Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Sociální bydlení nesmí znamenat jen „ubytování“

V rámci kulatého stolu se diskutovalo o definici samotného sociálního bydlení, vymezení cílových skupin nebo ujasnění role státu, krajů, obcí a neziskových organizací při zajištění fungování sociálního bydlení. Účastníci jednání ocenili i změnu v postoji současné vlády a MPSV v této oblasti.

„Rozšíříme původní pracovní skupinu o zástupce měst a obcí, krajů a neziskových organizací. Musíme je zapojit do přípravy nového zákona již od úplného začátku. Jako další důležitou věc vidím získání prostředků na posílení sociálních pracovníků přímo v terénu,“ řekla na dnešní pracovní schůzce náměstkyně pro sociální a rodinou politiku Zuzana Jentschke Stőcklová.

V pracovní skupině by se měli sejít kromě výše zmíněných také zástupci Legislativní rady Vlády ČR, Ministerstva pro lidská práva a rovné příležitosti, Ministerstva pro místní rozvoj, Veřejného ochránce práv, Platformy pro sociální bydlení, odborníků z akademické půdy nebo přímo z řad poskytovatelů sociálních služeb. První schůzka expertní skupiny se uskuteční během nejbližších dnů.

Účastníci se shodli, že při přípravě nového zákona by se měl brát zřetel také na oblasti jako je aktivní politika zaměstnanosti státu, veřejně prospěšné práce, problematika lidí ohrožených ztrátou domova, vyloučených sociálních skupin, seniorů apod. Sociální bydlení je totiž komplexní otázka, která zasahuje do řady oblastí života společnosti. „Musíme upravit sociální služby tak, aby byly více propojeny, vznikl jakýsi pomyslný komplex vzájemně propojených nádob,“ uvedl ředitel odboru sociálních služeb MPSV David Pospíšil.

„Nechceme další generaci, která vyroste a velkou část života stráví v ubytovnách. Sociální bydlení musí znamenat opravdu důstojné a dostupné bydlení, ne ubytování,“ dodala závěrem náměstkyně Zuzana Jentschke Stőcklová.

První ucelený materiál by měl vzniknout do srpna letošního roku a paragrafované znění zákona do konce roku 2016, tak aby již od roku 2017 byl účinný.

Záznam tiskové konference naleznete zde.

FOTOGALERIE

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 14.4.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.12. 2018 000 11:14.