Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Květen:

Ministryně Marksová: Jednání v Ústeckém kraji (parlamentnilisty.cz)

“Pracovní místa vytvořit umíme, ale problém je s jejich dlouhodobou udržitelností. Jsem proto ráda, že vznikne pracovní skupina ze zástupců ministerstva, krajů a obcí, která spojí zájmy a potřeby všech aktérů. Důležitá bude také spolupráce se školami, regionálními partnery a hlavně samotnými zaměstnavateli,“ uvedla úvodem ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Jednání se zúčastnil krajský radní Martin Klika s kompetencí pro oblast bezpečnosti a sociálních věcí, který je současně předsedou Řídícího výboru Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje. Přítomen byl i Jiří Cingr, předseda Regionální rady odborových svazů ÚK.

Na jednání silně rezonovala potřeba uplatňovat komplexní a dobře koordinované systémové řešení skrze takzvané Teritoriální pakty zaměstnanosti a implementaci Iniciativy pro podporu zaměstnanosti mládeže. Neměla by tedy vznikat izolovaná opatření, jak k tomu docházelo častokrát v minulosti.

“Hlavním cílem by měla být opravdová efektivita čerpání dotací, a pak také průběžné vyhodnocování jak se tyto programy promítnou do růstu HDP“, uvedl zmocněnec vlády pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Jiří Cieńciała.

Opatření na podporu zaměstnanosti musejí být přesně a včasně zacílené na jednotlivé skupiny obyvatel a příslušný region, lépe koordinované na všech úrovních státní správy a samosprávy a jejich efekt musí být měřitelný.

Zdroj: parlamentnilisty.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 19.5.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.2. 2018 000 10:06.