Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Březen:

Michaela Marksová: Rozhovor - Politici hledají cesty, jak ulevit rodičům, kteří mají malé děti a přitom pracují (ČRo Radiožurnál)

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Politici hledají cesty, jak ulevit rodičům, kteří mají malé děti a přitom pracují. Poslanecká sněmovna dnes poslala do dalšího projednávání zákon, který zavádí takzvané dětské skupiny jako alternativu k přeplněným školkám. Provozovat by je mohly podle návrhu například firmy, úřady, radnice nebo vysoké školy. Oprávnění by vydávalo ministerstvo práce a kontrolu by měla na starosti buď inspekce práce nebo hygienické stanice. Já jsem ve spojení s ministryní práce a sociálních věcí za ČSSD Michaelou Marksovou. Dobrý den.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Dobrý den.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Paní ministryně, strana, za kterou jste ve vládě, byla k té novince, tedy k dětským skupinám, zpočátku skeptická, co se změnilo, že teď pro ni zákonodárci téhle strany zvedli ruce.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Tak na jednu stranu si myslím, že se ten zákon různým způsobem upravil, protože musíme si připomenout, že on už je vlastně diskutován téměř 6 let. A druhá věc je, že ta situace rodičů, kteří nemají kam umístit své děti, když mluvíme o předškolních zařízeních, je už několik let skutečně zoufalá, a tohle to je jedna z cest, jak jim také můžeme pomoci.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Jak se liší dětské skupiny od těch běžných školek nebo jeslí?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Tak nejdřív bych ráda řekla, že já samozřejmě pořád si myslím, že hlavně je to ten veřejný sektor, ty veřejné jesle a školky, které by měly nabízet ta místa pro děti. Nicméně, protože je tam těch míst nedostatek, tak ta dětská skupina je takovým řešením, které nemá tak přísné podmínky, jako třeba mateřská školka, nicméně na druhou stranu zase nepobírá žádnou veřejnou dotaci, jako je tomu třeba v případě mateřských školek.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Až na určité daňové zvýhodnění provozovatelů i rodičů.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Ano, to daňové zvýhodnění je součástí našeho návrhu, ale to není přímo dotace, že by to zařízení dostávalo nějaké veřejné finanční prostředky.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Co říkáte na námitku, že péče v těch dětských skupinách nemůže zajistit dětem odpovídající rozvoj osobnosti, tu předškolní přípravu, že by mohli třeba mít problém v první třídě, aby navázali jako jejich vrstevníci, kteří byli nebo měli to štěstí a získali místo v, jak vy jste řekla, v té veřejné školce, v tom předškolním zařízení.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Tak součástí tohoto nového zákona je, že každá ta dětská skupina musí mít svůj plán výchovy a péče, který se docela blíží tomu výchovně vzdělávacímu plánu, kromě toho já jsem se byla podívat v některých těch skupinách a opravdu nemám pocit, že ty děti by nějak zaostávaly za těmi dětmi, které jsou v mateřských školkách.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Jsou tam třeba menší nároky na lidi, kteří povedou děti, kteří se o ně budou starat na stupeň jejich vzdělání nebo něco podobného.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Také nemusí to být přímo učitelé, pro mateřskou školku nemusí mít ti lidé pedagogické vzdělání, ale jsou tam samozřejmě určité profese, rozhodně to není ponecháno náhodě a rozhodně musím říct, že bych se nebála své dítě do dětské skupiny umístit.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Vy jste dnes představila taky plán, jak usnadnit návrat rodičům do zaměstnání po rodičovské dovolené, tedy v Česku asi hlavně ženám, že by zaměstnavatelé měli mít úlevy na odvodech, jestli dají práci zájemcům po rodičovské, jak výrazné slevy by to měly být na pojistném.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Tohle to je návrh, který my teprve na ministerstvu propočítáváme, takže to konkrétní číslo já vám zatím neřeknu. Ale taková ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Ale jestli by to měla být, ano, povídejte.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Tak, ale ona už taková podpora existuje třeba v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, kdy, jestliže zaměstnavatel zaměstná, většinou tedy matku, teoreticky i otce po rodičovské dovolené, tak dostane dotaci na tohle to pracovní místo.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Takže to by byl takový doplněk k tomu, co už funguje?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Ano, svým způsobem je to doplněk, který ale, říkám, je to jen nový nástroj, takže my ho teprve propočítáváme, jak by to mohlo být.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Upřesňuje ministryně práce a sociálních věcí za ČSSD Michaela Marksová. Díky za váš čas, na shledanou.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Na shledanou.

Zdroj: ČRo Radiožurnál

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 27.3.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 10:19.