Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Březen:

Pokuty kvůli zákoníku práce rostou. Známe pět nejvyšších (aktualne.cz)

Pokuty v celkovém součtu 57,1 milionu korun uložil v loňském roce Státní úřad inspekce práce za porušování pracovněprávních předpisů.

Jde o další výrazný nárůst oproti předchozím letům: V roce 2012 dostali zaměstnavatelé pokuty v celkové výši 43,3 milionu korun, v roce 2011 “jen“ 37 milionů.

Loni stoupl také počet sankcí - právní moci nabylo 1908 pokut, zatímco předloni 1419 a o rok dříve 1579.

Alespoň jedno porušení pracovněprávních předpisů loni zjistili inspektoři při dvou třetinách kontrol (66 procent). V roce 2012 to bylo 57 procent, o rok dříve 49 procent.

Nejvyšší pokutu - 550 tisíc korun - loni dostala společnost SunTanzer se sídlem v Praze 9.

Vyplývá to z údajů, které získal online deník Aktuálně.cz na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.

Vedle kontroly pracovněprávních předpisů mají inspektoráty na starosti také další dvě oblasti - kontroly bezpečnosti či ochrany zdraví při práci a dále kontroly zaměřené na nelegální zaměstnávání (zákon o zaměstnanosti). Uvedené statistiky se týkají pouze první oblasti, tedy zjednodušeně řečeno porušování zákoníku práce.

Méně kontrol, ale více nedostatků

Dvoutřetinový podíl firem, u nichž kontrola zjistila alespoň jedno porušení zákona, nicméně nemusí být objektivním obrazem celkové situace v Česku. Inspektorům totiž pomáhají konkrétní podněty veřejnosti (obvykle zaměstnanců), zaměřují se také na nejproblematičtější obory a na firmy, s nimiž byl problém už v minulosti. Pravděpodobnost zjištění nedostatku při kontrole je tedy vyšší.

Počet kontrol v pracovněprávní oblasti přitom oproti předchozím dvěma letům klesl - loni jich bylo 12 185, předloni 13 993, o rok dříve 13 549. Alespoň jedno porušení zákona loni zjistili inspektoři při 8077 kontrolách, zatímco v roce 2011 “jen“ při 6625 kontrolách. Roste také celkový počet zjištěných nedostatků (loni 16 878).

Inspekce loni od lidí obdržela 6780 podnětů v pracovněprávní oblasti, což je o zhruba 300 méně než předloni., ale o přibližně o 1500 více než v roce 2011.

Pět nejvyšších pokut

Nejvyšší pravomocná pokuta v pracovněprávní oblasti loni dosáhla 550 tisíc korun. Dostala ji společnost SunTanzer se sídlem v Praze 9, důvodem byly nevyplacená nebo opožděná výplata mzdy a nevyplacení odstupného.

Druhou nejvyšší sankci - 500 tisíc korun - dostala společnost Times sídlící v pražské Kaprově ulici. Firmu podnikající v oblasti úklidových služeb potrestal úřad za nevedení evidence odpracované pracovní doby, práce přesčas a noční práce, nezajištění rovného zacházení se zaměstnanci v souvislosti s odměňováním a za nevyplacení zaručené ani minimální mzdy.

Pokutu 450 tisíc korun uložili inspektoři společnosti SIT-Scherm International Transports se sídlem poblíž Boru u Tachova. Podle kontrolorů chybovala ohledně pracovní doby v dopravě a neposkytnutí stravného na pracovních cestách.

Čtvrtou nejvyšší sankcí - 380 tisíc korun - skončila kontrola ve společnosti Duvenbeck Logistik se sídlem ve Volduchách. Důvodem byla opět problematika pracovní doby v dopravě, nevedení evidence odpracované doby, práce přesčas a noční práce, a dále neposkytnutí stravného na pracovních cestách.

V součtu pátou nejvyšší pokutu loni dostala společnost Edymax Holding se sídlem v pražské ulici Na Příkopě. Jde o čtyři sankce v celkové výši 355 tisíc korun kvůli nevyplacení příplatku za práci v noci, sobotu a neděli, nevedení evidence odpracované doby, nerovnému zacházení s agenturními zaměstnanci při odměňování, neposkytnutí zaručené mzdy a kvůli srážce ze mzdy bez písemné dohody se zaměstnancem.

Nepřiměřené, tvrdí firma

“Při počtu předpisů, které je třeba v dnešní době dodržet, kdy některé pocházejí ještě z 60. let a jejich výklad je zvlášť u evropské legislativy týkající se kamionové dopravy mnohdy absolutně nejasný, neexistuje v ČR snad jediná firma, která by všechny požadavky dodržela,“ podotýká Roman Sedláček, prokurista společnosti SIT-Scherm International Transports.

"Nezdá se nám, že by výše uložené sankce odpovídala závažnosti porušení jednotlivých předpisů, když nějaká provinění zcela rozporujeme, a ve zbytku se jedná pouze o formální nedostatky," dodává Sedláček.

Závažnější pochybení odmítá také společnost Edymax Holding, působící jako pracovní agentura.

“Důvody pro udělené sankce vznikly v průběhu nastavování procesů u nových projektů. Naším záměrem od začátku bylo, aby splňovaly zákonné požadavky. Doporučení inspektorátů práce respektujeme a pomáhají nám poskytovat kvalitní služby,“ říká PR manažerka společnosti Slávka Vančáková.

Zdroj: aktualne.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 14.3.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.3. 2018 000 02:38.