Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Duben:

Firmy: Záleží na kvalitě pracovníka, ne na věku (Moravskoslezský deník)

„Ze strany zaměstnavatelů lze někdy vysledovat právě obavu o zdravotní stav. Jindy se pak projevuje i to, že z hlediska dřívějších zvyklostí by měli být zkušení pracovníci právě nad padesát let na vrcholu své kariéry a tomu by mělo odpovídat i jejich finanční ohodnocení,“ říká Vladimíra Piskořová, vedoucí trhu práce krajské pobočky Úřadu práce v Ostravě.

Jak ale dodává, lidé ve věkové skupině 50+ mají zkušenosti, díky kterým si vědí rady i ve složitých situacích.

Nezáleží na věku, ale na kvalitě

Mluvčí strojírenských Vítkovic Eva Kijonková uvedla, že vzhledem k nedostatku technicky vzdělaných lidí se špičkovými dovednostmi je ve skupině poměrně dost starších zaměstnanců.

„Na pozicích špičkových dělníků, techniků, ale také v konstrukci, na pozicích obchodních specialistů a ve vedení jednotlivých společností je řada lidí v kategorii 50+. Tento věk ani zdaleka nevnímáme jako omezující. Pokud jde o fyzicky náročné profese, pak se věci řeší individuálně v souvislosti se zdravotním stavem a očekáváními, a to jak zaměstnavatele, tak zaměstnance. Ale to je případ od případu,“ vysvětlila mluvčí.

Podle ní ve společnosti lidé nemění pozice jen v souvislosti s věkem (odchodem do penze), ale především se schopnostmi a ochotou týmově pracovat a opakovaně dosahovat výsledků.

„To nebývá otázka věku, ale osobnostních kvalit. Ve skupině Vítkovice tedy není žádné pravidlo, že by se lidem po dosažení padesáti let uzavírala jejich dosavadní kariéra a nabízela, náhradní práce‘. Výkony a výkonnost ztrácejí i mnohem mladší lidé, případně se k cíli vůbec nejsou schopni dopracovat. Skupina Vítkovice má systém adaptace pro absolventy, chce posílit systém kariérního postupu pro talentované zaměstnance, plán kariérního rozvoje a dovedností - prostřednictvím takzvaného mentoringu ze strany vybraných zkušených zaměstnanců společností ve skupině. I tady se tedy budou propojovat ambice mladších zaměstnanců s nepostradatelnými zkušenostmi těch starších,“ dodala Eva Kijonková.

Huť: Zkušené lidi potřebujeme

V kunčické huti ArcelorMittal tvoří lidé ve věku 50+ zhruba pětatřicet procent z celkového počtu zaměstnanců.

„Věkové omezení u profesí nemáme. Pokud je člověk zdravotně způsobilý, tak může profesi vykonávat až do doby odchodu do starobního důchodu. Zkušenosti jsou pro náš typ výroby velice důležité. Lidi, kteří je mají, určitě potřebujeme,“ uvedla mluvčí ArcelorMittal Ostrava Barbora Černá.

Podle ní se v případě, že pracovník ztratí způsobilost pro výkon práce ze zdravotních či jiných důvodů, pro něj hledá nejdříve jiné uplatnění v podniku či skupině ArcelorMittal.

„V případě, že je nutná rekvalifikace, tak ji zaměstnancům zajišťujeme. Zároveň ale vnímáme, že zvyšující se věk pro odchod do starobního důchodu bude pro naši firmu především v budoucnu představovat poměrně velký problém, protože s narůstajícím počtem zaměstnanců nad šedesát let budou možnosti náhradního uplatnění omezené,“ poznamenala mluvčí.

Zároveň vysvětlila, že i pro společnost ArcelorMittal Ostrava je důležitá vyvážená kombinace zaměstnanců všech věkových kategorií.

„Starší zaměstnanci mají zkušenosti a know­how, mladší energii a nový a nezávislý pohled na věc. Důraz klademe na to, aby zkušení pracovníci své know­how předávali mladším kolegům. V ocelářství jsou výrobní procesy velice složité a doba zaučení poměrně dlouhá, takže bez zkušených zaměstnanců bychom se neobešli,“ dodala Barbora Černá.

Třetinu brigádníků tvoří lidé nad 50 let

Zhruba třetinu brigádníků, kterým zprostředkovává práci ostravská agentura JOB­centrum, tvoří lidé nad padesát let.

„Obdobně jako další nezaměstnaní jsou velkou konkurencí brigádníkům z řad studentů – jsou zvyklí pracovat, vstávat, chodit včas, mají praxi, mnohdy spoustu dalších dovedností a ještě mívají nějaké průkazy - vazačský, na vysokozdvižný vozík, jeřábnický a podobně. Jsou také flexibilní a hlavně, mají sto procent volného času,“ uvedl jednatel JOB­centra Radovan Burkovič. Podle něj má tato agentura práce s lidmi v kategorii 50+ velmi dobré zkušenosti. „Pokud vyloučíme procento těch zlobivých', které je stejné napříč věkovým spektrem, pak jsou to spolehliví a loajální pracovníci,“ dodal.

Zdroj: Moravskoslezský deník

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 4.4.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 04:24.