Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Březen:

Michaela Marksová: Hostem v pořadu Ranní Interview (ČRo Radiožurnál)

V současné době je návrh zákona o dětské skupině předložen Poslanecké sněmovně PČR k jednání. Již dvě dětské skupiny byly zřízeny na ministerstvu práce v rámci pilotního programu, který je financován z fondů EU.

Jiří CHUM, moderátor
Už od ledna měly na státních úřadech a ve firmách oficiálně fungovat takzvané dětské skupiny. S alternativní péčí, která by částečně nahradila místa ve školkách a pomohla rodičům s rychlejším návratem do práce, počítaly minulé vlády. Návrh zákona ale stále neschválili poslanci.

dítě
Líbí se mi tady. Chodí sem ještě Miška a Štěpán.

Petra BENEŠOVÁ, redaktorka
Vyjmenovává kamarády malá dívka z dětské skupiny, kterou pro zaměstnance založilo ministerstvo práce a sociálních věcí. Děti mají hernu, šatnu a rodiče jim nosí vlastní jídlo. Denní program je pestrý, popsala pečovatelka Tereza Hladíková.

Tereza HLADÍKOVÁ, pečovatelka
Děti přijdou do 9 hodiny, je nějaké cvičeníčko, pak svačinka, po svačince vyrábíme nějaký výrobky.

Petra BENEŠOVÁ, redaktorka
Vytvořit si skupinu je jednodušší než založit mateřskou nebo firemní školku. Nemusí totiž splňovat tak přísné hygienické a odborní předpisy. Je to ale vhodná alternativní péče. Petra Benešová, Radiožurnál.

Jiří CHUM, moderátor
O tom, jestli jsou dětské skupiny výhodné pro malé děti, budou dnes ve sněmovně diskutovat odborníci. Bude u toho také ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marxová z ČSSD, která je hostem Ranního interview. Dobrý den. Paní ministryně, jsou tedy podle vás dětské skupiny vhodnou alternativou k mateřským školám? Pomohou opravdu rodičům vrátit se rychleji do práce?

Michaela MARXOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Já se domnívám, že jsou skutečně tou alternativou, ale že jsou vhodné tím, že například lze je založit velice rychle a my víme v současné době, že se zase nedostaly tisíce spíš desítky tisíc dětí do mateřských školek a dětskou skupinu lze založit velice rychle a těm rodičům a jejich dětem lze pomoci velice rychle.

Jiří CHUM, moderátor
Promiňte, po tom ukotvení v zákoně, co by měly tedy splňovat a jakby měly přesně fungovat?

Michaela MARXOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Ony už někde dětské skupiny fungují jako takzvané pilotní projekty.

Jiří CHUM, moderátor
Financované Evropskou unií?

Michaela MARXOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
A my bychom vlastně chtěli, aby to mělo určitá pravidla a také, jestliže firmy si třeba mohou ty náklady na investice do vybudování prostoru pro dětskou skupinu odepsat z daní, tak zase opět tomu ten zákon pomůže. Ten zákon dá prostě nějaká pravidla, nějaké hygienické normy a tak dále.

Jiří CHUM, moderátor
Co by to mělo být konkrétně, jak normy, jaká pravidla? V čem by se to mělo lišit třeba od současných škole? Budou mírnější ta pravidla?

Michaela MARXOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Určitě jsou mírnější, protože jak jsem říkala, je to alternativa. Ještě bych chtěla říct tu větu, kterou jsem nedořekla, že stále považuji mateřské školky, veřejné mateřské školky za naprostý základ. Ty by měly mít k dispozici mít pro většinu našich dětí. Ale v současné době tomu tak není a než se ta síť veřejná dobuduje, tak si myslím, že to tak dva tři roky bude trvat a opakuji, dětské skupiny jsou tady hned a nějaká ta pravidla, ta se týkají třeba toalety, to znamená záchodů pro ty děti, jsou tam nějaká pravidla pro jídlo, musí mít dětské skupiny nějaký takový, dá se říci, výchovně pečovatelský plán, to znamená, určitou náplň, co se těmi dětmi má dělat.

Jiří CHUM, moderátor
Kritici u těch dětských skupin namítají, že jde spíš o hlídání dětí a ne o jejich výchovu a vzdělávání. Tak chtěla byste případně zpřísnit nebo jinak nastavit pravidla pro zakládání dětských skupin?

Michaela MARXOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Je pravda, že se to nemůže úplně rovnat té klasické mateřské školce, protože mateřská školka už je zařazena do vzdělávací soustavy a skutečně má svůj vzdělávací plán. Na druhou stranu mateřská školka je financována jako vlastně zařízení, předškolní zařízení určitými normativy, což ta dětská skupina není, takže tam vlastně ty nároky ani nemohou být tak velké. A já se domnívám, že už v procesu diskuse o tom zákonu tam mnohé věci zpřísněné byly. A to, že právě nějaký ten plán té péče a výchovy tam je, tak už je jedna z těch věcí, které se změnily.

Jiří CHUM, moderátor
Už jsme o tom také zčásti mluvili. Obdobu dětských skupin jako alternativní formu péče o předškoláky si už v minulých letech mohly díky těm evropským dotacím zakládat úřady, další organizace vlastně váš úřad má dvě takové skupiny, pokud se nepletu. Kdyby byl ten zákon schválen, změní se pro tyto organizace něco třeba ve financování?

Michaela MARXOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Když ten zákon schválen bude, tak se dá říci, že se nic nezmění. Naopak to bude fungovat tak já má, ale kdyby schválen nebyl, tak by s tím byly mnohem větší potíže, protože by se to ocitlo v jakési šedé zóně a tam by pak byla otázka, jaké splňovat hygienické standardy, podle čeho se řídit a myslím si, že by třeba to odradilo mnoho firem, mnoho zaměstnavatelů, aby je zakládali.

Jiří CHUM, moderátor
Děkuji za rozhovor. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marxová z ČSSD je hostem Ranního interview, na shledanou a dobrý den.

Zdroj: ČRo Radiožurnál

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 5.3.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 17:02.