Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Mezinárodní vztahy » Finanční mechanismy EHP a Norska » Informace:

Program CZ04

Program CZ04 „Ohrožené děti a mládež“

Program je zaměřen na zlepšení kvality a deinstitucionalizaci systému péče o ohrožené děti a mládež s cílem snížit rozdíl mezi zeměmi EHP zejména zaměřením na upřednostnění vývoje dítěte v jeho přirozeném prostředí nebo náhradním rodinném prostředí v případech, kdy dítě nemůže být dočasně nebo trvale vychováváno ve své rodině, zaměřením na zkvalitnění sítě služeb pro práci s rodinami a na zvýšení účasti zainteresovaných subjektů v rozhodovacích procesech.

Autor: Odbor 32
Poslední aktualizace: 20.3.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 17.7. 2019 000 15:20.