Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Mezinárodní vztahy » Finanční mechanismy EHP a Norska » Informace » Program CZ04:

Kontaktní seminář

Kontaktní seminář programu CZ04 - Ohrožené děti a mládež proběhne 3. 6. 2014 od 13:00 do 15:00 v Křišťálovém salonku Kaiserštejnského paláce (Malostranské náměstí 37/23, Praha 1).

Cílem semináře je především seznámit potenciální žadatele se zástupci zahraničních organizací k možnému navázání partnerství po vyhlášení otevřené výzvy pro zřizovatele pobytových zařízení a po vyhlášení výzvy malého grantového schématu pro nevládní organizace.

V první části semináře proto zástupci MPSV představí strukturu a obsah programu, tedy předem definovaný projekt, otevřenou výzvu a malé grantové schéma a zejména možné podoby partnerství realizátorů s českými i zahraničními subjekty.

V druhé části představí zástupci norských organizací svoji činnost. Na jejich příspěvky naváže diskusní část, na které bude možné dohodnout se na další spolupráci.

Po celou dobu akce je zajištěno tlumočení.

Autor: Odbor 32
Poslední aktualizace: 30.5.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 18:39.