Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Věda a výzkum v rámci resortu MPSV » Archiv » Účelová podpora:

Výzkum pro potřeby státu - rok 2005

Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí

k zabezpečení plnění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji,

zveřejňuje

níže specifikované výzvy k podání nabídek na řešení projektů výzkumu a vývoje pro potřeby státu na rok 2005 podle § 6 odst. 3 zák. č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s termínem zahájení řešení projektů 1. června 2005.

Zadání veřejné zakázkyNázev projektuTermín řešení
ZVZ122Metodika pro výpočet nákladů státu na jednoho nezaměstnaného06/05 - 12/05
ZVZ123Trendy sociálně politických mechanismů ovlivňujících genderové vztahy IV.06/05 - 12/05
ZVZ124Analýza vynaložených nákladů na dotace ve vybraných politikách MPSV z hlediska rovnosti žen a mužů06/05 - 12/05
ZVZ126Postavení vytypovaných skupin znevýhodněných osob na trhu práce a stanovení jejích základních vývojových trendů06/05 - 12/06
ZVZ127Klíčové dovednosti k pracovní mobilitě. (Podpora pracovní mobility v rámci EU)06/05 - 12/06
ZVZ128Zabezpečování sociálních potřeb občanů a dopravní obslužnost06/05 - 11/05
ZVZ129Analýza personální náročnosti agendy poskytování dávek sociální potřebnosti, dávek sociální péče a státních dávek sociální péče06/05 - 11/05
ZVZ130Nákladnost dietního stravování oproti stravování běžnému06/05 - 11/05
ZVZ131Kvalita a dostupnost systému služeb pro oběti domácího násilí06/05 - 12/05
ZVZ132Zjišťování (hodnocení) kvalifikačního potenciálu pro účely posuzování invalidity v systému důchodového pojištění06/05 - 12/05
ZVZ133Současná a připravovaná opatření rodinné politiky v zemích střední Evropy06/05 - 12/05
ZVZ134Formulace doporučení pro MPSV v oblasti sociálního pilíře udržitelného rozvoje vycházejících z mezinárodní komparace06/05 - 12/05
ZVZ135Sociodemografická analýza neúplných rodin s nezletilými dětmi v České republice06/05 - 12/05
ZVZ136Podpora přístupu žen a mužů k zaměstnání v pro ně netradičních oborech06/05 - 12/05
ZVZ137Analýza příčin nízké zaměstnanosti zdravotně postižených žen06/05 - 12/05
Autor: Odbor 10
Poslední aktualizace: 31.8.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.5. 2019 000 19:36.