Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Ministryně navštívila Moravskoslezský kraj

Ministryně s hejtmanem mimo jiné hovořila o úloze a postavení paktů zaměstnanosti1 a také o možnostech využití evropských peněz v prevenci nezaměstnanosti.

„V Moravskoslezském kraji je v současnosti 93 tisíc nezaměstnaných. Citelně však na trhu práce chybí pracovníci s požadovanou strukturou kvalifikace a dovednostmi. V České republice jsme také stále ještě nedokázali efektivně využít evropské fondy ke zmírnění těchto problémů,“ podotkl hejtman Miroslav Novák.

Možnost uplatnit se na trhu práce pro nízko a středně kvalifikované pracovníky se podle moravskoslezského hejtmana nabízí v oborech s vazbou na zkvalitňování životního prostředí – při regeneraci brownfieldů, kultivaci zanedbaných prostor a občanské vybavenosti. S ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou hovořil také o situaci ve společnosti OKD a budoucnosti Dolu Paskov.

Poznámka pod čarou

1)Pakt zaměstnanosti je strategické partnerství desítek podnikatelských subjektů, škol a dalších institucí, které má za cíl změnit nepříznivou situaci na trhu práce. Moravskoslezský pakt zaměstnanosti vznikl v roce 2011, členové: Moravskoslezský kraj, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Krajská hospodářská komora MSK a Regionální rada Regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

FOTOGALERIE:

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 10.4.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.5. 2019 000 20:10.