Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Mezinárodní vztahy » Finanční mechanismy EHP a Norska » Informace » Program CZ04:

Malé grantové schéma

V rámci Malého grantového schématu budou v nejméně jedné otevřené výzvě vybrány a následně realizovány projekty zaměřené na mechanismy zapojování dětí do rozhodovacích procesů a zjišťování názoru dítěte, a na zvyšování povědomí o právech dítěte. V rámci výzvy budou podpořeny projekty, které vyspecifikují možné nástroje, přístupy, podoby debat a jejich zhodnocení s ohledem na přínos pro nastavení daných opatření a mechanismů, projekty zaměřené na zapojení dětí a mladých lidí do zhodnocení přijímaných systémových opatření a jejich účasti na tvorbě takových opatření, projekty zaměřené na efektivní zvyšování povědomí o právech dítěte mezi dětmi i dospělými a vytvoření metodiky a navazujícího vzdělávacího programu (trénink) pro pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí a soudce v oblasti zjišťování názoru dětí a mladých lidí v rozhodovacích procesech těchto institucí. Alokace na MGS je 775 794 EUR, tj. 20 558 541 CZK.

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Malého grantového schématu byla vyhlášena dne 11. července 2014.

The SGS will aim to support applicants in creating effective consultative mechanism, which will allow children to freely express their views in all matters affecting them, as well as ensuring the views of the child are given due weight in accordance with the age and maturity of the child. The projects to be supported as part of the SGS will primarily aim at relevant professionals who adopt decisions affecting children and young people, to ensure the views of the child are given due weight in the relevant decision-making processes. These primarily include but are not limited to the authorities of social and legal protection of children at various levels. Aside from that, the SGS will also serve to support activities strengthening the public awareness of the rights of the child.

The call for submitting grant applications under the Small Grant Scheme was announced on 11 July 2014.

Autor: Odbor 84
Poslední aktualizace: 6.5.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.6. 2019 000 05:34.