Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Duben:

Michaela Marksová: Hostem v pořadu Otázky Václava Moravce (ČT 1)

Jak najít práci?

Václav MORAVEC, moderátor
625 tisíc 390. Tolik lidí bylo v únoru v České republice bez práce. Oproti rekordnímu lednovému číslu nezaměstnaných asi o čtyři tisíce ubylo. Únorová statistika mluví o míře nezaměstnanosti ve výši 8,6%. Při pohledu na někdejší okresy je tradičně nejnižší nezaměstnanost na Praze východ a v Praze západ. 3,7 a 4,6%. Poměrně příznivá čísla vykazuje Mladoboleslavsko, Plzeň jih a Rokycansko. Nejhorší situace je opět v okresech Bruntál a Jeseník. Míra nezaměstnanosti? 15 a 14,5%. Následují Most, Ústí nad Labem a Karviná. Gabriela Elblová z Moravy. Nemohla sehnat práci. Přihlásila se proto do rekvalifikačního kurzu. Chce být kosmetičkou a doufá, že se jí jako podnikatelce bude dařit.

Gabriela ELBLOVÁ, účastnice rekvalifikačního kurzu, 1.4.2014
Já jsem vlastně chodila ke své paní, pod kterou patřím a viděla jsem tu nabídku, takže vlastně jsem si o to zažádala a vlastně úřad práce mi to schválil a zaplatil.

Václav MORAVEC, moderátor
Gabriela Elblová ale není jediná, kdo vymění zaměstnání za živnost. Podle některých odhadů by takových drobných podnikatelů mohlo být necelých sto tisíc. Tedy asi 5% z celkového počtu živnostníků v zemi. Jsou to nejčastěji opraváři, kadeřnice, kosmetičky nebo zastávají práce v domácnosti. Zájem o rekvalifikaci stále roste. I díky tomu, že stát na ni přispívá.

Alan VÁPENÍČEK, ředitel společnosti organizující rekvalifikační kurzy, 1.4.2014
Posouvá se to více do takových těch technicko odborných kurzů.

Václav MORAVEC, moderátor
Česko přitom patří v evropském srovnání k zemím s nejnižší nezaměstnaností. Celoevropský průměr počtů lidí bez práce se pohybuje těsně pod jedenáctiprocentní hranicí. V únoru bylo bez práce skoro 26 milionů Evropanů. Nejlépe jsou na tom tradičně Rakousko a Německo. Naopak dlouhodobě nejhorší situace je v Řecku a ve Španělsku.

Juan Manuel Sanchez GORDILLO, právník a starosta města Marinaleda, 1.4.2014
V Andalusii je největší nezaměstnanost ve Španělsku. Je tu bez práce 36% lidí v produktivním věku. Jsou tu dva miliony chudých lidí.

Václav MORAVEC, moderátor
Optimistické odhady mluví o novém růstu ekonomiky. Pokud se vyplní, nezaměstnaných by mělo v Evropě i v Česku postupně ubývat. Nová ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová z ČSSD ale chystá plán boje proti nezaměstnanosti. Na jeho přípravě se má podílet hned několik resortů. Nejen Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pozvání do Otázek přijala nejen ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová z ČSSD. Vítejte v Otázkách vůbec poprvé. Hezký dobrý den.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor
A vítám i expertku na sociální problematiku z ODS, exposlankyni Lenku Kohoutovou. Víte v Otázkách. Hezký dobrý den.

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka na sociální problematiku /ODS/
Dobré odpoledne.

Václav MORAVEC, moderátor
Začněme u vás, paní ministryně, jak dlouho budeme čekat na ten plán boje proti nezaměstnanosti, na kterém se nebude podílet jen váš resort?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Já bych především chtěla říct, že ta hlavní myšlenka je, že pracovat se musí vyplatit. Jedna věc je udělat nějaký plán, druhá věc je, že řada těch programů, to bylo vidět i v tom příspěvku, již celou dobu věží a možná je potřeba zdůraznit, že to není to moje ministerstvo, které je schopno vytvořit nová pracovní místa. My tady na to samozřejmě potřebujeme nejrůznější investiční pobídky, potřebujeme, aby tady vlastně rostla ekonomika. A chtěla jsem říct, že bohužel za těch minulých vlád za těch sedm let tyto věci, jako investiční pobídky a to, aby někdo se skutečně koncentroval na tvorbu pracovních míst, to tady nebylo. Tady se hojně škrtalo a proškrtali jsme se bohužel až k tomu rekordnímu počtu nezaměstnaných.

Václav MORAVEC, moderátor
No ale tím mi neodpovídáte na tu otázku, jak dlouho budeme čekat na ten plán? Byť říkáte, že ty kroky se uskutečňují už v současnosti, tak tím do jisté míry popíráte efektivnost a akčnost toho plánu, pokud to není jen PR vás jako nové ministryně.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Ne. Tak samozřejmě to není zdaleka PR a jak říkám, to se zdaleka netýká jenom mně. To se týká Ministerstva průmyslu a obchodu, ale také Ministerstva školství, protože jeden z těch problémů, s kterými se potýká náš současný trh práce, je ten, že naše školy vypouštějí mladé lidi, kteří jsou v podstatě nezaměstnatelní. Tam není jaksi to spojení s tím trhem práce. A ten plán má být jakousi strategií do budoucna. Což neznamená, že zastavíme to, co běží teď. A já ho vidím v horizontu měsíců. Možná jednoho, dvou, tří.

Václav MORAVEC, moderátor
Dejme tomu do léta, že byste v červnu, v červenci měli mít ten plán hotový. Bude propracovaný mezi jednotlivými resorty.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Určitě nějaký dílčí akční plán zaměstnanosti bude ještě dřív. Je to také materiál, který my budeme, ten dílčí materiál my už budeme předkládat teď na dubnovou tripartitu.

Václav MORAVEC, moderátor
Lenko Kohoutová, připouštíte, že tady i za vlád vedených občanskými demokraty fungoval ten resortismus, který mohl vést k tomu, že tvorba nových pracovních míst nebyla tak efektivní nebo nemohla výrazně zabránit té rekordní nezaměstnanosti v této zemi?

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka na sociální problematiku /ODS/
Tam, kde tyto problémy byly, tak my jsme se snažili je hodně řešit, ale my se musíme na to podívat ne, že to je otázka této vlády, ale vysoká nezaměstnanost je problém ekonomické krize a my jsme již předloni říkali, že ten problém se nezaměstnaností bude nejenom v roce 2014, ale ty predikce byly i rok 2015, což se v podstatě promítlo v lednu, kdy historicky byla nejvyšší nezaměstnanost. Určitě dávám zapravdu, že tento problém se musí řešit se všemi resorty, se všemi resorty, které zaměstnávají, které mají na starosti zaměstnávání lidí, čili není to jenom Ministerstvo průmyslu, ale je to i velký zaměstnavatel, jako je například zemědělství, je to zdravotnictví, kde pracuje jak v soukromém, tak tom polostátním sektoru nebo i státním sektoru spousta zdravotníků. Je to mnoho dalších oborů. A v podstatě tady Ministerstvo práce a sociálních věcí už dělá jakéhosi hasiče tam, kde podnikání jaksi úplně dobře nefunguje a díky tomu se tady dávají nějaké podpory, které jsou v rámci zaměstnávání lidí, kteří už jsou bez práce a je tam ten dávkový systém, ale to je až to naposledy. Mě hrozně těší to, co říká paní ministryně, že pracovat se musí vyplatit, protože to je mnoho let naše téma, takže je vidět, že to je téma jakoby správné a je k něčemu.

Václav MORAVEC, moderátor
Vítáte tedy i ty kroky, které zatím jsou? Protože předpokládám...

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka na sociální problematiku /ODS/
Já je zatím nevidím v tom smyslu jiném, než že budeme něco dotovat. A to beru jako velmi špatné a nepřesné, protože pokud půjdeme nejrůznějšími pouze dotačními aktivitami, tak si myslím, že se tady nic nezmění, že ten systém, který bude...

Václav MORAVEC, moderátor
Prosím vás, jaké ale dotační aktivity máte na mysli? Mluvíte o posílení aktivní politiky zaměstnanosti, což je v programovém prohlášení. Nebo důraz na pomoc nejvíce ohroženým skupinám, absolventům škol, zdravotně postiženým a osobám v předdůchodovém věku.

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka na sociální problematiku /ODS/
To tak vůbec není.

Václav MORAVEC, moderátor
No ale to je v programovém prohlášení vlády, tak očekávám, že na to ten plán naváže.

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka na sociální problematiku /ODS/
Ale to je hašení tam, kde opravdu ti lidi jsou ohroženi tím, že jsou nezaměstnatelní. Ale nám tady vypadávají lidi z běžných pracovních míst, protože zaměstnavatelé nové nevytváří a jaksi nemají důvodu nové vytvářet. My jednoznačně potřebujeme snížit cenu práce. Potřebujeme například v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí si myslím, že by se měl přehodnotit odvod na sociální odvody. A jaksi přerozdělit ty jednotlivé částky, které jdou na důchody a které jdou do sociální pomoci a určitě restrukturalizovat systém práce jednotlivých úřadů. Jsou tam jaksi oddělení a příspěvkové organizace, které jsou zbytné. Stejně tak si myslím, že je velmi důležité zachovat dobré podmínky pro podnikání. Čili nezvyšovat tady ceny elektřiny, nedávat dotace do obnovitelných zdrojů tam, kde vlastně fakticky tu cenu energií zvýší jak podnikatelům, tak nám všem ostatním.

Václav MORAVEC, moderátor
Omlouvám se, že teď ale odbíháme od té dlouhodobé strategie boje proti nezaměstnanosti.

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka na sociální problematiku /ODS/
Neodbíháme. Počkejte. Pane redaktore, ale to s tím absolutně souvisí, protože jestliže my nevytvoříme dobré podmínky pro podnikatele, kteří nejsou našimi nepřáteli, protože podnikatel, jakýkoliv podnikatel, ať je to velká firma, malá firma nebo OSVČ, to jsou ti, kteří tvoří státní rozpočet. K těm my se musíme chovat velmi slušně a těm my musíme vytvářet podmínky.

Václav MORAVEC, moderátor
To je škoda, že jste je nevytvářeli v uplynulých osmi letech výrazněji, když jste měli vládu.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Já velice souhlasím, protože se domnívám, že je pozoruhodné, že vlastně za těch vašich dvou předchozích vlád výrazně vzrostl veřejný dluh. A v podpoře podnikatelů vám samozřejmě nikdo nebránil. Spíš naopak. Já bych tady k tomu chtěla říci, že já osobně věřím v to, že má být silný stát, že má být silný veřejný sektor a my, žen veřejný sektor je tady od toho, aby pomohl a podpořil lidem v nouzi. Ono je pravda, že my tady vlastně, my jako Ministerstvo práce...

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka na sociální problematiku /ODS/
Když se tady nebude podnikat, vy nebudete mít ten balík.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Já jsem vám také teda neskákala do řeči a nechala jsem vás mluvit dlouho. Děkuji. My jsme tady skutečně od toho, abychom potom pomáhali lidem, kteří nějakým způsobem z toho trhu práce vypadli. Ale já bych chtěla říct jednu věc, my tady máme v současné době rekordní počet nezaměstnaných, máme tady 39 tisíc volných pracovních míst a 625 tisíc registrovaných nezaměstnaných. Z toho je jasně vidět, že i ti lidé, kteří skutečně chtějí pracovat, tak prostě nemohou. A je absurdní tvrdit, že každý, kdo chce, tak si tu práci najde. To je prostě vidět z těch čísel. A zde přichází to, co může dělat Ministerstvo práce a sociálních věcí, dotovat nejrůznější typy politik, které pomáhají těm nejohroženějším skupinám.

Václav MORAVEC, moderátor
Promiňte, paní ministryně, ale když vstoupím zase do vaší řeči, logicky zní ten argument, a podíváme-li se znovu na mapu České republiky a počet nezaměstnaných, tedy víc než 625 tisíc lidí v této zemi, kteří jsou bez práce. Tak zrovna zítra spouští Ministerstvo pro místní rozvoj nový program, který bude stát daňové poplatníky této země, respektive daňové poplatníky Evropské unie, tedy i daňové poplatníky v České republice nějakých 300 milionů na vytvoření zhruba 600 pracovních míst ve dvou nejpostiženějších regionech nezaměstnaností. Moravskoslezský a Ústecký kraj. Kde máte vy data, jako Ministerstvo práce a sociálních věcí či jiné resorty, nakolik je to efektivní? Že když ten dotační program skončí, že logicky nezaniknou ta místa. Máte tyto analýzy?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Částečně je určitě máme, protože... A takhle, já bych chtěla říct, že ve chvíli, kdy...

Václav MORAVEC, moderátor
Částečně. Proč je nemáte kompletní?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Já jsem tam dva měsíce, pane kolego, takže my se teď zabýváme hašením požárů na mnoha stranách. A my víme, že se vyplatí ta pracovní místa dotovat, protože potom část těch lidí, my máme ta čísla samozřejmě detailně k dispozici, kolik jsme podpořili, kolik těch lidí se pak třeba udrželo na trhu práce. Ale když se bavíme o těch nejvíc ohrožených regionech, tak tam je ještě jedna podstatná věc. My tím, že dotujeme některá ta pracovní místa a jaksi svým způsobem uměle umožníme řadě lidí pracovat, tak my tím také udržujeme jejich pracovní návyky, my tím jakýmsi způsobem udržujeme sociální smír a to jsou velice důležité věci, které třeba nemůžeme všechny vyčíslit. A ještě jedna věc, je velice důležité třeba u dlouhodobě nezaměstnaných, že tam děti vidí, že jejich rodiče chodí do práce. To jsou věci, které skutečně nelze jenom vyčíslit tím, že to takhle dáte do rozpočtu.

Václav MORAVEC, moderátor
No ale jde asi i o efektivitu těch pracovních míst. Vy slibujete posílení aktivní politiky zaměstnanosti. Předpokládám, že to bude součástí toho plánu, který zveřejníte do dvou, do tří měsíců. Bude to?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
No samozřejmě. Protože aktivní politika zaměstnanosti je jedním z nejdůležitějších a zásadních nástrojů našeho ministerstva.

Václav MORAVEC, moderátor
Kolik peněz do té aktivní politiky zaměstnanosti dáte, když se podíváte na data, která tam šla v uplynulých letech, tak nedosáhla ani dvou miliard korun.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
To jsou teď, je to určitě víc než dvě miliardy korun. Jsou to řádově miliardy podle toho, na který ten program. A já bych třeba chtěla říct, že do budoucna chystáme, respektive Evropská unie chystá velice důležitý program Záruka pro mladé, kde každému člověku nad 25 let umožníme do čtyř měsíců sehnat nějakou buď práci nebo trénink nebo rekvalifikaci. Nebo mu umožníme pokračovat ve studiu. To budou také řádově miliardy. Půjdou z Evropské unie.

Václav MORAVEC, moderátor
Vy mi neřeknete konkrétní čísla? Kolik...

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Já nevím konkrétně, která chcete? Například my tady máme číslo...

Václav MORAVEC, moderátor
No kolik jde do aktivní politiky zaměstnanosti.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Já vám neřeknu to souhrnné, protože já to tady mám vždycky rozdělené po jednotlivých programech, ale jak říkám, to jsou řádově miliardy a například příspěvek pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, to byly asi tři miliardy. V roce 2013 je tady vidět, že na tu celou APZ, aktivní politiku zaměstnanosti, bez těch zdravotně postižených, byly vynaloženy čtyři miliardy, což s těmi zdravotně postiženými dělá osm miliard. Jestli vás to uspokojilo, to číslo.

Václav MORAVEC, moderátor
No mě by spíš uspokojilo to, jestli dojde k výraznému navýšení těch peněz nebo co si mám představit pod tím obecným konstatováním v programovém prohlášení vlády, že posílíte aktivní politiku zaměstnanosti? To je jednoduchá otázka. O to mi, paní ministryně, jde.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
My na to budeme také využívat a využíváme evropské prostředky. A to, jak budou vypadat ta přesná čísla, to závisí na tom, jaká bude situace a také se musíme podívat na to, abychom dali, abychom smysluplně ty prostředky dali do těch regionů, kde je to nejvíce potřeba. Ale řádově se budeme pohybovat dejme tomu do deseti miliard.

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka na sociální problematiku /ODS/
To je trošku jinak. Aktivní politika...

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
To jsem ráda, že mi to říkáte.

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka na sociální problematiku /ODS/
Ano. Já vám to když tak vám to pak vysvětlím. Protože aktivní politika zaměstnanosti je v rozpočtu rozdělena na aktivní politiku zaměstnanosti a zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. My jsme byli jediní, kteří už na výboru pro sociální politiku a pak ve sněmovně žádali, aby se nesnižovaly částky například u příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením a byly dodrženy částky z roku minulého. My jsme byli ti, kteří chtěli, aby se aktivní politika zaměstnanosti udržela například jako právě v rozpočtu z roku 2013.

Václav MORAVEC, moderátor
Ale v tom se škrtalo.

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka na sociální problematiku /ODS/
Ano. V tom se škrtalo. Přesně tak.

Václav MORAVEC, moderátor
Tam jste nebyli úspěšní ani za vlád Petra Nečase, ale ani za Rusnokovy vlády.

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka na sociální problematiku /ODS/
To ale nemáte úplně pravdu, protože v roce 2012 bylo rozpočtováno něco, co ale potom z těch peněz právě Drábkovo ministerstvo nebo Drábkovo vedení vzalo na hašení problémů jiných. Takže ano, nečerpalo se dobře.

Václav MORAVEC, moderátor
Ano. Ale bylo to za vlády vedené Petrem Nečasem, paní exposlankyně.

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka na sociální problematiku /ODS/
Počkejte, to ale já vůbec nezpochybňuji. Já jenom říkám, že jestliže tenďkon říkáme...

Václav MORAVEC, moderátor
Promiňte, vy jste zpochybnila moji tezi, že se tam neškrtalo. Já vám říkám, že ty peníze byly nižší.

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka na sociální problematiku /ODS/
To já vůbec neříkám, ale to bylo v roce 2012. Ano, ale v roce 2012. V roce 2013 ta částka byla asi 5,4 miliardy. Není ani z roku 2012, ani z roku 2013 závěrečný účet, tak vám nemůžu říct přesně, jak to je úplně na korunu. Ale do aktivní politiky zaměstnanosti jsou dvě částky zvlášť a to jsou postižení a aktivní politika zaměstnanosti, což je například veřejně prospěšné práce a podobně. A už před dvěma lety pan ministr...

Václav MORAVEC, moderátor
Já se jenom omlouvám, že vstoupím do vaší řeči, protože budeme záhy pokračovat na zpravodajské čtyřiadvacítce nejen o nezaměstnanosti, ale o posílení úřadů práce, o zvyšování důchodů a také o zvyšování minimální mzdy. Michaela Marksová z ČSSD, ministryně práce a sociálních věcí, a expertka na sociální problematiku z ODS Lenka Kohoutová zůstávají hlavními hosty Otázek. Přepněte si na zpravodajskou čtyřiadvacítku. Pokračujeme po stručných zprávách.

Jak najít práci?

Václav MORAVEC, moderátor
Připomínám, že hlavním hosty dnešních Otázek zůstávají ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová z ČSSD a expertka na sociální problematiku z ODS Lenka Kohoutová, ještě jednou, dámy, vítejte na zpravodajské ČT24. Dobrý den.

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka na sociální problematiku /ODS/
Dobrý den.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Dobré odpoledne.

Václav MORAVEC, moderátor
Abychom dokončili tu část, která se týká oné strategie neb koncepce boje proti nezaměstnanosti paní ministryně, co v ní tedy, když říkáte, že tam asi částky konkrétní nebudou, byť teď myslím na aktivní politiku zaměstnanosti.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
To jsem neřekla.

Václav MORAVEC, moderátor
No, vy jste říkala, že nevíte, kolik v těch dalších letech bude zapotřebí, protože do těch částek aktivní politiky zaměstnanosti počítáte i peníze z fondů, evropských fondů, takže jste řekla, že tam částky nebudou.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Ne, to jste mi špatně rozuměl. To samozřejmě, že v té strategii budou pro ty nejbližší léta, to my už teďka víme kolik bude a já říkám že to jsou řádově miliardy podle toho, o jakých těch programech se bavíme, ale samozřejmě od té strategie očekávám i nějakou vizi do budoucnosti, jakýsi směr, kterým bychom měli pokračovat bez ohledu na to, jaká je tady vláda, protože zaměstnanost a nezaměstnanost jsou velice závažné problémy.

Václav MORAVEC, moderátor
Jaké kroky tam tedy budou, protože když se bavíme o částkách, tak abychom opravdu nesměšovali těch částek několik, jde mi o aktivní politiku zaměstnanosti dělanou úřady práce. V roce 2014 je ta výše rozpočtu stanovena na 3 miliardy 900 milionů. Zároveň umístění 50 tisíc uchazečů v rámci aktivní politiky zaměstnanosti si podle dokumentů, které mám k dispozici, vyžádá ročně 9 miliard. To znamená, že v současnosti jsme na nějaké polovině té částky, pokud opět nebude škrtnuta v aktivní politice zaměstnanosti. V tom letošním roce. Jaké tedy budou částky další? Teď se bavíme čistě o aktivní politice zaměstnanosti uplatňovanou úřady práce. Řekněte mi další částky.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Já vidím, že třeba na veřejně prospěšné práce jsme vydali 1,7 miliardy nebo tady máme určeno, na společensky účelná pracovní místa, což jsou místa pro skupiny ohrožené na trhu práce, takové ty kategorie padesát plus, matky po rodičovské dovolené, mladí lidé a tak dále, jedna miliarda.

Václav MORAVEC, moderátor
Takže mi ale neřeknete částky v následujících čtyřech letech.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Já vám je teď neřeknu, ale mí odborníci je určitě mají. My je máme na ministerstvu, jenom vám neřeknu je teď tady.

Václav MORAVEC, moderátor
Ale nemělo by to být zásadní, když tedy chcete mít a máte v programovém prohlášení posílen aktivní politiky zaměstnanosti, což je především o penězích, tak byste ta data mi měla říct?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Já vám říkám, že to jsou řádově miliardy.

Václav MORAVEC, moderátor
Promiňte, paní ministryně, řádově miliardy znamená od čtyř miliard, které jsou schváleny v rozpočtu na aktivní politiku zaměstnanosti.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Pane redaktore, já v tuhle chvíli teď úplně přesné částky, tu celkovou částku nevím, ale samozřejmě, že pro rok 2014 už to všechno máme v rozpočtu. Já tady ta čísla mám před sebou. Máme tady napsáno, že pro rok 2014 máme dohromady na aktivní politiku zaměstnanosti plus podpora zdravotně postižených, vyhrazeno 7,5 miliardy. Já už nevím, co vám mám říct. A to už jsem říkala předtím, to už jsem říkala předtím.

Václav MORAVEC, moderátor
Já jsem chtěl tu dílčí částku, tedy v dalších letech, kdy říkáte, že aktivní politika zaměstnanosti bude.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Potom to na ta další léta 2015 výš, tak to já opravdu v tuhle chvíli ještě nevím, ale samozřejmě ta různá čísla a odhady, ta určitě existují, ale pro rok 2014 je tady 7,5 miliardy.

Václav MORAVEC, moderátor
Jestliže umístění 50 tisíc uchazečů v rámci aktivní politiky zaměstnanosti si vyžádá podle těch propočtů 9 miliard, tak se ptám na jedinou otázku, jestli jste schopni garantovat, když chcete posilovat aktivní politiku zaměstnanosti, jestli jste schopni garantovat 9 miliard ročně na aktivní politiku zaměstnanosti.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Zatím tady máme 7,5 a to potom na jaké věci ve státním rozpočtu budeme potřebovat navýšení, těch bude daleko více. Ta debata k rozpočtu na další rok ta vlastně na úrovni vlády se bude odehrávat tento nebo příští týden a tam víte, jak to vypadá. Přijdou všechna ministerstva, dají své požadavky a budeme hovořit o tom, čemu se dá přednost a čemu nikoliv.

Václav MORAVEC, moderátor
Co by, Lenko Kohoutová, v tom plánu boje proti nezaměstnanosti mělo být, když vy tady zpochybňujete aktivní politiku zaměstnanosti.

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka na sociální problematiku /ODS/
To jsem neřekla, to vůbec tak není.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Myslím, že ji paní kolegyně nezpochybňuje.

Václav MORAVEC, moderátor
Ale využívání a efektivitu peněz.

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka na sociální problematiku /ODS/
To ano, ale já jsem říkala, že první je podpora podnikání jako takového, aby se tady v klidu a v pohodě mohlo podnikat, abychom nekladli překážky zaměstnavatelům.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Což je v tom mimochodem také, protože tam podporujeme vznik podnikatelů.

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka na sociální problematiku /ODS/
Abychom snižovali cenu práce, to považuji za důležité, ale pokud se bavíme o aktivní politice zaměstnanosti, tak jí skutečně musíme rozdělit na dvě části, jedna z nich jsou ty jednotlivé nástroje, které jsou veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, podpora dalších aktivit, které se týkají například rekvalifikací a tak dále, a pak je ta druhá a to je zaměstnávání osob se zdravotním postižením, tady musím říci, že mě těší, abych pořád nebyla kritická, že tato vláda teď mění zákon o zaměstnanosti, což je ještě z naší dílny z Nečasovy vlády a vrací statut osoby zdravotně znevýhodněné, protože to je velká pomoc, to jsou lidé, kteří mají takzvaný nutný stupeň invalidity, neberou invalidní důchod, ale zůstávají v dlouhodobé nezaměstnanosti. To musím říci, že toto je správně a pak je tady ta věc, která se týká zaměstnávání lidí se zdravotním postižením a to je především, tam jsou jakoby dvě větve problémů. Jedna je to jaksi pomoci v aktivní politice zaměstnanosti těmi nejrůznějšími příspěvky pro zaměstnavatele a ta druhá větev je změna v posuzování těch lidí se zdravotním postižením, protože mnohdy posudkoví lékaři je trestají tím, že pracují odebíráním invalidních důchodů a tam se prostě musí změnit systém. Stejně tak, pokud se vůbec bavíme o naplňování, pane Moravče, tak pak je to o tom, že musíme změnit trošku fungování úřadů práce a tady musím říci, že opravdu díky výbornému chování a výborné práci úředníků úřadů práce úřady práce fungují, protože to co udělalo Drábkovo vedení s úřady práce na počátku, byl velký problém a my se z něj budeme vzpamatovávat ještě mnoho let.

Václav MORAVEC, moderátor
A za přihlížení, já se jen omlouvám, paní exposlankyně.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
To tedy já souhlasím, že se z toho budeme vzpamatovávat ještě mnoho let, a byla to vaše vláda.

Václav MORAVEC, moderátor
Ale za přihlížení vašeho premiéra, vašeho předsedy politické strany.

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka na sociální problematiku /ODS/
Ale to já jsem byla, víte, že já jsem dlouhodobě tento problém kritizovala a byla jsem jakože v koalici opozičník, protože to jsou věci, se kterými já jsem se vůbec nemohla smířit právě jako ten člověk, který mnoho let pracoval s lidmi ohroženi sociálním vyloučením, stejně tak jako s lidmi se zdravotním postižením.

Václav MORAVEC, moderátor
Škoda, že na vás pan premiér Nečas tehdy nedal a nechal Jaromíra Drábka na ministerstvu práce a sociálních věcí včetně té reformy úřadů práce, když jsme u úřadů práce tak už Rusnokova překlenovací vláda významně posílila úřady práce a to právě o sedm stovek lidí a to personální posílení se mělo projevit právě v lepším uplatňování politiky, aktivní politiky zaměstnanosti, o které jsme se bavili a o částkách. A podle generální ředitelky Úřadu práce Marie Bílkové se už posílení úřadů práce projevuje, i když je nezaměstnanost v České republice vysoká.

Marie BÍLKOVÁ, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Byť se to na těch číslech tak nejeví, tak je pravda, že tomu tak je, protože my víme, že jsme schopni přinést větší počet volných pracovních míst od zaměstnavatelů, než která bychom měli k dispozici bez tohoto navýšení, tak to je první efekt, který velmi pociťujeme. Navíc je to také taková práce vlastně do budoucna, protože tím, že máme možnost oslovovat municipality, oslovovat zaměstnavatele a nabízet jim spolupráci s námi, ukazovat jim, jaké možnosti spolupráce máme, co všechno jim můžeme nabídnout, tak vlastně si připravujeme i terén pro tu příští aktivní politiku zaměstnanosti. Také, když se podíváme, kolika lidem se nám podařilo poskytnout nějakou službu v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, tak jsme téměř na 90 tisících. Velké části z těchto lidí jsme přímo zajistili zaměstnání, velká část z nich byla rekvalifikována a naše rekvalifikování zkušenost je, že se vlastně 60 % do jednoho roku zaměstná.

Václav MORAVEC, moderátor
Dodává v rozhovoru pro dnešní otázky generální ředitelka úřadu práce Marie Bílková. Abychom dokončili tu část o té strategii, paní ministryně, vy v programovém prohlášení vlády máte například obnovení povinnosti zaměstnavatelů hlásit na úřady práce volná pracovní místa či podporu sociálního podnikání jakožto specifického typu ekonomické činnosti. Co by za váš resort v konkrétních bodech budete chtít do té strategie boje proti nezaměstnanosti ještě dostat?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Tak to myslím, že byste nám měl nechat nějaký čas.

Václav MORAVEC, moderátor
Když to bude konkrétní a přesvědčíte o tom diváky, tak mát čas, povídejte?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Vzhledem k tomu, že tady, na to nezapomeňte, že na tom pracují nějací odborníci, a já nejsem opravdu všeznalá bohyně, která si to všechno napíše sama. Ale tohle to jsou naprosto zásadní věci, které jste přečetl.

Václav MORAVEC, moderátor
Já se omlouvám, já nechci všestrannou bohyni. Já bych chtěl kompetentního ministra, který mi řekne, jaké body tam nad rámec toho, co je v programovém prohlášení, či v koaliční smlouvě bude.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Rozumím. Pro mě zásadní věc, která také souvisí se zaměstnaností, je práce s lidmi, s těmi lidmi, kteří jsou nějakým způsobem ohroženi i na trhu práce a to je to, co potom souvisí s reportáží o úřadech práce a s tou poddimenzovaností, protože tam byl, jak jste řekl, dodáni lidé na aktivní politiku zaměstnanosti, ale naprosto nám chybí lidé na terénní sociální práci a to má, to s sebou nese další obrovské následky, protože vy, když máte ty velice deprivované regiony, máte dlouhodobě nezaměstnané, tak je zásadní s těmito lidmi pracovat, aby neztratili pracovní návyky, aby je znovu nabyly, jak už jsem řekla, aby děti viděli vzory, že rodiče chodí do práce. To považuji také za nedílnou součást této strategie, například.

Václav MORAVEC, moderátor
Jaké tam budou další, protože víte, co, já se omluvám, promiňte, paní ministryně, možná opravdu tu otázku.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Já bych ráda domluvila.

Václav MORAVEC, moderátor
Ale zatím mi odpovídáte obecně. Já jsem položil otázku.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Pro mě je to velice konkrétní.

Václav MORAVEC, moderátor
Jaké konkrétní? To, co jste teď řekla, vám přijde konkrétní?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Pro mě tohle to, aby bylo znova zavedeno sociální šetření, je pro mě velice konkrétní, protože já za tím vidím ty konkrétní lidské příběhy.

Václav MORAVEC, moderátor
Promiňte, paní ministryně, pro mě konkrétní je, že mi řeknete počet lidí, kteří se na tom sociálním šetření, práci v terénu budou podílet. Vy jste zatím řekla obecné fráze.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Ano, to je těch 1200 lidí, o kterých hovoří paní generální ředitelka Bílková, kteří nám teďka chybí na úřadech práce tak, aby se to sociální šetření a ta práce s lidmi mohla efektivně dělat, to je takový úplný základ. Pak je ještě jiné číslo, které hovoří o posílení sociální práce na obcích například. Další konkrétní věc, která v takové strategii musí být je nastavení spolupráce mezi zřizovateli škol, zejména středních škol, protože nám chybí technické obory a nemůžeme oddělit tuto záležitost od nějakých opatření na trhu práce. Musí v tom kterém kraji být úzká spolupráce škol a úřadů práce a zaměstnavatelů samozřejmě v neposlední řadě, kteří si řeknou, co potřebují, to je další bod.

Václav MORAVEC, moderátor
Co to je podpora sociálního podnikání jakožto specifického typu ekonomické činnosti?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
To je to, že budeme podporovat vznik, mám vysvětlovat tady, co to je sociální podnik? To jsou vlastně firmy, jejichž účelem není zisk, ale jejichž účelem je zaměstnat různě znevýhodněné skupiny obyvatel, ať už to jsou osoby se zdravotním postižením nebo zase jsme u lidí, kteří jsou třeba dlouhodobě nezaměstnaní a kteří mají nějaké lepší podmínky než klasické firmy, aby mohli tuto práci dělat.

Václav MORAVEC, moderátor
Vy mi ale neřeknete jak. Vy mi říkáte a rozvíjíte obecné fráze, co je sociální podnik, ale neříkáte mi, promiňte.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Ty možnosti jsou velice konkrétní. Ano. Ale já vám můžu odpovědět.

Václav MORAVEC, moderátor
Já jsem ale nepoložil ještě otázku.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
My můžeme jim snížit odvody na sociálním. Vy jste mi řekl, že jsem neodpověděla. Takže my můžeme snížit odvody na sociálním pojištění.

Václav MORAVEC, moderátor
Že jste mi neodpověděla konkrétně.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Můžeme je nějak zvýhodnit daňově a tak dále.

Václav MORAVEC, moderátor
Jak?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Jak, jak?

Václav MORAVEC, moderátor
Jak je zvýhodníte. To je rozdíl mezi frází - můžeme daňově zvýhodnit. Ptám se jak daňově zvýhodníte.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Na to já čekám, až my spočítají lidé, jaké jsou možnosti, jak to může vypadat, co si ještě ten státní rozpočet může dovolit a co ne. Nezapomeňte, že my jsme na úplném začátku naší vlády a já vám tady nebudu říkat čísla, o kterých si nejsem jistá, že je opravdu máme spočítané.

Václav MORAVEC, moderátor
Tomu bych rozuměl, ale zároveň očekávám, že když někdo chce předvést kompetentnější vládnutí oproti tomu, co předváděly vlády předchozí, takže má nějakou koncepci a propracovanost, protože už existují dokumenty a materiály, ale vy zatím mi toto neprokazujete.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
To se vám opravdu strašně omlouvám, ale já se v současné době zabývám tím, co je teď na řadě, co teď řešíme. Řešíme zvyšování důchodů, řešíme porodné na druhé dítě. To jsou ty zákony bezprostředně, kterými se zabývám, takže já v současné době vám neřeknu třeba o kolik částku budeme zvýhodňovat podniky sociální. To vám neřeknu, to se omlouvám.

Václav MORAVEC, moderátor
To bych očekával, když je tady rekordní nezaměstnanost v této zemi, kterou jste zdědili. Promiňte, paní exposlankyně, u vás vy jste tady kritizujete vlády sociální demokracie i vlády Jiřího Rusnoka.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
No, ale to už bylo hodně dávno.

Zvyšování minimální mzdy

Václav MORAVEC, moderátor
Teď myslím ale kroky, které vláda vedená sociálními demokraty se chystá učinit, jako je zvyšování minimální mzdy. Vy tvrdíte, že zvýšení minimální mzdy povede k větší nezaměstnanosti v této zemi. Podívejme se na aktuální data, jsou z bleskového výzkumu pro dnešní otázky, jsou to data ze sociologického šetření TNS AISA v dlouhodobém projektu Trendy Česka. Obyvatelé Česka jsou přející, co se týče navyšování minimální mzdy, tedy podporují krok vlády premiéra Bohuslava Sobotky, celkem 82 % lidí by bylo pro zvýšení minimální mzdy, z toho celých 50 % je rozhodně pro. Jak bylo řečeno, za pár okamžiku uvidíme snad ta data z exkluzivního průzkumu společnosti TNS AISA pro Českou televizi, který se uskutečnil od 24. dubna do 30. března na reprezentativním vzorku 1200 lidí. Socioložka, spoluautorka výzkumu Trendy Česka Eva Králová komentuje výsledky výzkumu v rozhovoru pro dnešní Otázky těmito slovy.

Eva KRÁLOVÁ, socioložka, TNS AISA
Pro zvýšení minimální mzdy jsou jednoznačně lidé, kterých se to nejvíce může osobně týkat, tedy ti, kteří mají spíše základní vzdělání nebo střední bez maturity, tak tam téměř 90 % se vyslovilo, že by chtělo zvýšit minimální mzdu. 50 % je pak o tom naprosto rozhodnutých.

Václav MORAVEC, moderátor
Interpretuje nejnovější data socioložka, spoluautorka výzkumu Trendy Česka 2014 Eva Králová. Na otázku voliči kterých politických stran jsou vstřícnější ke zvyšování minimální mzdy a kteří se naopak k tomuto kroku staví rezervovaně, odpovídá Eva Králová i těmito slovy.

Eva KRÁLOVÁ, socioložka, TNS AISA
Mezi zastánce minimální mzdy jednoznačně nejvíce patří voliči levicových stran, v první řadě pak KSČM, kdy 70 % je naprosto přesvědčená o tom, že je to správný krok. Na opačné straně jsou voliči pravicových stran, zejména pak TOP 09, kde pouze 18 % voličů je přesvědčeno o tom, že zvýšení minimální mzdy je správné rozhodnutí.

Václav MORAVEC, moderátor
Dodává v rozhovoru pro dnešní otázky socioložka a spoluautorka výzkumu Trendy Česka 2014 Eva Králová ze společnosti TNS AISA. Když kritizujete, to zvýšení minimální mzdy, říkáte, že trh práce přijde o pracovní místa, jestliže se zvyšuje minimální mzda o kolik pracovních míst přišel trh práce, když loni došlo ke zvýšení minimální mzdy o 500 korun?

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka na sociální problematiku /ODS/
Ty statistiky úplně neznám, protože takové statistiky se například u zaměstnávání třeba lidí se zdravotním postižením, kteří nejvíce pracují za minimální mzdu tam, kde jsou v chráněném pracovním prostředí, tak to úplně říci nemohu.

Václav MORAVEC, moderátor
No protože, promiňte, paní exposlankyně, ty statistiky totiž nejsou.

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka na sociální problematiku /ODS/
No, já jsem vám to teď řekla, že ty statistiky se nevedou.

Václav MORAVEC, moderátor
Ano, a proto se ptám, proč říkáte, že zvyšování minimální mzdy připravuje trh práce o pracovní místa, když nejsou statistiky?

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka na sociální problematiku /ODS/
Sociální balík podpor veškerých je jen jeden, pane Moravče, a jestliže se nám na jednom vstupu něco zvýší, což my tady tím zvýšením minimální mzdy říkáme zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají v podstatě za minimální mzdu pracuje minimum lidí, ale ti jsou z těch nejslabších skupin vzdělanostních, tak pak je to tak, že samozřejmě ten zaměstnavatel místo třech zaměstná jen dva anebo jenom jednoho.

Václav MORAVEC, moderátor
Počkejte, ale to je vaše domněnka. Nejsou tvrdá data, která by.

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka na sociální problematiku /ODS/
Vy pracujete také s mnoha domněnkami, když děláte tento rozhovor.

Václav MORAVEC, moderátor
Ne, já jen se ptám. Já se vás jen ptám, kde berete podklady pro vaše tvrzení, že zvyšování minimální mzdy.

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka na sociální problematiku /ODS/
Například při diskusi se zaměstnavateli z řad zdravotně postižených, kdy také vloni, ale byla sice zvýšena mzda na osm tisíc, ale když byla mzda zvýšena na 8,5 tisíce, tak u lidí se zdravotním postižením nebyla zvýšena. To nevím, jestli víte a teďkom není řečeno, že například u těchto lidí nebude minimální mzda zvýšená, a to skutečně může být problém, protože na chráněném pracovním trhu se může stát a opravdu se to může stát, že tito lidé budou bez práce. To je jedna věc. Pokud si říkáme, jestli to zatíží nebo nezatíží a můžeme předpokládat, že toto by mohlo zatížit státní rozpočet, tak se tím musíme zabývat. Protože my jsme se tady bavili aktivní politice zaměstnanosti, a to jsou jednoznačně lidé, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. Sociálním vyloučením je jaksi postižen ten, kdo může přijít o práci. O práci může přijít anebo se k ní vůbec nedostat, to jsou, jak to tady paní ministryně říkala, například ti lidé, absolventi do 25 let, lidé to jsou určité věkové kategorie, ale to jsou třeba také navrátilci z léčeben, pro které možná by bylo dobré to sociální podnikání, i když tady nesouhlasím, že sociální podnikání není za účelem zisku. Ziskové i neziskové, akorát tam je to vždycky za účelem zisku a je tam jenom jiná forma přerozdělování, ale tady v tomto směru jsou to třeba lidé, kteří se vrací z vězení, jsou to děti z dětských domovů, pro které my nemáme připraveno pracovní uplatnění a tady mohou pomoci všechny nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, ale pokud budeme čím dál tím více.

Václav MORAVEC, moderátor
Já se vám omlouvám, ale vy jste mi odběhla od minimální mzdy.

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka na sociální problematiku /ODS/
Ne, ne, já se vám k tomu vracím teď. V případě, že ale my budeme klást překážky a minimální mzda je jedna z těch překážek pro zaměstnavatele, tak se nám bude stávat čím dál tím častěji, že budeme mít problém se zaměstnáváním lidí, kteří jsou z té kategorie, která je hůře zaměstnavatelná, jsou tady nějaké problémy, a já jsem názoru, že těch překážek má být co nejméně. Já dokonce bych začala vést diskusi na téma, jestli vůbec potřebujeme minimální mzdu, protože pak to tady tvoří takové nešvary, jakože někdo dostane minimální mzdu a na ruku dostane další peníze, protože zaměstnavatel ji krátí, protože má vysoké odvody a tedy je tady jakýsi rovnou předpoklad k tvoření šedé ekonomiky.

Václav MORAVEC, moderátor
Takže i v Německu vláda Angely Merkelové, která má minimální mzdu?

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka na sociální problematiku /ODS/
Například Švédové ji nemají. Nemají všechny státy. Ano.

Václav MORAVEC, moderátor
Ale tam pak také záleží na sociálním systému. Já se vás ptám, jestli Angela Merkelová špatně dělá svoji politiku, když má minimální mzdu?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Ona ji teprve bude zavádět teď tato vláda.

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka na sociální problematiku /ODS/
Ano, přesně tak.

Václav MORAVEC, moderátor
Ale došlo k tomu schválení, proto se ale ptám, je to strana, která je ODS blízká.

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka na sociální problematiku /ODS/
Proto říkám, že srovnáváte nesrovnatelné, protože Angela Merkelová, kdyby do toho nebyla nucena, tak v životě minimální mzdu nezavede. Ona pod jistou tíhou tlaku.

Václav MORAVEC, moderátor
Ale zároveň předpokládám, že jestliže Angela Merkelová je kompetentní politik, že pokud by to byl nekompetentní krok, který výrazně poškodí německý trh práce, tak by ho asi nezaváděla.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Tady je možná potřeba dodat, že už do té doby v Německu byla minimální mzda v řadě těch kolektivních smluv, takže ono to úplně není, že ta země stanovuje.

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka na sociální problematiku /ODS/
Toto ale obecně to jde řešit kolektivními smlouvami.

Václav MORAVEC, moderátor
Paní ministryně, když jste se tím přihlásila o slovo, tak vy máte představu, když tedy nemáme v Česku analýzy, jak se projevuje zvýšení minimální mzdy, necháte si ty analýzy apropó udělat, co udělalo zvýšení minimální mzdy o pětistovku?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Tak vzhledem k tomu, že máme v programu její zvýšení, tak musíme vědět, co to udělalo v tuhle chvíli. Ale já bych chtěla říct jeden zajímavý údaj, za prvé my jsme zkoumali různé mezinárodní analýzy včetně například nějaké studie univerzity ve Vermontu, která se zabývala těmi nejhůře placenými zaměstnáními ve Spojených státech a kolegové nenašli nic, co by říkalo, že zvýšení minimální mzdy zvyšuje nezaměstnanost.

Václav MORAVEC, moderátor
Máte tedy také představu, když v programovém prohlášení vlády máte tu větu, že minimální mzda bude zvyšována tak, abyste postupně přiblížila 40% průměrné mzdy v zemi. Tak kdy dojde k dalšímu zvýšení minimální mzdy a o jakou částku?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
My v současné době začínáme hovořit se zaměstnavateli a začínáme hovořit o částce 500 korun, ale jak říkáte je to samozřejmě dlouhá cesta. Ale já bych chtěla ještě říci jedno číslo, že tedy minimální mzda je 8500, ale hranice chudoby je tady asi 9600, což znamená, že bohužel dnes ti lidé, kteří tady poctivě pracují osm hodin denně, tak se vlastně dostávají do takzvané příjmové chudoby. A říkat, že se nemá minimální mzda zvýšit, to podle mě skutečně nejde.

Václav MORAVEC, moderátor
A vy tedy chcete ruku v ruce, aby ta minimální mzda se zvyšovala vždy k začátku roku a vaše představa je o 500 korun k 1. lednu příštího roku?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
To jsem zatím takhle konkrétně neřekla, protože jak říkáte, nám chybí ty studie, ale jakoby ten první nástřel je 500 korun, a to jak se na to dívají zaměstnavatelé, jaká čísla nám vyjdou, to musíme teprve diskutovat, my samozřejmě především chceme, aby jestliže se tohle stane, aby na tom byla shoda. My jsme začali, jak přišla nová vláda, tak skutečně začala každý měsíc se scházet tripartita a chceme tu shodu i na straně těch zaměstnavatelů.

Václav MORAVEC, moderátor
Takže návrh je zatím o 500 korun na 9 tisíc.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Ale to je, říkám úplný, je začátek k debatě.

Výplaty sociálních dávek

Václav MORAVEC, moderátor
Řeč byla o sociálních dávkách. Jak už zaznělo v samotném úvodu tohoto pořadu, na dávkách v hmotné nouzi se vloni vyplatilo žadatelům celkem víc než 10,5 miliardy korun. Podívejme se na data mezi ročně rostly všechny položky, příspěvky na živobytí z necelých 6 miliard na loňských 7,5 miliardy u doplatku na bydlení je nárůst ještě strmější. Zatímco v roce 2012 šlo o miliardu a 670 milionů korun, vloni už o 2 miliardy a 800 milionů. Generální ředitelka Úřadu práce Marie Bílková k nárůstu počtu sociálních dávek v rozhovoru pro dnešní Otázky poznamenává.

Marie BÍLKOVÁ, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Poslední čísla mám vyplacena za únor 2014 a když porovnáme počet vyplacených dávek například u příspěvku na živobytí, v únoru 2014, z prosince 2011, to znamená poslední měsíc, kdy se vyplácelo postaru, tak máme nárůst 166 %. Když se podíváme na vyplacený objem, je to 192 %. Ještě horší je to u doplatku na bydlení, tam je ten procentní nárůst v počtu 270 % a vy vyplacených objemech 350 %. Takže skutečně ta tendence je setrvalá a růst pokračuje.

Václav MORAVEC, moderátor
Dodává v rozhovoru pro Otázky generální ředitelka Úřadu práce Marie Bílková. Na moji otázku, zda vysoká čísla výplat sociálních dávek nejdou i na vrub takzvané Drábkově reformě, kdy se změnila podstata vyplácených sociálních dávek, generální ředitelka Úřadu práce poznamenává.

Marie BÍLKOVÁ, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Určitě částečně to s tím souvisí právě proto, že klienti přestanou dříve pobírat podporu v nezaměstnanosti a spadnou nám tedy do systému hmotné nouze, takže jistá část tohoto nárůstu jde na vrub reformy, další část toho nárůstu jde samozřejmě na ekonomickou situaci, která se obecně zhoršuje na rostoucí počet nezaměstnaných a tím pádem i lidí, kteří jsou v situaci hmotné nouze, ale nepochybně je tady i část, kterou bychom byli schopni minimálně zastavit ten růst v okamžiku, kdy bychom mohli lépe ověřovat, lépe kontrolovat a kdyby se s těmi klienty více pracovalo v rámci sociální práce, v místech, kde žijí, kde bydlí.

Václav MORAVEC, moderátor
A tím generální ředitelka Úřadu práce České republiky přichází ke svému novému návrhu, protože přichází s propočtem, že úřady práce v současnosti potřebují nových 1200 lidí na kontrolu výplat sociálních dávek a práci v terénu, kdybyste byla Lenko Kohoutová ministryní práce a sociálních věcí, dala byste teď generální ředitelce těch 1200 tabulkových míst, které podle informací Otázek teď aktuálně požaduje?

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka na sociální problematiku /ODS/
Já bych s paní ministryní diskutovala o tom, že bych odtrhla posuzování dávek pro osoby se zdravotním postižením z úřadu práce a toto bych i se sociálními pracovníky tam, kde by se udělaly pracovní týmy na České správě sociálního zabezpečení, tak by ty počty nemusely být tak vysoké, to je jedna věc. Takže to posuzování podle zákona o sociálních službách a dávkách pro osoby se zdravotním postižením bych přesunula na úplně jiný odbor a stejně tak bych začala vést diskusi nad tím, jakým způsobem bychom znovu začali spolupracovat s obcemi na sociální práci, protože se ukazuje časem a já jsem to, jaké prokazatelné, že jsem byla ten, kdo říkal, že toto nic dobrého nepřinese, odtržení od sociální práce od obcí a paní ředitelka to tam v tom spotu také zmiňuje, že sociální práce má být co nejblíže občanovi, takže ta obec odpovídá.

Václav MORAVEC, moderátor
To znamená, 1200 lidí vám přijde moc v tuto chvíli?

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka na sociální problematiku /ODS/
1200 lidí, protože už za paní ministryně Müllerové se přibírali lidé, nebo se přibírali lidé za pana ministra Koníčka, tuším také, nevím jestli to bylo nakonec dokonáno, ale možná to bylo slíbeno.

Václav MORAVEC, moderátor
To bylo na politiku nezaměstnanosti a bylo to těch 700 lidí.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
To bylo těch 700 lidí pouze na aktivní politiku zaměstnanosti.

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka na sociální problematiku /ODS/
Říkám, že nevím, co bylo dokonáno, protože vím, že bylo žádáno.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
To tedy moc dokonáno nebylo.

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka na sociální problematiku /ODS/
Proto říkám, že to úplně nevím. A stejně tak jakoby při té diskusi bych spíše šla do toho, aby práce sociální šla za obcí, ale opravdu, teďkom je to tak, že sociální balík, jak už jsem to tady říkala sociální balík peněz je opravdu jen jeden a ono se z té zaměstnanosti z příspěvku v nezaměstnanosti, který se řídí zákonem o zaměstnanosti se ti lidé, kteří přestanou tento příspěvek pobírat, přelévají jen do jiného zákona, ale pořád ze stejného rozpočtu, kapitoly 313 ministerstva práce a sociálních věcí.

Václav MORAVEC, moderátor
Tedy říkáte, že to číslo 1200 je moc. Vy dáte paní ministryně těch 1200 lidí, jak o ně teď aktuálně žádá Marie Bílková?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Pokud já vím, tak těch 1200 to je docela dobře spočítané číslo. Jestli my budeme schopni hned teď dát celý ten počet, tak to je samozřejmě zase na diskusi na diskusi o rozpočtu a tak dále. Nicméně tady tyhle diskuse, co a jak ten systém změnit, jak mu ulehčit, tak ty samozřejmě už dávno probíhají, ale třeba co se týče toho návratu sociálního šetření na obce, to je samozřejmě velice logická záležitost, ale musím říct, že my už jsme v tomto směru jednali a že to není tak jednoznačné a my především, co jsme slíbil na začátku naší vlády a co jsme chtěli dodržet, je stabilizace toho systému. Takže my v tuto chvíli já nejsem pro to, a aby se něco někam zase stěhovalo. Já jsem pro to to hlavně nechat zařídit to tak, aby ty věci skutečně fungovaly. Ano, v tuto chvíli zatím ano a pak ty diskuse budou probíhat.

Václav MORAVEC, moderátor
Takže zatím to necháte na úřadech práce, a proto se vás ptám, jak naložíte s tou žádosti Marie Bílkové a zda dostane alespoň část z těch požadovaných 1200 v letošním roce nebo v letošním roce to nebude?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
My se budeme snažit, aby to bylo v tom letošním roce,ale já to v tuto chvíli ještě nebudu slibovat, protože se musíme podívat i na požadavky jaksi jiných našich složek a podívat se na to, co je reálné a co ne, ale bez toho, aniž by tam tito lidé přišli, tak zase jsme u toho nárůstu hmotné nouze a těch dávek a to řekla také paní generální ředitelka, že část toho nárůstu je nepochybně způsobena tím, že tam neprobíhá to sociální šetření. To znamená, že tam je nějaké zneužívání.

Václav MORAVEC, moderátor
Promiňte, jste dva měsíce ve funkci, ale je to problém, který jste zdědila, takže vy budete schopna tady říct.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Je to jeden z problémů, které jsem zdědila.

Václav MORAVEC, moderátor
Budete tedy schopna říct, jestli v letošním rozpočtu jsou peníze na brání alespoň části teď aktuálně požadovaných 1200 lidí.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Pokud já vím, tak na část ano, ale já vám tady nechci ještě říct. Ne neřeknu, protože já tady nechci říkat žádné plané sliby a řeknu to ve chvíli, kdy si tím budu skutečně jistá.

Václav MORAVEC, moderátor
Kdy si tím budete jistá?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Já myslím, tak v řádu za měsíc, možná za čtrnáct dní, ale já opravdu zásadně neříkám čísla, dokud je nemám opravdu jistá.

Václav MORAVEC, moderátor
Ale očekával bych, že když tady padají argumenty, že jsou ty sociální dávky zneužívány a že není dostatečná práce v terénu, takže to je součást krizového řízení, resortu, kterou do vás dal premiér Bohuslav Sobotka.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Já bych chtěla říct, že těch krizí v tom mém resortu, je skutečně celá řada. Já jsem, ještě bych možná zopakovala, já bych možná zopakovala.

Problémy kolem IT systému

Václav MORAVEC, moderátor
Bojím se zeptat na další, protože vy mi zase odpovíte obecně. Když si vezmu další krizovou situaci.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Co máte na mysli?

Václav MORAVEC, moderátor
31. prosince letošního roku končí provizorní smlouva OK Systému a výplaty sociálních dávek, k vypsání tendrů by podle informací Otázek mělo dojít na konci léta, připomeňme, že právě úřady práce od začátku ledna používají ten staronový systém od firmy OK System. Smlouva právě vyprší 31.prosince, tady jsou opět slova Marie Bílkové.

Marie BÍLKOVÁ, generální ředitelka, Úřad práce ČR
Bude se muset řešit nějakým jiným způsobem, protože nový systém nebude. Já se tady mohu jenom odkázat na to, co i ministerstvo zveřejnilo, že o této situaci bude jednat s vládou, tak aby se vyjasnilo, co budeme používat.

Václav MORAVEC, moderátor
To vysvětluje v rozhovoru pro Otázky generální ředitelka Úřadu práce ČR Marie Bílková. Znovu zopakuji, vy jste přišla na ministerstvo jako takzvaný krizový manažer, alespoň podle Bohuslava Sobotky. Nestihne se to tedy dřív než v září se bude vypisovat tendr na dodávku počítačového systému pro úřady práce, je to tak?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Někdy, zřejmě během léta, ale nicméně my, když už jsme nastoupili, tak v tu chvíli bylo jasné, že to, abyste stihl připravit celé to velké výběrové řízení tak, aby už na konci letošního roku byl známý ten vítěz, takže to nepůjde, že to už je tak zanedbané, že to nemůžeme stihnout. My už jsme o tom vydali tiskovou zprávu.

Václav MORAVEC, moderátor
Ale proto to bude trvat dalších, počítejme společně, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, šest měsíců.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Já jsem neřekla, že to bude v září. Já jsem řekla, že počítáme někdy s létem, ale když máte připravit zadávací dokumentaci pro takovou zakázku, tak to je skutečně obrovská záležitost a jak říkám, podstatné je, že my víme, že už jsme přišli, když jsme nastoupili, tak jsme si byli vědomi toho, že ta zakázka se prostě nestihne a to opravdu mi věřte, to tedy není naše vina. A to, jak to právně řešit, přesně, aby se nestalo to, co se stalo vlastně dvakrát po sobě, ty začátky roku, to my budeme představovat příští týden na tiskové konferenci, protože na konci března jsme dostali audit, který vlastně auditoval všechny vůbec tu právní i technickou stránku toho problému, který jsme tam zdědili a který opravdu je nepředstavitelný.

Václav MORAVEC, moderátor
Vy to tedy budete řešit tak, že es prodlouží OK Systému smlouva i po prvním lednu příštího roku, jestli to chápu správně?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Bez toho to zřejmě nepůjde. To je v podstatě teď evidentní.

Václav MORAVEC, moderátor
Takže bude prodloužena smlouva Ok Systému a na jak dlouho, když někdy dejme tomu, červenec, srpen, září se bude vypisovat nový tendr. Zase na rok?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Já se domnívám, že teďka to bude zase nejméně na rok, ale jak říkám, tu analýzu my teď budeme zveřejňovat, teď jsme jí dostali do ruky, takže mě nechte, já nechci říkat konkrétní čísla, dokud to nebudu mít v ruce. V ruce to budu mít za tři dny.

Václav MORAVEC, moderátor
Vláda se také chystá změnit zákon, který byl přijat za vás, paní exposlankyně, tedy za vlád vedených občanskými demokraty, tedy valorizace penzí. Už jen pro příští rok by mělo dojít k tomu, že státní rozpočet vydá víc na valorizací penzí o 5 miliard korun. Pokud byste dnes byla v Poslanecké sněmovně, tak zvedla byste ruku pro ten návrh zákona, který bude v příštím týdnu projednávat vláda premiéra Bohuslava Sobotky a kde bude zajištěna valorizace penzí těm jednotlivě vypláceným důchodům v případě inflace o 1,8 %.

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka na sociální problematiku /ODS/
Předně bych chtěla říct, že jsem si vědoma toho, že důchody jsou v České republice nízké, že se to zvýšení netýká tak jak je vždycky známo, že se mluví o seniorech, ale že se týká i lidí se zdravotním postižením ta valorizace důchodů.

Václav MORAVEC, moderátor
Takže jste si vědoma toho, že je chybou, že klesaly reálné důchody za vašich vlád?

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka na sociální problematiku /ODS/
Samozřejmě, ale my dlouhodobě máme stále více otevřené nůžky mezi tím co se vybírá a co se jaksi vyplácí. A tudíž bez toho, aniž by se jaksi změnil poměr, co zůstává na sociálních dávkách z výběru finančních prostředků, právě do sociální oblasti, tak aby se ty hromádky jaksi přesunuly na důchodové, tak bych s tím nemohla souhlasit, protože jen a jen kvůli tomu, že musí dojít k tomu, jaksi přepočtení všech těch záležitostí, protože prostě na to nemáme. Také není vůbec jasné, jaká je predikce této vlády třeba na pět let dopředu. Co předpovídá na pět let dopředu, jak se budou zvyšovat důchody a kolik nás to bude stát.

Václav MORAVEC, moderátor
Promiňte, vy jste asi nečetla důvodovou zprávu.

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka na sociální problematiku /ODS/
Četla.

Václav MORAVEC, moderátor
No, tak to je tam krásně napsané. Podívejte, když se na to podíváte.

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka na sociální problematiku /ODS/
Já s tím nemohu souhlasit.

Václav MORAVEC, moderátor
Tak tam vidíte rok 2015, 2016, 2017, tady to je.

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka na sociální problematiku /ODS/
Já se domnívám, že ta čísla jsou prostě nepřesná. Ráda bych o nich, kdybych byla poslankyní, tak bych o nich ráda debatovala. Věřím, že si to i poslanci vyžádají a že spíše je to o tom zpřesnění, co bude tedy s výběrem finančních prostředků bez toho, aniž by se zvyšovaly daně, protože pro zvyšování daní bych rozhodně ruce nezvedla.

Václav MORAVEC, moderátor
Vy máte podporu svého koaličního partnera, paní ministryně, jestliže v roce 2015 na ty zvýšené důchody má jít pět miliard, respektive sedm a v roce 2016 11 miliard, v roce 2017 10 miliard navíc, na vládě to projde bez problémů?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Já bych možná úplně na začátek řekla, že my jsme tady v té první části, že tady paní kolegyně hovořila o snížení ceny práce a o nutnosti snížit sociální odvody a teď jsme u situace, kdy kdybychom snížili sociální odvody, tak bychom už vůbec neměli na důchody.

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka na sociální problematiku /ODS/
To není pravda. To je vaše dedukce.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
My samozřejmě na tom, to co je napsáno v té důvodové zprávě, vy se ptáte, jestli máme podporu na vládě. Tato vláda se zavázala všechny ty koaliční strany ve vládním prohlášení, že bude zvyšovat důchody o ten koeficient, který je tam napsaný, to znamená, 100 % růstu cen a třetina růstu reálných mezd, takže já předpokládám, že samozřejmě ta shoda bude. Já si nedovedu představit, že by tomu bylo jinak.

Václav MORAVEC, moderátor
Takže máte příslib ministra financí Andreje Babiše, že vám na to v roce 2016 i 2017 dá navrch 10 miliard?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
My jsme se v současné době bavili o roku příštím a vím, že těch pět miliard navíc už je tam dávno zarezervováno. O těch dalších letech se teprve budeme bavit, ale jak říkám, to je v koaličním.

Václav MORAVEC, moderátor
Počkejte, když se změní zákon, tak to chcete říci, že když na to Andrej Babiš jako ministr financí nebude mít peníze v roce 2016 a v roce 2017, tak byste zase měnili zákon, protože byste museli pozměnit tu klausuli valorizace důchodů, protože je-li to spočítáno.

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka na sociální problematiku /ODS/
To jsem neřekla a nedovedu si to vůbec představit, protože to je věc, která je zakotvena v našem programovém prohlášení, jestli to je ve vládním prohlášení.

Václav MORAVEC, moderátor
Ale zároveň jste mi řekla, já se omlouvám, ale zároveŃ jste mi řekla větu, že se nebavíte o roce 2016 a 2017.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Že jsme se zatím nebavili o těchto letech konkrétně.

Václav MORAVEC, moderátor
Ale vyčísleno je to na 11,5 a 10,3 miliardy.

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka na sociální problematiku /ODS/
A právě proto, pane redaktore, jsem říkala to, že to není dobře vydiskutováno, že jsem to sice na papíře viděla, ale z prohlášení, které jsem slyšela i od pana ministra financí, tak se nedomnívám, že ví o těch dalších letech. A jen bych reagovala na to, co tady říkala paní ministryně.

Václav MORAVEC, moderátor
Tak snad umí na ministerstvu financí číst důvodovou zprávu, promiňte.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Tam počítají stejně jako my a umí číst důvodové zprávy.

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka na sociální problematiku /ODS/
Jenom bych chtěla říct k tomu, co říkala paní ministryně v té narážce, že bych snižovala cenu práce. Samozřejmě protože se domnívám, že kdybychom sociální dávky podmínili jednoznačně prací, že bychom jich vyplácely určitě méně, a že bychom tu práci mohli ještě oceňovat a stejně tak se domnívám, že bychom měli udělat velký pořádek například ve financování sociálních služeb, kdy je zapotřebí jednoznačně nastavit stejné ceny za stejně poskytované služby, že je zapotřebí nastavit síť a jasná pravidla k rozdělování finančních prostředků pro všechny poskytovatele sociálních služeb, ne zvlášť pro jedny, druhé nebo třetí.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
To je samozřejmě úplně další kapitola.

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka na sociální problematiku /ODS/
A to je pořád ten jeden balík finančních prostředků.

Václav MORAVEC, moderátor
Ano, ale to už je další téma, ke kterému bohužel v tomto pořadu nedojde.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Ale já musím říct, že vy jste tady zase byli sedm let u vlády a měli jste možnost ty věci nastavit a já tady mám teď obrovské dědictví, kde skoro do jakékoliv sféry se podívám, tak je problém.

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka na sociální problematiku /ODS/
Ale to je výmluva.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Ne, to není výmluva, protože to samozřejmě teď děláme.

Václav MORAVEC, moderátor
Dobře, promiňte paní ministryně, ale proto jste krizový manažer, končíme s hlavními hosty Otázek, ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová z ČSSD a expertka na sociální problematiku z ODS Lenka Kohoutová. Děkuji za vaši diskusi a těším se na shledanou.

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka na sociální problematiku /ODS/
Příjemnou neděli a děkuji za pozvání.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Na shledanou.

Zdroj: ČT 24

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 7.4.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 25.2. 2018 000 08:20.