Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Květen:

Posílají mě na pracovní cestu, na co mám nárok? (Mladá fronta DNES)

Firma nepostupuje správně, pokud jde o proplácení výdajů při pracovních cestách a příspěvku na stravenky ve dnech, kdy na nich jste. Místo cestovních náhrad je vám i při pracovních cestách vyplácen příspěvek na stravenku. Je sice možné, aby jako místo výkonu práce byla v pracovní smlouvě uvedena celá ČR, ale protože je vymezeno šířeji než jedna obec, měl byste mít rovněž sjednáno pravidelné pracoviště, což je právě údaj důležitý pro cestovní náhrady. Pravidelné pracoviště nemůže být sjednáno šířeji než jedna obec. Pokud by to tak bylo, považuje se za ně vždy jen obec, ve které nejčastěji začínají pracovní cesty – vaše bydliště nebo sídlo společnosti.

Jestliže vás firma vyšle na pracovní cestu, náleží vám podle zákoníku práce stravné. Jedete-li vlastním automobilem, připadne vám náhrada za používání silničních motorových vozidel, jinak náhrada jízdních výdajů za použití hromadného dopravního prostředku, popřípadě i taxi. Dále je vám zaměstnavatel povinen proplatit náklady za ubytování, případně další, jejichž výši prokážete.

Za každý kalendářní den pracovní cesty musí tedy zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci v roce 2014 stravné: 67 korun, trvá-li pracovní cesta 5–12 hodin, 102 korun, trvá-li 12–18 hodin, 160 korun, trvá-li déle než 18 hodin. Jsou to minimální částky, zaměstnavatel může vyplatit i více, ovšem stravné nad rámec nebude daňově uznatelným výdajem.

Pokud jde o náhradu za použití silničního motorového vozidla, základní sazba za jeden kilometr jízdy činí 3,70 koruny. Dále zaměstnanec prokazuje cenu pohonných hmot dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. V případě, že skutečnou cenu za pohonné hmoty nelze prokázat, využijí se průměrné ceny stanovené každoročně vydávanou vyhláškou. Výše průměrné ceny za litr pohonné hmoty činí: 35,70 koruny u benzinu 95 oktanů, 37,90 koruny u benzinu 98 oktanů a 36 korun u motorové nafty.

Oproti cestovním náhradám jsou stravenky benefitem poskytovaným zaměstnancům. Neexistuje zákonná povinnost zajistit pracovníkům stravování, natož je plně hradit nebo na ně přispívat. Zaměstnavatel je pouze povinen zaměstnancům stravování umožnit. Jeho zajištění v průběhu pracovní směny je osobní věcí zaměstnance. Pokud zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům stravenky, má možnost podle zákona o daních z příjmu příspěvky na stravování uplatnit jako daňově uznatelný výdaj do výše 55 procent ceny jednoho jídla, maximálně do výše 70 procent stravného při pracovní cestě trvající 5–12 hodin. Podmínkou však je, aby zaměstnanec byl přítomen na pracovišti během stanovené pracovní směny po dobu aspoň tří hodin a zároveň mu v průběhu směny nesmí vzniknout nárok na stravné při pracovní cestě.

Doporučuji tedy, abyste se obrátil na zaměstnavatele a požádal ho o nápravu situace – a to jak do budoucna, tak zpětně. Pokud by vám nevyhověl, mohl byste věc řešit i soudní cestou, šance, že uspějete, je poměrně vysoká. Lze rovněž podat podnět k oblastnímu inspektorátu práce.

Zdroj: Mladá fronta DNES
Autor: JUDr. Jan Kozubek, advokát z kanceláře Becker a Poliakoff

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 15.5.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 18:27.