Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Březen:

Ke vstupu na trh práce pomohl ženám projekt Příležitost (homerlive.cz)

Projekt Příležitost - slaďování pracovního a rodinného života pro ženy na trhu práce v lokalitě Litvínov a Meziboří CZ.1.04/3.4.04/76.00204, jehož nositelem je Litvínovská vzdělávací společnost a partnery město Meziboří, Úřad práce ČR, Libuše, o. s. a Okresní hospodářská komora Most, končí 31. března letošního roku.

Během dvou let, po které byl projekt zajišťující pro ženy Litvínovska rovné příležitosti pro vstup na trh práce realizován, vytvářel nositel projektu, Litvínovská vzdělávací společnost, komunikační most mezi ženami a neziskovým sektorem v regionu. Partner projektu, město Meziboří, poskytlo pro aktivity, setkávání, pro advokační a poradenský klub prostor městské ubytovny. O propagaci myšlenek antidiskriminačních opatření, o preventivní opatření a základní tematickou osvětu zaměstnavatelů se postaral další partner projektu, Úřad práce ČR, který také převzal dohled nad vzdělávacím kurzem pro začínající podnikatelky. Hlavním koordinátorem pro zprostředkování zaměstnání pro ženy z projektu byla Okresní hospodářská komora Most. Ta také propagovala rovné příležitosti žen mezi regionálními zaměstnavateli.

„Projekt Příležitost přinesl novou příležitost pro 71 žen z Litvínova a Meziboří, vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce či dlouhodobě nezaměstnané ženy, které se rozhodly svou situaci řešit. Hlavním cílem bylo podpořit jejich motivaci a úsilí vrátit se zpět na pracovní trh, ať již jako osoby samostatně výdělečně činné či získat udržitelné zaměstnání. Hlavní myšlenkou celého projektu byla propagace rovných příležitostí,“ říká o projektu Květoslava Zůnová z Litvínovské vzdělávací společnosti.

Pro ženy, které vstoupily do projektu, bylo připraveno několik zajímavých bonusů. Poradenské a advokační služby na nově vytvořených pracovištích v Litvínově a Meziboří, účast v akreditovaném vzdělávacím programu pro začínající podnikatele, poradenský program pro podnikatelky, regionální soutěž „Ocenění nejlepších podnikatelek měst Litvínova a Meziboří“, mzdový příspěvek na plný pracovní úvazek po dobu 9 či 6 měsíců, mzdový příspěvek na zkrácený pracovní úvazek po dobu 6 měsíců.

„Pro všechny účastnice projektu byl připraven individuální informační a poradenský servis. Realizovány byly dva rekvalifikační kurzy Základy podnikání pro celkem 15 žen a dva poradensko – motivační programy pro 20 žen. Poradenského kurzu pro podnikatelky se zúčastnilo 8 žen,“ doplnila Květoslava Zůnová.

Projekt „Příležitost – slaďování pracovního a rodinného života pro ženy na trhu práce v lokalitě Litvínov a Meziboří“ CZ.1.04/3.4.04/76.00204 je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.

Zdroj: homerlive.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 24.3.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 09:08.