Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Únor:

O financování a lepší organizaci sociálních služeb (Veřejná správa)

„V listopadu loňského roku bylo v České republice registrováno 5 865 služeb, současná legislativa rozděluje sociální služby do třiceti tří druhů a každý z nich obsahuje výčet činností, které musí poskytnout. V praxi se však ukázalo, že některé činnosti se dublují, jiné se překrývají,“ vysvětluje Radek Suda, pověřený řízením odboru sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních služeb.

Současný systém navíc zatěžuje administrativu poskytovatelů i následnou kontrolu. Pro jednu cílovou skupinu se například musí registrovat více sociálních služeb a na každou poskytovatel žádá peníze. To zbytečně zvyšuje náklady na celý systém. Navrhované změny v systému poskytování sociálních služeb se budou proto týkat jejich typologie. Sociální služby zahrnují nyní sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Každá kategorie je dále rozdělena na další druhy. Podle formy poskytování se jedná o služby pobytové, ambulantní a terénní. Cílem je tento systém zjednodušit. Aby nová struktura služeb byla efektivní a splnila svůj cíl, musí být nové druhy sociální péče navázány na další procesy tohoto systému, například na vykazování dat o poskytovaných sociálních službách, na financování sociálních služeb a také na proces jejich plánování a rozvoje.

V případě, že by nová typologie sociálních služeb byla schválena, jistě by pomohla snížit poskytovatelům administrativu. Taktéž by nová typologie pomohla přesněji zacílit a rychleji reagovat na potřeby cílových skupin.

„Za základ pro určení sociální služby a konkrétních činností je navrhována charakteristika nepříznivé sociální situace,“ dodává Radek Suda.

Připravovaný materiál sleduje i změny ve financování sociálních služeb z pohledu jejich udržitelnosti. Celkové náklady na sociální systém činí v České republice přibližně dvacet osm miliard korun. Sociální služby jsou už hrazeny z více zdrojů a v současnosti se posuzuje několik variant financování. Nejradikálnější varianta počítá s důslednou analýzou potřeb cílových skupin či lokalit s volbou vhodných druhů sociálních služeb. Financování pak bude zajištěno buď plošnou dávkou, příspěvkem na základě hodnocení příjmů a majetku či financováním poskytovatelů sociálních služeb. Projekt Podpora procesů v sociálních službách je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Více informací o projektu lze nalézt na webových stránkách www.podporaprocesu.cz.

Zdroj: Veřejná správa

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 27.2.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.2. 2018 000 04:29.