Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Mezinárodní vztahy » Finanční mechanismy EHP a Norska » Informace:

Obsah položky Program CZ13:

Program CZ13

Program CZ13 „Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života“

Program je zaměřen na prosazování rovných příležitostí žen a mužů, a to konkrétně na potírání domácího násilí jako jedné z forem násilí založeného na pohlaví a na podporu slaďování pracovního a soukromého života. Jde o problematiky, které jsou považovány za klíčové v oblasti prosazování rovných příležitostí žen a mužů jak na úrovni mezinárodní (OSN, Rada Evropy, Evropská unie), tak v České republice.

Autor: Odbor 32
Poslední aktualizace: 20.3.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 09:13.