Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Duben:

Až milion lidí v Česku je ohroženo bytovou nouzí (ČRo Plus)

Libor DVOŘÁK, moderátor
Až milion lidí v Česku je ohroženo bytovou nouzí. Sobotkův kabinet se zavázal, že nejpozději do roku 2016 začne uplatňovat zákon o sociálním bydlení. Dnes se touto problematikou zabývali na půdě Senátu zákonodárci i odborníci v rámci diskusního panelu. Norma má nově definovat standard sociálního bytu a vymezit osoby, které na něj budou mít nárok. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marxová z ČSSD chce do června tohoto roku předložit novelu zákona o hmotné nouzi, která řeší státní příspěvky na bydlení. Ve vysílání už vítám náměstkyni ministryně práce a sociálních věcí paní Zuzanu Jentschke Stöckelovou. Dobrý den.

Zuzana JENTSCHKE STÖCKELOVÁ, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí
Dobrý den.

Libor DVOŘÁK, moderátor
A socioložku Lindu Sokačovou z Platformy pro sociální bydlení. I vám, paní Sokačová, hezké odpoledne.

Linda SOKAČOVÁ, socioložka, Platforma pro sociální bydlení
Hezké odpoledne.

Libor DVOŘÁK, moderátor
Otázka pro paní náměstkyni Stöckelovou. Už se rýsuje konkrétní definice standardů sociálního bydlení? Budou různé typy sociálních bytů, například azylové domy, tréninkové bydlení, nájemní byty a tak dále?

Zuzana JENTSCHKE STÖCKELOVÁ, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí
Dobrý den. Tak, předem je dopředu potřeba říci, že v současné době v České republice neexistuje přesná definice parametrů sociálního bydlení. Ta by právě měla vzniknout v rámci zákona o sociálním bydlení potřebou je teda říci, že sociální bydlení by mělo být především dostupné a důstojné bydlení pro rodiny s dětmi, seniory, zdravotně postižené, samoživitele a další potřebné skupiny.

Libor DVOŘÁK, moderátor
Otázka pro paní Sokačovou. Souhlasíte s tím, co říkala paní náměstkyně? A jak byste, to bývá nejtěžší, definovala, co je to sociální bydlení?

Linda SOKAČOVÁ, socioložka, Platforma pro sociální bydlení
Tak, určitě s paní náměstkyní v mnohém souhlasím. Sociální bydlení by mělo být dostupnou formou pro bydlení pro ty, kteří už bydlení ztratili nebo jsou ztrátou bydlení ohroženi. To znamená třeba i z důvodu vysokých nájmů v nájemním bydlení. Nejsou to lidé samozřejmě, kteří již třeba žijí na ulici, nebo mají zkušenost se životem na ulici, lidé na ubytovnách. Ale potom ty široké skupiny lidí jako senioři nebo rodiny s malými dětmi.

Libor DVOŘÁK, moderátor
Otázka pro paní náměstkyni Stöckelovou. Jak zajistit, paní náměstkyně, aby sociální byty nebyly de facto segregované ubytovny se sdílenými funkcemi, které neumožňují dostatečně kvalitní a důstojné bydlení. Toho jsme teď velmi často svědky.

Zuzana JENTSCHKE STÖCKELOVÁ, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí
Tak, my, my především, to je souhrn několika věcí. My jsme se dneska dohodli, že ustanovíme takovou pracovní skupinu, která nebude jenom ze, z resortních ministerstev, ale že bude také z lidí, kteří pracují přímo, přímo v terénu. A jde o to nejenom definovat, jaké by měly být správné standardy bydlení a prostě kdo nebude splňovat tyto standardy, tak nebude moci, moci to sociální bydlení provozovat. Je potřeba také zapojit hodně obce do tohoto bydlení. Ale především také navýšit počet, počet pracovníků sociálních. Protože v dnešní době je nedostatek sociálních pracovníků, kteří jsou přímo v terénu. A nemají, nikdo nepracuje s těmi lidmi, kteří se do té nouze bytové dostávají. A kdyby zde byla nějaká prevence, anebo práce přímo s těmi lidmi, kteří už v té bytové nouzi jsou, tak, tak by samozřejmě nedocházelo k tomu, že množství lidí dneska bydlí na ubytovnách po několika, až na jedné, na jednom pokoji a podobně. Takže opravdu je potřeba posílit převážně sociální, sociální práci, sociální pracovníky na obcích. A to samozřejmě bude vyžadovat nějaké finance.

Libor DVOŘÁK, moderátor
Otázka pro socioložku Lindu Sokačovou. Kterých skupin obyvatel se ta bytová nouze týká? V koncepci sociálního bydlení chybělo vymezení cílové skupiny domácností, které by měly mít, přijmout právní nárok za, na zajištění sociálního bydlení ze strany státu.

Linda SOKAČOVÁ, socioložka, Platforma pro sociální bydlení
Tak, ta bytová nouze, jak už z definice vyplývá, nelze říct, že by se týkala jenom nějakých určitých skupin obyvatel. Bytová nouze znamená, že jde o lidi, kteří buď ztratili bydlení, anebo jsou ohroženi ztrátou bydlení z různých důvodů. Především například z důvodu toho, že nejsou ekonomicky aktivní, to znamená třeba matky samoživitelky, senioři, ztratili zaměstnání, nebo se potýkají s tím, stále více lidí se potýká s tím, že sice v rodině například oba pracují, ale bohužel jejich příjmy nestačí na pokrytí těch komerčních nájmů, nebo deregulovaných nájmů. Takže všech těchto lidí by se koncepce sociálního bydlení měla týkat. My se v Platformě pro sociální bydlení domníváme, že ten nárok by měl být nepodmíněný. Že teda by se skutečně mělo jednat o to, že je člověk v bytové nouzi a nemělo by se posuzovat, z jakého důvodu se do té bytové nouze dostal. Protože v některých návrzích, za zaviněnou situaci se například považuje to, pokud se člověk stane nezaměstnaným. Často jsou to právě matky samoživitelky, které nemohou být zaměstnané, protože pečují o děti.

Libor DVOŘÁK, moderátor
Paní náměstkyně Stöckelová, a připadá mně, že je to docela důležitá otázka, jak podle vás zvýšit dostupnost standardního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel. To je taková kvadratura kruhu, řekl bych, skoro.

Zuzana JENTSCHKE STÖCKELOVÁ, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí
Ano, tak to by právě mělo být cílem tím, toho zákona o sociálním bydlení. Protože pokud budou jasně definovány standardy sociálního bydlení a budou jasně zavázáni určití účastníci, kteří by měli být zodpovědni za to, že to sociální bydlení nějakým způsobem vytváří, především se jedná o obce, tak to bude samozřejmě jednodušší. Ale zase zde je otázka těch peněz, kterou budeme řešit s pomocí ministerstva pro místní rozvoj. Protože určitě jsou zde možnosti čerpání peněz jak z evropských fondů, tak zimních fondů. Ale nejde o to jenom stavět, stavět nové byty. Jde o to, aby lidé měli možnost bydlet v bytech běžných, protože dneska na trhu s byty je množství prázdných bytů, ale zase jde o tu součinnost obce. Obce a vlastně toho člověka, který se v té bytové nouzi nachází. Protože pokud uvedu například příklad Ostravy, kde velmi dobře funguje Armáda, Armáda spásy v součinnosti s některými, s některými městskými částmi, tak tam to vlastně vypadá tak, že Armáda spásy si jakoby pronajímá byty od městské části a stará se o klienty toho, toho takzvaného sociálního bydlení sama. Takže již ona si sama dohlíží na to, aby klienti prostě řádně platili nájem, žili, žili v dobrém, v dobrém bydlení a tak dále, prostě pracuje s těmi klienty sociálního bydlení, aby se mohli dostat zase do, do normálního bydlení.

Libor DVOŘÁK, moderátor
A ještě prosím krátce paní Lindu Sokačovou. Už tady od paní náměstkyně to padlo s těmi volnými byty. Je jich celkem kolem 640 tisíc volných bytů v celé České republice. Není využití stávajícího bytového fondu možná cesta, jak nízkopříjmovým rodinám pomoci?

Linda SOKAČOVÁ, socioložka, Platforma pro sociální bydlení
Určitě to je cesta. Nicméně je třeba si uvědomit, že ne všechny byty, ty prázdné byty jsou využitelné. Některé jsou rekreační objekty, řada z nich je umístěna v malých obcích do 500 obyvatel. Takže zhruba předpokládá se kvalifikovaný odhad, že zhruba 200 tisíc bytů by mohlo být využito do systému sociálního bydlení. A my se domníváme v Platformě, že je to určitě dobrá cesta.

Libor DVOŘÁK, moderátor
Tak, to byly, to byly paní Stöckelová a paní Sokačová. Dámy, děkuji a na slyšenou.

Linda SOKAČOVÁ, socioložka, Platforma pro sociální bydlení
Na shledanou.

Zuzana JENTSCHKE STÖCKELOVÁ, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí
Na shledanou.

Libor DVOŘÁK, moderátor
A celou naši diskusi poslouchala také paní senátorka Miluše Horská, pod jejíž záštitou se dnes na půdě Senátu debata mezi zákonodárci a odborníky konala. Dobrý den, paní senátorko.

Miluše HORSKÁ, senátorka /BEZPP/
Dobré odpoledne.

Libor DVOŘÁK, moderátor
Kdy by ten zákon o sociálním bydlení mohl začít platit? A bude agenda sociálních bytů spadat pod ministerstvo práce a sociálních věcí? Protože tahle problematika se pořád prolíná s gescí ministerstva pro místní rozvoj, které spravuje bytový fond státu.

Miluše HORSKÁ, senátorka /BEZPP/
Tak, kdyby ta otázka nebyla tak složitá, tak bychom se zřejmě dneska už z kulatého stolu rozešli s jasnou odpovědí. Ale protože se týká vícero ministerstev, mimo jiné i ministerstva pro lidská práva, ministerstva spravedlnosti i vnitro, ministerstvo zdravotnictví. Tak tím gestorem hlavním bude jistě ministerstvo práce a sociálních věcí. Ale bez ministerstva pro místní rozvoj to určitě nepůjde. A ten termín, který tady zazníval, je vlastně za dva roky, v roce, v září 2016. Jestli se to podaří, byli bychom asi velmi rádi, protože naproti tomuto zákonu jdou evropské peníze, které by se pro právě ten start asi mohly využít. A tak jak probíhala debata, jistě půjde o to, stávající bytový fond částečně přepracovat. Přestavět, aby to neznamenalo, že s novým zákonem se budou stavět jenom nové byty. Tak by to být asi nemělo. Ten fond tady opravdu se nabízí a je to to nejlogičtější. Protože i ta, to rozčlenění těch stávajících bytů je tak, jak bychom si představovali, neměly by vznikat nějaká další nová ghetta nebo vyčlenění. Měli by být ti lidé, co potřebují sociální bydlení, zaintegrováni v běžné společnosti.

Libor DVOŘÁK, moderátor
Říká senátorka Miluše Horská. Děkuji mnohokrát, paní senátorko, a na slyšenou.

Miluše HORSKÁ, senátorka /BEZPP/
Hezký večer.

Libor DVOŘÁK, moderátor
A my tu máme pražské dopravní zpravodajství.

Zdroj: ČRo Plus

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 8.4.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 17:10.