem, podporu podnikání a inovací a projekty zaměřené na efektivní využití zdrojů energie. Příjemci z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace se zavázali, že vytvoří 1,7 tisíce pracovních míst. Ta vznikají v podpořených centrech excelence a regionálních vědecko-výzkumných centrech.

Některé tematické oblasti, jakými je například cestovní ruch, integrované projekty rozvoje měst a obcí, energetika nebo modernizace veřejné správy, se shodně umístily v alokaci prostředků pod hranicí pěti procent. Finanční prostředky ze strukturálních fondů na aktivity v oblasti cestovního ruchu a kultury dosahují 4,4 procenta již schválených prostředků. Oblast rozvoje měst, obcí nebo celých lokalit je v rámci podpory z fondů EU v ČR řešena především prostřednictvím Integrovaných plánů rozvoje měst. Z celkového objemu schválených finančních prostředků směřuje do integrovaných plánů 3,9 procenta celkové schválené alokace.

Do oblasti energetiky směřuje 3,8 procenta schválených finančních prostředků.

Na modernizaci veřejné správy jde z prostředků EU 3,6 procenta. V roce 2009 přispěly k plnění cíle v této oblasti zejména projekty na zřízení kontaktních míst veřejné správy pro občany, tzv. center Czech Point. Ty vznikly ve více než pěti tisících obcí a zlepšily tak dostupnost veřejné správy po celém území Česka.

Zdroj: Hospodářské noviny

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 5.6.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 07:05.