Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Březen:

Stát loni vyplatil pěstounům 2 miliardy (Právo)

Nárok na pěstounské dávky má jak dítě, které je svěřeno do pěstounské péče, tak člověk, který o takové dítě pečuje (tzv. osoba pečující), nebo ten, kdo je v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu (tzv. osoba v evidenci). Stát navíc za pěstouny odvádí i povinné zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmu a důchodové pojištění.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Podmínky a nárok na dávky pěstounské péče se od 1. ledna 2013 nově řídí novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. O pěstounské dávky musíte požádat na kterémkoli kontaktním pracovišti úřadu práce a předložit jak vyplněný formulář, tak doklady vyžadované pro přidělení jednotlivých dávek. V případě, že vám budou dávky přiznány, bude vám je vyplácet pobočka úřadu práce v místě vašeho trvalého bydliště. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte stát pěstounům platí na dítě žijící po celou dobu v pěstounské rodině.

V případě, že po dosažení plnoletosti dítě ještě studuje, hradí stát jeho potřeby až do jeho 26 let.

Měsíční výše příspěvku je odstupňována podle věku dítěte:
 • 4500 korun pro dítě do 6 let věku,
 • 5550 korun pro dítě ve věku od 6 do 12 let,
 • 6350 korun pro dítě ve věku od 12 do 18 let,
 • 6600 korun pro dítě ve věku od 18 do 26 let.

V případě, že je dítě zdravotně postižené a závislé na pomoci jiné osoby, výše příspěvku se adekvátně zvyšuje.

Výše odměny závisí na počtu dětí

Odměna pěstouna představuje největší část peněz, které stát pěstounům vyplácí. Nárok na ni má jak osoba pečující, které bylo nezaopatřené dítě svěřeno do pěstounské péče, tak osoba v evidenci, která může vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu – a to i v případě, že momentálně zrovna žádné dítě nemá do péče svěřeno.

Výše měsíční odměny pro osoby pečující:
 • 8 tisíc korun, pečuje-li o jedno dítě,
 • 12 tisíc korun, jestliže pečuje o dvě děti,
 • 20 tisíc korun, pokud pečuje alespoň o tři děti, nebo o jedno dítě závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III nebo IV.
 • Za každé další dítě se pak v těchto případech odměna pěstouna zvyšuje o 4 tisíce korun.
Výše měsíční odměny osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu):
 • 20 tisíc korun od okamžiku zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, a to i v případě, že aktuálně nepečuje o žádné dítě,
 • 24 tisíc korun, pokud jí je do pěstounské péče svěřeno na přechodnou dobu dítě ve stupni závislosti II, III nebo IV.

Budete-li si během doby, po kterou budete mít v pěstounské péči jedno či více dětí, přivydělávat, o odměnu pěstouna nepřijdete. Při společné pěstounské péči manželů má nárok na odměnu pěstouna pouze jeden z nich – ten, na kterém se oba partneři dohodnou.

Příspěvek při převzetí dítěte: až 10 tisíc

Jakmile převezmete do pěstounské péče dítě, máte nárok na jednorázovou dávku, jejíž výše je opět odstupňována podle věku dítěte:

 • do 6 let – výše příspěvku 8 tisíc korun,
 • od 6 do 12 let – 9 tisíc korun,
 • od 12 do 18 let – 10 tisíc korun.

Na příspěvek při převzetí dítěte nebudete mít nárok, pokud vám bude dítě do pěstounské péče svěřeno jen na přechodnou dobu.

Na zakoupení auta až 100 tisíc

Pokud máte v péči nejméně tři děti a koupíte si pro osobní účely auto, případně takové auto necháte opravit, můžete požádat o další dávku pěstounské péče. Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí 70 procent pořizovací ceny vozu nebo prokázaných výdajů na opravu, maximálně však 100 tisíc korun.

Příspěvek při ukončení péče: 25 tisíc

Tuto jednorázovou dávku ve výši 25 tisíc korun dostane dítě, které dosáhlo zletilosti, a zároveň mu zanikl nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte se zdravotním postižením (v Kč, podle stupně závislosti)
VěkStupeň IStupeň IIStupeň IIIStupeň IV
do 6 let46505550 59006400
od 6 do 12 let5650680072507850
od 12 do 18 let6450780083008700
od 18 do 26 let6750810086009000

Pramen: MPSV
Zdroj: Právo

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 17.3.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 16:38.