Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Květen:

Dolní Břežany byly oceněny jako Obec přátelská rodině (denik.obce.cz)

Hlavní myšlenkou této soutěže, kterou každoročně od roku 2008 vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, je ocenit města a obce, které se zaměřují na rodiny, počítají s nimi při plánování a vytváří co nejpříznivější prostředí a podmínky pro rodinný život.

Dolní Břežany byly oceněny jako Obec přátelská rodině

Slavnostní vyhlášení výsledků šestého ročníku soutěže se uskutečnilo ve čtvrtek 15. května 2014 v centru Otevřená zahrada Nadace Partnerství pod špilberským svahem v samém centru Brna. Ocenění převzali zástupci jednotlivých měst a obcí z rukou ministryně práce a sociálních věcí, paní Michaely Marksové-Tominové. Tato slavnostní událost byla součástí oficiální akce Kulatý stůl k Mezinárodnímu dni rodin 2014 v rámci projektu Sladění práce a rodiny inspirované příklady dobré praxe v Evropě. Na téma prorodinné politiky zde diskutovali nejen zástupci vítězných obcí a ministerstva, ale i zástupci poslanecké sněmovny, neziskových organizací a hosté ze sousedních zemí. Následně zde vítězná města i obce představily své projekty na využití cílené dotace pro další rozvoj prorodinných aktivit.

„Získané ocenění nás samozřejmě těší, naše obec se tématikou rodinné politiky zabývá dlouhodobě. Toto téma je nedílnou součástí Strategického plánu obce na který navazuje nový strategický dokument – Koncepce rodinné politiky, jejíž cíle budeme postupně naplňovat. Přidělenou dotaci jsme se rozhodli využít zejména na provoz nové přístavby mateřské školy, nákup nových herních prvků pro dětská hřiště a úpravy streetballového hřiště pro mládež,“ sdělil Lubomír Havel, místostarosta obce Dolní Břežany.

„Část finanční podpory současně využijeme i na další rozvoj volnočasových a kulturních akcí, pořádaných v naší obci v počtu více než 36 ročně. Tyto akce oslovují zástupce všech věkových skupin, podporují mezigenerační vazby a posilují tak komunitní život v obci,“ doplnila Jitka Langová, která se na přípravě Koncepce rodinné politiky podílela.

Prorodinná problematika zůstává a nadále bude zůstávat v centru zájmu obce Dolní Břežany – obce přátelské celé rodině nejen v roce 2013, ale i v letech budoucích.

Zdroj: denik.obce.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 19.5.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.3. 2019 000 13:50.