Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Květen:

S výměnou sKarty za nový průkaz OZP by si měli lidé pospíšit (prvnizpravy.cz)

„Abychom lidem se zdravotním postižením celou situaci co nejvíce ulehčili, nabízíme jim možnost dohodnout si konkrétní termíny. Chceme je tak ušetřit zbytečného čekání ve frontách,“ upozorňuje generální ředitelka ÚP ČR Marie Bílková. Přesto i tak řada klientů přichází bez předchozí domluvy.

Podle krajských poboček Úřadu práce ČR (ÚP ČR) si dosud požádalo o výměnu speciální sKarty za nový dočasný průkaz OZP zhruba 15 tis. klientů. V lednu 2014 evidoval ÚP ČR 25 tis. speciálních sKaret. V tuto chvíli tedy zbývá vyměnit asi 10 tis. sKaret za nové dočasné průkazy OZP. Výměnu zajišťují příslušná kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. V případě osobní návštěvy vydávají zaměstnanci ÚP ČR nové dočasné průkazy OZP přímo na místě a na počkání. Platnost tohoto dokladu se pak odvíjí od doby platnosti lékařského posudku, nejdéle však do konce roku 2015. Za vystavení nového průkazu klienti nic neplatí.

O blížícím se konci sKaret informoval ÚP ČR všechny jejich držitele v průběhu listopadu loňského roku. V současné době kontaktují zaměstnanci jednotlivých pracovišť klienty také sami a upozorňují je na nutnou výměnu dokladu. Informace jsou i na webu ÚP ČR (www.uradprace.cz). V neposlední řadě se mohou lidé obracet na Call centrum ÚP ČR (tel. 844 844 803, email: kontaktni.centrum@mpsv.cz).

Další možností, která může klientovi se zdravotním postižením zjednodušit život je fakt, že výměnu sKarty za dočasný průkaz OZP může vyřešit prostřednictvím svého zástupce na základě plné moci. V ojedinělých případech (například v rámci sociálního šetření apod.) je možné kvůli vážnému zdravotnímu stavu doručit nový průkaz OZP lidem až domů. Tento postup volí ÚP ČR skutečně jen výjimečně. Důvodem je nedostatečná personální kapacita úřadu a zaměstnanec, který právě průkaz doručuje jednomu klientovi, může chybět na pracovišti ostatním klientům. Na základě vydání průkazu OZP vzniká jeho majiteli mimo jiné nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, přednost při osobním projednávání jeho záležitosti na úřadech, bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem), slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy, parkovací průkaz nebo bezplatnou dopravu vodícího psa. Rozsah výhod se liší podle typu průkazu OZP, který vychází z předchozího posouzení zdravotního stavu žadatele.

Úřad práce ČR přestal dne 27. 2. 2014 vyplácet přes sKartu všechny dávky ze systému státní sociální podpory a pěstounů. Od tohoto data už je lidé dostávají přímo na svůj účet nebo složenkou. Stejně jako od ledna 2014 dávky z oblasti hmotné nouze, zaměstnanosti a dávky pro osoby se zdravotním postižením. Důvodem urychlení celého procesu byl fakt, že nové informační systémy, na které ÚP ČR přešel na začátku letošního roku, nemají přizpůsobenou aplikaci na tento způsob výplaty dávek. A protože sKarta končí, nebylo efektivní a ani ekonomické programy upravovat.

Zrušení nesmyslných sKaret stojí dalších 5,24 milionu korun

Zákon, který zrušil kartu sociálních systémů, nabyl účinnosti dne 1. 11. 2013. Ukončení systému sociálních karet vyjde stát na 5,24 milionu korun, z toho si tři miliony vyžádá vydávání nových průkazů pro osoby se zdravotním postižením. Zbývající náklady se týkají informačních dopisů a poštovného.

„Celý koncept vůbec nerespektoval možnosti a životní podmínky plánovaných uživatelů. Byl založen na zcela mylném hodnocení rozsahu a forem zneužívání dávek, takže nikdy nemohl naplnit avizované cíle,“ hodnotí přínos celého projektu Marie Bílková.

Zdroj: prvnizpravy.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 5.5.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2019 000 06:31.