Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Zákon o dětských skupinách míří do druhého čtení

„Při současném zoufalém nedostatku zhruba 50 tisíc míst v mateřských školách chceme nabídnout jiné možnosti, zvýšit místní i cenovou dostupnost služeb péče o děti a usnadnit tak udržení kontaktu rodičů, tedy i otců, se zaměstnáním v době péče o dítě,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Opatření bude mít podle jejích slov pozitivní vliv také na samotné děti, protože o ně bude pečováno za podmínek garance kvality služeb.

„Toto opatření přispívá ke snížení rizika ohrožení chudobou a nedostatku příjmů v případě, že rodič je delší dobu mimo trh práce,“ upozornila ministryně Marksová.

Návrh zákona stanoví podmínky pro právní oblast služeb péče o děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky, která dosud nebyla právně regulována, prostřednictvím zavedení nového typu služby hlídání a péče o dítě v dětské skupině. Definuje charakter služby a konkrétní podmínky poskytování péče, například okruhu možných poskytovatelů, prostoru a hygieny, počtu dětí na jednu pečující osobu, povinnosti uzavřít pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu, povinnosti pečovat v souladu s konceptem výchovy a péče, úhrady za službu, oprávnění k poskytování služby, evidence poskytovatelů, kontroly, případných sankcí atd.

Návrh upravuje novelizací zákona o daních z příjmů také prorodinná daňová opatření zavedením daňové uznatelnosti nákladů zaměstnavatele v souvislosti s poskytováním služeb péče o děti svých zaměstnanců. Počítá i se zavedením slevy na dani z příjmů pro rodiče, kteří využijí služeb péče o děti v souvislosti se vstupem nebo návratem na trh práce.

„Vím, že nás v rámci druhého čtení zákona čeká ještě široká diskuze, chtěla bych ale poslankyním a poslancům poděkovat za podporu návrhu. Jsme samozřejmě připraveni dál o něm jednat,“ řekla ministryně Marksová.

Tisková zpráva: Dětské skupiny pomáhají i znevýhodněným dětem

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 2.4.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.3. 2019 000 15:04.