Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Duben:

Dvě třetiny studentů chtějí na stáž do zahraničí (Právo)

Studenty k vycestování na pracovní stáž do zahraničí vede především snaha zlepšit jazykové dovednosti a zvýšit pravděpodobnost nalezení vhodné pracovní pozice v rámci ČR po ukončení studia. Více než 60 procent z nich se totiž obává, že po absolvování studií pracovní místo nenajde.

Průzkum ukázal, že mezi další důvody pro vycestování na pracovní stáž do zahraničí patří také možnost navázání nových kontaktů a příprava ke vstupu na mezinárodní pracovní trh.

Hledají radu u zkušených

Při výběru vhodné destinace pro stáž se studenti ohlížejí především na svou jazykovou vybavenost a kvalitu nabízených stáží. Svou roli u části z nich hraje také míra bezpečnosti a atraktivita dané lokality.

V zájmu o účast na zahraničních stážích jim naopak brání omezené finance a nedostatečná znalost jazyka. Minimálně s první bariérou by měl pomoci nový program Evropské unie Erasmus+, který od začátku roku navazuje na předcházející programy. V jeho rámci mohou účastníci pracovních stáží získat příspěvek na zvýšené životní náklady po dobu pobytu v zahraničí. Z průzkumu dále vyplynulo, že při rozhodování o absolvování pracovní stáže v zahraničí čeští studenti vyhledávají zkušenosti těch, co na stáži již byli. Zastoupení Evropské komise pro ČR proto spustilo internetový portál a facebookovou stránku Stážujeme.cz, zaměřenou na zahraniční pracovní stáže financované z programu Erasmus+.

Kampaň by měla pomoci s výměnou informací mezi potenciálními, současnými a bývalými stážisty. Zatímco na portálu Stážujeme.cz zájemci zjistí základní informace o stážích, na Facebooku se mohou spojit se současnými účastníky a absolventy, požádat je o radu nebo se nechat inspirovat, kam na stáž vyrazit.

Spíše zkušenosti než výdělek

Pracovní stáž představuje až několikaměsíční pracovní pobyt ve vybrané firmě v jedné z programových zemí (mezi které patří členské státy EU a partnerské země), financovaný z programu Erasmus+. Účelem je, spíše než si přivydělat, získat neocenitelné zkušenosti a zvýšit svou kvalifikaci a atraktivitu na pracovním trhu. Proto bývají stáže převážně neplacené, nicméně stážista dostává po dobu pobytu příspěvek na zvýšené životní náklady v zahraničí od Evropské unie. Procvičit a zlepšit své jazykové dovednosti, poznat odlišnou kulturu a pracovní návyky a zvýšit svou kvalifikaci mohou na stážích jak učni a žáci středních a vyšších odborných škol a vysokoškolští studenti, tak absolventi a pracovníci s mládeží a ve vzdělávání. Více na www.stazujeme.cz.

Zdroj: Právo

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 23.4.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 21:09.