Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Jak řešit problém sociálně vyloučených lokalit? Pomůže jen komplexní přístup

„Byla bych velmi ráda, kdyby se těmito pozitivními příklady z praxe inspirovalo co nejvíce starostů měst a obcí v České republice,“ uvedla ministryně Michaela Marksová.

Starostové a další hosté se mohli seznámit s praxí osvědčenými postupy, které se snaží přinést nové a někdy i netradiční cesty, které mohou místní samosprávy využít k řešení sociálního vyloučení, lépe sladit potřeby a zájmy různých skupin obyvatel, přímo oslovovat a spolupracovat s občany a rodinami, při zachování respektu k základním právům a odlišnostem jednotlivých lidí, skupin nebo menšin obyvatel. Na konferenci zazněly příklady nejčastějších problémů a překážek, které museli zúčastnění v praktickém životě překonávat, nebo i ponaučení z chyb, kterých se dopustili.

„Budu se snažit prosadit navýšení počtu terénních sociálních pracovníků, podle mého názoru je to dobrý krok v prevenci sociálních nepokojů a cesta k udržení sociálního smíru ve společnosti,“ doplnila na závěr ministryně.

Konference proběhla pod záštitou ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dientsbiera, Agentury pro sociální začleňování při Úřadu vlády, ambasády USA a agentury Romea. Velvyslanec Spojených států amerických Norman Eisen na ní také ocenil starostku města Obrnice Drahomíru Miklošovou, která byla nominována na prestižní americké ocenění International Woman of Courage – na počet představitelů samosprávy, kteří prosazují inovativní strategie v oblasti začleňování.

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 3.6.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 17.12. 2018 000 19:11.