Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Jak se lépe uplatnit na trhu práce? Studenti diskutovali na MPSV s odborníky

„Chceme se zaměřit na získání informací o možnostech uplatnění mladých lidí na trhu práce a současně o možnostech zaměstnávání v rámci Evropy. Spolupráce s institucí jako je ministerstvo práce a sociálních věcí, je pro nás důležitá. Potřebujeme, aby informace, které dostaneme, byly relevantní a poskytly skutečný obraz o daném tématu,“ uvedla organizátorka mládežnického setkání Petra Špačková.

Studenti na ministerstvu prodiskutovali možnosti pro uchazeče o zaměstnání a možnosti nezaměstnaných pro doplňkové školení. Kromě situace na českém trhu práce, je zajímaly také příspěvky pro začínající podnikatele, výhody i nevýhody zaměstnání oproti podnikání a možnosti zaměstnání pro cizince.

„Zájem těchto mladých lidí nás potěšil. Rádi jsme jim vyšli vstříc a poskytli informace, které je zajímaly. Aktivní přístup, kterým se zde prezentovali, je dobrou cestou, jak se vyhnout problémům s uplatněním na trhu práce,“ uvedla vedoucí oddělení koncepcí a strategií trhu práce Jana Majerová.

Do diskuse během návštěvy se zapojili také její kolegové Iveta Vernerová a Roman Hrnčíř a dále Filip Bohata z oddělení zahraniční zaměstnanosti a Věra Váňová z oddělení podpory zaměstnanosti.

Problematikou nezaměstnanosti mládeže se zabývalo mezinárodní setkání mladých lidí, které se na konci února uskutečnilo v Blansku. Setkání proběhlo díky grantu z programu Evropské unie Mládež v akci. Hlavním tématem mezinárodní výměny studentů a mladých absolventů byla nezaměstnanost mládeže v ČR a participujících zemích a podpora kreativity a podnikavosti mladých lidí.

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 28.2.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.5. 2019 000 19:36.