Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Duben:

Rozhovor: Péče o ohrožené děti (Impuls)

moderátorka
V dětských domovech dnes žije asi 9 tisíc dětí. Další mají v péči pěstouni nebo pobývají třeba v Klokáncích, které zřizuje Fond ohrožených dětí. Těm ale, zdá se, zvoní hrana. Podle úřadů nesplňují požadavky na péči o děti. Kauzu dne zpracovala Zuzana Černá.

Zuzana ČERNÁ, redaktorka
Předsedkyně Fondu ohrožených dětí Marie Vodičková tvrdí, že z původních 19 Klokánků zbylo 7 a ty do konce roku zřejmě skončí. Není to kvůli špatnému fungování, ale kvůli tomu, že v nich není sociální pracovnice tak, jak to požaduje ministerstvo práce a sociálních věcí. Hostem na telefonu rádia Impuls je Kateřina Šlesingerová, zástupkyně vedoucí oddělení ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče právě ministerstva práce a sociálních věcí. Hezký den.

Kateřina ŠLESINGEROVÁ, zástupkyně vedoucí oddělení ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče ministerstva práce a sociálních věcí
Dobrý den. Hezký den.

Zuzana ČERNÁ, redaktorka
Není to jen byrokratická chyba, to, že požadujeme místnost, kancelář pro sociální pracovnici, kterou by měl napravit zdravý selský rozum?

Kateřina ŠLESINGEROVÁ, zástupkyně vedoucí oddělení ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče ministerstva práce a sociálních věcí
Tak to si úplně nerozumíme. My nikdy jsme nepožadovali místnost pro sociální pracovnici. Zákon požaduje, aby na /nesrozumitelné/, které jsou umístěny v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, byla jedna sociální pracovnice nebo sociální pracovník, ale není to o prostorovém vybavení a o personálním vybavení těch zařízení. Jenom jsem chtěla ještě říct, že v České republice funguje 90 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, takže podmínky pro to zařízení jsou zcela jistě nastavené tak, že je provozovat lze.

Zuzana ČERNÁ, redaktorka
Takže, abychom si úplně přesně rozuměli, tak, pokud funguje něco podobného jako je Klokánek nebo přímo Klokánek, tak na každých 10 dětí připadá 1 sociální pracovnice, která tam může třeba i dojíždět a kontrolovat, jak to všechno funguje?

Kateřina ŠLESINGEROVÁ, zástupkyně vedoucí oddělení ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče ministerstva práce a sociálních věcí
No, na 10 dětí by měl být teda jeden úvazek té sociální pracovnice.

Zuzana ČERNÁ, redaktorka
Co všechno potom taková paní kontroluje? Na co všechno se zaměřuje?

Kateřina ŠLESINGEROVÁ, zástupkyně vedoucí oddělení ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče ministerstva práce a sociálních věcí
Tak samozřejmě zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytuje komplexní péči. Mělo by se postarat o děti, které jsou v nějaké krizové situaci, které zrovna potřebují akutní pomoc, takže pracuje jak s těmi dětmi, tak také s jejich rodinami především na tom, aby bylo možné případně pro to dítě se vrátit zpět do původní rodiny, což je samozřejmě vždycky prvním cílem, anebo v případě, že to možné není, tak spolupracovat na hledání dalšího řešení stabilní péče pro to dítě.

Zuzana ČERNÁ, redaktorka
Paní Vodičková tvrdí, že něco podobného se stalo v Klokánku ve Smržovce v Jablonci nad Nisou. Magistrát ho chválí, děti jsou tam spokojené, sociální pracovnice tam dojíždí, nic nenamítají, nikdo si nestěžuje, ale Klokánek končí kvůli těmto a podobným byrokratickým překážkám, je to chyba?

Kateřina ŠLESINGEROVÁ, zástupkyně vedoucí oddělení ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče ministerstva práce a sociálních věcí
Není to chyba. Zákon o sociálněprávní ochraně dětí nastavuje nově nějaká pravidla pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc včetně nějakého personálního zajištění, včetně teda vzdělání, které mají splňovat pracovníci, kteří se tam o děti starají. A jednotlivé kraje se měly vyjadřovat k tomu, zda zařízení, které na jejich území působí, splňují tyto zákonné požadavky na jejich činnost. A pokud by krajský úřad shledal, že některá zařízení požadavky nesplňují, tak potom vydal negativní závazné stanovisko, které ministerstvo v rámci přezkumného řízení také přezkoumávalo a zabývalo se jím a v některých případech neshledalo důvody, proč ho měnit. Já jenom k tomu poznamenán, že pravidla pro fungování těch zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jsou nastavena tak, aby je splňovalo skutečně zařízení, nikoliv tedy nepředpokládal zákon, že tato forma péče bude poskytována v rodinách, protože pro rodinnou péči máme jiné instituty, například pěstounskou péči nebo pěstounskou péči na přechodnou dobu, která funguje podle jiných pravidel a samozřejmě byli bychom rádi, kdyby děti byly v rodinách, ale je třeba respektovat vždycky podmínky pro ten konkrétní druh péče.

Zuzana ČERNÁ, redaktorka
K tomu se ještě dostaneme, ale stát dlouhodobě razí teorii, že děti se z ústavů mají dostávat do rodin, že v ústavech jich má zůstávat co možná nejméně. Teď se stává, že z rodin a z té rodinnější péče se dostávají do ústavů, tomu mám rozumět jak?

Kateřina ŠLESINGEROVÁ, zástupkyně vedoucí oddělení ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče ministerstva práce a sociálních věcí
Nezaznamenáváme to, že by se děti z rodin stěhovaly do ústavů, samozřejmě jsou nějaké jednotlivé případy, ale tak ten systém fungoval vždycky a bohužel k tomu odcházelo. Samozřejmě snahou ministerstva práce a sociálních věcí je nastavit systém tak, aby zajišťoval vždycky kvalitní péči pro děti a vždycky dáváme přednost tomu, aby dítě mohlo zůstat v původní rodině, není-li to možné, v náhradní rodině, a pokud to není možné, tak v těch zařízeních, tím, že dáváme přednost zařízením nízkokapacitním, specializovaným zařízením, která intenzivně pracují na tom, aby se děti mohly vracet zpět do rodin.

Zuzana ČERNÁ, redaktorka
No, takhle to tvrdí právě předsedkyně Fondu ohrožených dětí Marie Vodičková, že se to týká až stovek dětí, které díky tomu nebo kvůli tomu, že končí Klokánky, tak budou muset zpátky do dětských domovů a do diagnostických ústavů.

Kateřina ŠLESINGEROVÁ, zástupkyně vedoucí oddělení ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče ministerstva práce a sociálních věcí
Samozřejmě Fond ohrožených dětí je jedním z poskytovatelů nebo jedním z provozovatelů těch zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, ale nejsou jediní. Zhruba polovina kapacity těch zařízení tvoří kapacita zařízení provozovaných fondem a zbytek jsou provozovány ještě dalšími poskytovateli a nezaznamenáváme nějak hromadně, že by byly problémy s pravidly, které ministerstvo pro tato zařízení nastavilo. Myslím si, že tu péči poskytovat lze a neobáváme se toho, že by bylo nutné stěhovat stovky dětí. Myslím si, že to je téměř šíření poplašné zprávy.

Zuzana ČERNÁ, redaktorka
O péči o ohrožené děti je na Impulsu řeč s Kateřinou Šlesingerovou z oddělení ochrany práv dětí ministerstva práce a sociálních věcí. Novela o sociálněprávní ochraně dětí nařizuje, že v jednom zařízení nesmí být víc než 28 dětí, které vyžadují okamžitou pomoc. Jak jste dospěli tady k tomu číslu 28?

Kateřina ŠLESINGEROVÁ, zástupkyně vedoucí oddělení ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče ministerstva práce a sociálních věcí
Tak byl to jistý kompromis. Ministerstvo práce původně navrhovalo kapacitu maximálně pro 10 dětí, protože skutečně se domníváme, že čím menší kapacita, tím individuálnější péči lze těm dětem poskytnout. Potom i na připomínky těch jednotlivých poskytovatelů, tak došla nakonec k tomu navýšení na těch 28 s tím, že jsme řídili také násobkem počtu dětí, které připadají na jednoho pracovníka. Jeden pracovník v tom zařízení se může starat maximálně o 4 děti, takže jsme hledali číslo dělitelné 4.

Zuzana ČERNÁ, redaktorka
Další problém je podle ředitelky Fondu ohrožených dětí Marie Vodičkové, ta novinka, podle které nemůžou být děti v Klokánku, konkrétně v Klokánku víc než půl roku. Pokud se do té doby nedostanou do klasické rodiny, tak podle Vodičkové putují zpátky do těch dětských domovů a diagnostických ústavů tak, jak už bylo řečeno. Čím tímto stát děti chrání? Tím, že se vlastně z té rodinné péče nebo z toho typu péče přesouvají zpátky do ústavní?

Kateřina ŠLESINGEROVÁ, zástupkyně vedoucí oddělení ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče ministerstva práce a sociálních věcí
To myslím, že si úplně nerozumíme o smyslu těch zařízení. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je krizové zařízení a jako takové musí mít nějak omezenou dobu, po kterou tam ty děti mohou být a je samozřejmě v zájmu těch dětí, abychom co nejdřív našli stabilní řešení a ne přechodné. Já už jsem to kdysi přirovnávala k sanitce. Sanitka zcela jistě je potřeba, je potřeba, aby poskytovala pomoc, ale není možné, aby v té sanitce pacient byl nějak dlouhodobě. Ta skutečně slouží jenom k tomu, aby ho převezla nebo poskytla mu to základní ošetření, stejně tak tato zařízení mají sloužit na to překlenutí nějaké krizové situace s tím, že mají pomoc vyprovodit to dítě do stabilního prostředí. Samozřejmě, že pak budou existovat zařízení, která budou poskytovat dlouhodobou péči. V současné době jsou to teda většinou školská zařízení, která zase mají úplně jiná pravidla proto, jakou péči mohou poskytovat, jací lidé tam mohou pracovat a podobně a je vždycky třeba dodržovat ta pravidla pro ten daný typ péče.

Zuzana ČERNÁ, redaktorka
Takže, jestli tomu rozumím úplně správně, tak Klokánek má být něco jako předstupeň, dejme tomu, pěstounství, protože jsou si velmi podobní?

Kateřina ŠLESINGEROVÁ, zástupkyně vedoucí oddělení ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče ministerstva práce a sociálních věcí
To úplně nemůžu s tímto takhle souhlasit. Pro každé dítě vždycky hledáme řešení jeho konkrétní situace. Pro některé dítě je v danou chvíli nejlepší, aby šlo třeba do pěstounské péče rovnou nebo do pěstounské péče na přechodnou dobu nebo v danou chvíli nevíme, jak, zda se rodině podaří vyřešit svoji krizovou situaci nebo nepodaří a je možné třeba využít ten krizový institut jako je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Zuzana ČERNÁ, redaktorka
V Česku počet pěstounů tedy té dlouhodobé péče stoupá, zhruba před rokem jich bylo skoro 10 tisíc. Je pěstounství a bude pěstounství tím typem péče o ohrožené děti a o děti, které nemají klasické rodinné zázemí tím, které budete v budoucnu vůbec nejvíc podporovat?

Kateřina ŠLESINGEROVÁ, zástupkyně vedoucí oddělení ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče ministerstva práce a sociálních věcí
Já bych byla úplně nejradši, kdybychom nejvíc podporovaly ty původní rodiny, aby se děti vůbec nemusely z těch rodin dostávat pryč, aby mohly vyrůstat se svými rodiči.

Zuzana ČERNÁ, redaktorka
To ale úplně vždycky nejde, takže pokud přistoupíme už tady k tomu momentu.

Kateřina ŠLESINGEROVÁ, zástupkyně vedoucí oddělení ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče ministerstva práce a sociálních věcí
Ano, chci v podstatě to zdůraznit, že tohle je prvním cílem. Samozřejmě nemůžeme předpokládat, že všechny ohrožené děti umístíme v náhradních rodinách. A samozřejmě, pokud tedy nemůže dítě vyrůstat se svými rodiči, tak pak ta pěstounská péče je dalším krokem, a vůbec náhradní rodinná péče, který připadá v úvahu a teprve, pokud není možná pěstounská péče, tak pak by se mělo přistupovat k hledání vhodného ústavního zařízení. My jsme velmi rádi za to, že roste počet zájemců o pěstounskou péči, vidíme, že opravdu přichází mnohem víc lidí, kteří mají zájem, žádají o zprostředkování pěstounské péče a doufáme, že se mezi nimi najde dostatek takových, kteří projdou celým procesem posuzování, splní všechny podmínky a budou moct být zařazeni a poskytovat kvalitní pěstounskou péči potřebným dětem.

Zuzana ČERNÁ, redaktorka
Na otázky o péči o ohrožené děti odpovídala zástupkyně vedoucí oddělení ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče ministerstva práce a sociálních věcí Kateřina Šlesingerová. Děkuji za rozhovor a přeji vám hezký zbytek dne.

Kateřina ŠLESINGEROVÁ, zástupkyně vedoucí oddělení ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče ministerstva práce a sociálních věcí
Já vám také děkuji. Na shledanou.

redaktor
A já ještě doplním, že Kauzu dne o péči o ohrožené děti zpracovala kolegyně Zuzana Černá.

Zdroj: Impuls

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 23.4.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 09:08.