Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Březen:

Díky novému projektu Plzeň zkvalitní práci orgánů sociálně-právní ochrany dětí (prlamentnilisty.cz)

Hlavním cílem je vytvořit podmínky pro systematickou práci orgánů sociálně-právní ochrany dětí působících v rámci Magistrátu města Plzně a úřadů městských obvodů Plzeň 1 až 4 při práci s rodinami a dětmi, a tím napomáhat v oblasti integrace osob ohrožených sociálním vyloučením.

Dalších cílů by mělo být dosaženo naplněním personálního standardu, prohloubením odborných znalostí stávajících i nových zaměstnanců podle novely zákona o sociální ochraně dětí, vytvořením podmínek pro práci s klienty a také nastavením spolupráce s dalšími subjekty a odborníky. Naplnění projektu bude přínosem pro vlastní práci a pomůže k naplnění standardizace orgánů sociálně-právní ochrany děti.

Město Plzeň se zapojilo do výzvy C2 grantových projektů z operačního programu lidských zdrojů a zaměstnanost v rámci oblasti podpory 3.1 - Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany. Rozhodnutím mu byla přislíbena dotace ve výši 6,3 milionu korun. Projekt bude naplňován v období únor 2014 až červen 2015.

Zdroj: parlamentnilisty.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 28.3.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 16:52.