Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Únor:

Vzdělávejte své zaměstnance se zdravotním postižením (Veřejná správa)

Cílem je přiblížit problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením odborné i laické veřejnosti a poskytnout informace v této oblasti. Projekt usiluje o zlepšení postavení těchto osob na trhu práce a vytváří podmínky pro zvýšení kvalifikace a kompetencí zaměstnanců se zdravotním postižením a snaží se tak předcházet jejich nezaměstnanosti. Cílovou skupinou jsou zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci se zdravotním postižením. Účastnit se mohou i firmy, které zatím nezaměstnávají osoby se zdravotním postižením, ale mají zájem o vyškolení svých personalistů v této problematice. Firmám se poskytuje poradenství, které probíhá formou seminářů, auditů vhodných pracovních pozic a školení pro personalisty a management. Účastníci workshopů získávají informace týkající se aktuální legislativy spojené s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, a rovněž se dozvídají o možnostech podpory a finančních příspěvků ze strany státu.

Workshopy zajišťuje ve spolupráci s Fondem dalšího vzdělávání (fdv.mpsv.cz) Hospodářská komora ČR. Rozpis termínů najdete na www.komora.cz, registrace je možná tamtéž. Účast je bezplatná.

Koncem roku začal realizační tým pořádat také jednodenní školení, která jsou zacílena na personalisty a management firem, a na jejichž realizaci se podílí lektoři z Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Školení jsou bezplatná. Realizační tým projektu rovněž pořádá snídaně pro zaměstnavatele. Zástupci firem se na tomto dopoledním setkání dozvědí informace o možnosti a podmínkách účasti v projektu. V jeho rámci mohou zaměstnavatelé pro zaměstnance se zdravotním postižením připravit komplexní vzdělávací program. Ten musí být složen minimálně ze dvou vzdělávacích aktivit. Náklady budou zaměstnavateli uhrazeny při splnění předem stanovených podmínek až do výše 52 500 korun včetně DPH na jednoho zaměstnance se zdravotním postižením. Program bude zaměřen podle konkrétních potřeb pracovníka s tím, že větší část musí zaujímat odborné vzdělávání, které zvýší či prohloubí jeho stávající kvalifikaci.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, finální náklady se pohybují kolem 170 milionů korun.

Zdroj: Veřejná správa

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 13.2.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 25.2. 2018 000 08:30.