Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Květen:

Michaela Marksová: Rozhovor v Ranním interview (ČRo - Radiožurnál)

„Já bych především chtěla říci, že vyznávám princip, že stát se musí umět postarat o děti, které jsou v nějaké složité životní situaci. Což řada rodin tam, kde ten druhý rodič neplatí výživný, ve skutečně složité situaci je. Jinak bych chtěla říct, že to není jenom záměr ČSSD, že do koaličního prohlášení se tento návrh dostal od hnutí ANO. A co se týče té otázky, jak daleko máme rozpracovaný návrh, my jsme vlastně úplně na začátku přípravy toho věcného záměra a hledáme inspiraci v zahraničí“, řekla ministryně Marksová.

moderátor
To byli UB40 v 7 hodin, 51 minut v ranním Radiožurnálu. Exekutorům se daří lépe vymáhat dluhy po neplatičích výživného. Dlužníci, převážně muži, totiž slyší na účinnou sankci, tedy pozastavení řidičského průkazu. Zatímco v roce 2012 se celkový dluh na alimentech vyšplhal zhruba na 16 miliard korun, vloni už to bylo o 3 miliardy méně. Stále ale mluvíme o dluhu 13 miliard. S vymáháním výživného na děti má špatné zkušenosti třeba i Jana z Brna, která se snaží dostat peníze z více partnerů.

Jana, Brno
Na toho staršího syna zatím teda jako otec platí, ale jako je to taky takový platil a neplatil, pak se teda spravil. Na toho malýho jsem si teďka zažádala o výživný a bylo mně teda určený výživný, jenomže vlastně nevím jak to budu dostávat zpátky, protože on je od roku 2013 ve výkonu trestu, takže uvidíme, jak se to teďka bude vyvíjet. Nevím, jak ty peníze budu dostávat.

moderátor
Neplacení výživného a vymáhaní dluhů po nepoctivých rodičích je také jedním z témat vlády a ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové z ČSSD. Vítejte v Ranním interview, paní ministryně, dobrý den.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Dobrý den.

moderátor
Záměr ČSSD byl, aby stát dával rodičům výživné formou zálohy a pak by dluh vymáhal přímo po neplatičích. Jak daleko máte rozpracovaný tenhle návrh a kdy by případně mohl začít platit?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Já bych především chtěla říci, že vyznávám princip, že stát se musí umět postarat o děti, které jsou v nějaké složité životní situaci. Což řada rodin tam, kde ten druhý rodič neplatí výživný, ve skutečně složité situaci je. Jinak bych chtěla říct, že to není jenom záměr ČSSD, že do koaličního prohlášení se tento návrh dostal od hnutí ANO. A co se týče té otázky, jak daleko máme rozpracovaný návrh, my jsme vlastně úplně na začátku přípravy toho věcného záměra a hledáme inspiraci v zahraničí.

moderátor
Jakou šanci tedy tomu návrhu, nebo tomu systému, že by to tak mohlo fungovat, dáváte?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Docela velkou, vzhledem k tomu, že jsem napočítala, že funguje v 19 zemích v Evropě, takže si myslím, že to je něco, co má velkou váhu, velkou podporu a evidentně velký význam.

moderátor
Jaká pravidla v zahraničí jsou? Tedy, jakými pravidly jste se nechali inspirovat? Jaké všechny podmínky musí tedy, nebo by musel jeden z rodičů splnit, aby mohl dostat výživné od státu?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Jak říkám, my jsme teď úplně na začátku, ale v podstatě ten princip je takový, že je daná určitá lhůta, jestliže pod tuto lhůtu ten, to dítě nedostává výživné, tak potom ten příslušný rodič může požádat o to výživné zálohované. A dalším ale principem je, že ta jakási dávka od státu, nebo ta záloha je určitým způsobem zastropovaná. Na Slovensku se třeba posuzuje i příjem té rodiny a to, ta záloha se dává skutečně jen těm nejchudším.

moderátor
Obstavení toho řidičského průkazu je, zdá se, páka, která na neplatiče alimentů funguje, alespoň co se týče těch čísel, o kterých jsme mluvili na začátku. Jak podle vás by bylo účinné vymáhání dluhů státem? Tedy ten nový systém. Protože ještě do začátku loňského roku, než začaly platit ty sankce s řidičským průkazem, bylo pro exekutory velmi obtížné získat z neplatičů alimenty, a to hlavně z těch, kteří pracují různě načerno a není možné vůbec dohledat jejich majetek.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Máte pravdu, že tohle to je velký problém, protože my máme v naší zemi obecně velký problém s vymahatelností práva. A ty možnosti zase, když jsme se rozhlédli kolem nás, zatím, jak říkám, jsme na začátku hledání té inspirace, tak třeba v Rakousku potom to výživné zálohují, ale i vymáhají poručnické soudy, v Německu existuje taková v uvozovkách zálohová, nebo pokladna na zálohové výživné, která je na obcích při referátech pro děti a mládež, tedy při jakýchsi orgánech sociálně právní ochrany dětí a na Slovensku, to je také zajímavý případ, tam tu zálohu vyplácelo, vyplácely a vyplácejí úřady práce sociálních věcí a rodiny, ale tam se od toho zpětného vymáhání postupně upustilo, protože to bylo velice neefektivní. Nicméně v Rakousku a v Německu to zpětné vymáhání funguje dobře.

moderátor
Měl by ten nový systém, o kterém tu mluvíme, nahradit sankce s řidičským průkazem, nebo by obě ty varianty běžely současně?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Tohle to zase se mě ptáte ještě poměrně předčasně, nicméně vzhledem k tomu, jak vidíme, že ta varianta s odebíráním řidičského průkazu funguje velice dobře, tak já si myslím, že to je věc, kterou je určitě třeba ponechat a i tady my jsme se vlastně inspirovali v zahraničí, to odebírání začalo velice dobře fungovat v Polsku, pak to převzali Slováci.

moderátor
O tom návrhu, o kterém teď mluvíme, kdy by, pokud by všechno šlo dobře, mohl začít platit?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Nám legislativní plán ukládá, že máme ten věcný záměr předložit do konce letošního roku a potom, kdyby, jak říkáte, šlo všechno dobře, tak by ten zákon mohl platit od 1. ledna 2016.

moderátor
Tu podporu ve vládní koalici máte?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Já se domnívám, že ano, protože, jak jsem řekla, ten návrh do koaliční smlouvy ...

moderátor
Je společný.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
... vlastně vneslo hnutí ANO a já, já osobně s ním souhlasím.

moderátor
Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová z ČSSD, hostem Ranního interview. Děkuju vám. Na shledanou.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Na shledanou.

Zdroj: ČRo Radiožurnál

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 22.5.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 07:19.