Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Aby mohli senioři déle žít doma

Centrum spravuje občanské sdružení Život 90, které se snaží pomáhat seniorům a pečujícím rodinám a poskytuje jim řadu služeb, díky nimž nemusí senioři odcházet předčasně do ústavů stálé péče.

Zuzana Jentschke Stőcklová se zajímala o dvě specifické služby, které jsou zatím v ČR unikátní. První je krizová linka pro seniory, která podává lidem pomocnou ruku a je oporou v těžkých životních situacích. Poskytuje poradenství v případech domácího násilí nebo týrání a snaží se minimalizovat dopady případů, které by mohly skončit i sebevraždou. Druhou službou je tísňová péče, která nonstop pomáhá seniorům například při úrazech, pádu, nevolnosti nebo dokonce přepadení. Tato služba zatím úspěšně funguje v sedmi krajích ČR.

Mezi další nabízené služby patří mimo poradenství, osobní asistence, pečovatelské služby, denního a týdenního stacionáře, například i půjčovna kompenzačních pomůcek. Centrum funguje také jako místo setkávání. Konají se zde pravidelné besedy se zajímavými osobnostmi, divadelní představení, centrum pořádá řemeslné, umělecké a jazykové kurzy. Více o službách seniorům se dozvíte například díky kampani Žít déle doma.

FOTOGALERIE:

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 4.6.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 17.12. 2018 000 17:20.