Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Ministryně Marksová navštívila sociálně vyloučené oblasti na Šluknovsku

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová proto navštívila za doprovodu ministra vnitra Milana Chovance a ministra pro liská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dientsbiera přímo ty nejpostiženější oblasti a sídliště.

„Především jsme se přijeli podívat na realitu Šluknova a Šluknovského výběžku. Chceme zahájit za dialog mezi vládou a zdejšími starosty a zároveň jim říci o tom, která řešení, po kterých sami volají, už chystáme a v jakém stádiu toho legislativního procesu jsou,“ uvedla ministryně Michaela Marksová.

Ministryně Marksová spolu s přítomnými pracovníky Agentury pro sociální začleňování a místními starosty okolních obcí probírala hlavně možnosti, jak co nejefektivněji a hlavně trvale současnou situaci zlepšit. Pomoci by mohli zkušení streetworkeři a centra mládeže, které nabídnou smysluplnou alternativu, jak rozetnout pomyslný začarovaný kruh chudoby a kriminality. Důležitá bude i větší přítomnost a systematická práce příslušníků policie ČR. V oblasti legislativy by měl pomoci soubor zákonů, které MPSV ve spolupráci s ostatními resorty připravuje, například zákon o sociálním bydlení, zákon o hmotné nouzi atd. Ministryně přítomným slíbila, že to není její poslední návštěva Šluknovska, ale že se bude místní problematikou dále zabývat. Boj s nezaměstnaností, podpora rodin s dětmi a zlepšení situace v oblasti sociálního bydlení patří totiž mezi její hlavní priority.

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 13.5.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.12. 2018 000 15:40.