Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Ministryně Michaela Marksová představuje své priority

1. Zvyšování důchodů od ledna 2015

Důchodci si zaslouží důstojné životní podmínky. Proto budeme prosazovat zvyšování důchodů od ledna 2015. Důchody by měly být zvýšeny o 100% nárůstu spotřebitelských cen a o jednu třetinu nárůstu reálné mzdy. Průměrné zvýšení důchodu by tak mohlo činit okolo 200 Kč. Neboť Nečasova vláda důchody dlouhodobě nezvyšovala, chceme také prosadit zpětné navyšování důchodu za toto období.

2. Boj s nezaměstnaností

Pracovat se musí vyplatit! Chceme, aby lidé byli motivováni pracovat a nezůstávali raději doma na dávkách. Zvýšení minimální mzdy a boj s černou prací je proto naše hlavní priorita. Po projednání se svazy zaměstnavatelů a odbory budeme postupně zvyšovat minimální mzdu na 10 000 Kč. Zároveň přijme Úřad práce několik stovek nových zaměstnanců, kteří se zaměří právě na boj s prací na černo.

3. Podporovat rodiny s dětmi

Podpora rodin s dětmi je tou nejlepší důchodovou reformou. Česká republika ale v rámci Evropské unie v této podpoře zaostává. V rámci prorodinné politiky budeme tedy prosazovat několik věcí:

  1. V případech, že druhý rodič neplatí výživné, by jej měl dočasně vyplácet stát. Ten pak bude po neplatičích výživné sám zpětně vymáhat. Ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti tak navrhneme nový zákon, který bude řešit toto tzv. zálohované výživné.
  2. Prosadíme návrh zákona o dětských skupinách, který je již předložen na jednání v Poslanecké sněmovně. Jedná se o doplňkovou službu péče o děti, kdy vznikají tyto skupiny například při pracovištích firem. Účelem je zajistit případnou péči o děti v případě jejich nemožnosti umístění do školek. Je to první krok k vytvoření systému, ve kterém by každé dítě mělo mít zaručené místo v zařízení předškolní péče.
  3. Aby česká společnost nevymírala, je potřeba snažit se zvyšovat porodnost. Proto bychom jako první krok v tomto úsilí rádi zavedli porodné i na druhé dítě.
  4. Podpora rodin s dětmi je v kontextu demografického vývoje a udržitelnosti společnosti stěžejním tématem a přesto nebyla dosud v ČR systémově řešena. Ve spolupráci s akademickým sektorem a odborníky začneme tedy pracovat na dlouhodobé vizi rodinné politiky.

4. Zrušení II. pilíře důchodové reformy

Druhý pilíř byl od počátku špatně nastavený a sociální demokracie jej dlouhodobě kritizovala. Tato reforma nespravedlivě zvýhodňovala vyšší příjmové skupiny a diskriminovala tak většinu společnosti. Rozhodli jsme se tedy druhý pilíř zrušit a prostředky lidí, kteří si v něm nyní spoří převést do pilíře třetího. Budoucí důchodový systém by měl být založen především na širší společenské shodě a důvěře všech občanů v daný systém.

5. Spolehlivé výplaty sociálních dávek

V nejbližší době začneme pracovat na otevřeném výběrovém řízení na nový systém výplaty sociálních dávek. Zároveň je důležité, aby současný IT systém pracoval tak, že každý občan dostane své dávky včas.

6. Sociální bydlení

Česká republika potřebuje zákon o sociálním bydlení. Ten musí jasně říct, jak mají vypadat sociální byty a vymezit osoby, které na něj mají nárok. Kromě toho je potřeba ihned zamezit obchodu s chudobou a pronajímáním předražených ubytoven lidem v hmotné nouzi, za které bydlení hradí stát. V následujících měsících tak předložíme nový návrh takovéhoto zákona.

7. Slevy na sociálním pojištění pro obtížně zaměstnatelné skupiny

V současné době připravujeme zákon, který by zavedl slevy na sociálním pojištění pro skupiny lidí, kteří jsou nejvíce ohroženi na trhu práce. Náš návrh počítá se slevou pro zaměstnance nad 50 let, uchazeče o zaměstnání do 25 let (kteří jsou alespoň 12 měsíců v evidenci Úřadu práce ČR) pro osoby na rodičovské dovolené a osoby vracející se z rodičovské dovolené. Tito lidé jsou nejvíce ohrožení nezaměstnaností a například z celkového počtu uchazečů o zaměstnání bylo v polovině roku 2013 16% uchazečů mladších 25 let a 27 % nad 50 let. Zaměstnavatelé, kteří se tyto lidi rozhodnou zaměstnat, budou moci počítat s úlevami na sociálním pojištěním a to až na dobu jednoho roku.

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 12.3.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 25.8. 2019 000 09:05.