Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

MPSV oslavilo Mezinárodní den rodin v Brně

Mezinárodní den rodin se konal ve spolupráci s následující subjekty, kterým tímto děkujeme za jejich vstřícnost a součinnost při realizaci tohoto významného dne.

Poděkování patří:

 • statutárnímu městu Brno
 • Turistickému informačnímu centru Brno (TIC)
 • ZOO Brno
 • Síti mateřských center v ČR
 • Centru pro rodinu a sociální péči, o. s.
 • Asociaci center pro rodinu (ACER)
 • Prostoru pro rodinu, o. s.
 • pěveckému souboru Naděje z Centra sociálních služeb v Brně – Chrlicích
 • Stálé komisi pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
 • Svazu měst a obcí ČR
 • Oblastnímu inspektorátu práce Brno
 • Kontaktnímu pracovišti ÚP ČR Brno
 • Městské správě sociálního zabezpečení Brno
 • pořádající agentuře České umělecké, s. r. o.

a dalším partnerům akce.

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 16.5.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 13.12. 2018 000 08:17.