Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Mezinárodní vztahy » Finanční mechanismy EHP a Norska » Informace » Program CZ04:

Předem definovaný projekt

Předem definovaný projekt je zaměřen na kodifikaci právní úpravy podpory rodin, náhradní rodinné péče a systému ochrany práv děti a na implementaci uvedené právní úpravy na základě zpracovaného implementačního schématu. Cílem projektu je zpracování návrhu nového zákona o podpoře rodin, náhradní rodinné péči a péči o ohrožené děti, prováděcích předpisů k tomuto zákonu, novel souvisejících předpisů (samostatný změnový zákon), a zpracované implementační schéma těchto právních norem, na jehož základě dojde k praktické implementaci (metodiky, pracovní postupy a navazující tréninkové a vzdělávací aktivity). Indikativní alokace na PDP je 1 158 407 EUR, tj. 28 728 500 CZK.

Datum zahájení Předem definovaného projektu je 1. června 2014.

Autor: Odbor 32
Poslední aktualizace: 20.3.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 05:09.