Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Únor:

Michaela Marksová: Hostem v pořadu Partie na TV Prima

Programy nové vlády

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Dobrý den. Od středy má Česká republika novou vládu, která teď sepíše programové prohlášení a požádá sněmovnu o důvěru. A začne uskutečňovat svůj program. Ve studiu vítám novou ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou Tominovou. Dobrý den.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Dobrý den.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
A poslankyni KSČM Martu Semelovou. Dobrý den.

JanMarta SEMELOVÁ, poslankyně /KSČM/
Dobrý den.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Paní ministryně, jak vám bylo ve středu na Pražském hradě, když tam pan prezident začal vypočítávat chyby v dopise vaše pana předsedy?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Tak hlavně ten začátek byl dramatický, když on řekl, že nejmenuje tři ministry. Jinak mi by nebylo jinak, protože jsem věděla, že to není moje chyba.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Hrklo ve vás třeba, říkala jste si, pane bože, co se děje?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Trošku na tom začátku.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Co si o tom myslíte vy, paní Semelová.

JanMarta SEMELOVÁ, poslankyně /KSČM/
Tak já si myslím, že je to faux pas, jak ze strany těch, kteří připravovali podklad, tak ze strany pana prezidenta. Myslím si, že to není vhodná doba, kdyby se zrovna na tohle mělo upozorňovat, nicméně zároveň si myslím, že pan premiér určitě četl tento podklad ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Asi ne moc pozorně tedy.

JanMarta SEMELOVÁ, poslankyně /KSČM/
Ne moc pozorně a odnesl to prostě zas nějaký úředníček, jak tady býváme zvyklí.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Jsem četl, že viník chyb bude potrestán srážkou z platu, což je ale v rozporu se zákoníkem práce. Co si o tom myslíte jako nová ministryně práce a sociálních věcí.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
To já slyším od vás poprvé. Tam součást platu bývají, bývá ta složka odměn, takže já se domnívám, že se pravděpodobně jedná o tu složku odměny.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Domníváte se ale, nevíte to.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Ne, nevím, nevím.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Pokud to byla skutečně srážka z platu a zaměstnavatel na něco takového nemá právo, měl by v tom případě konat inspektorát práce?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Tak já nepředpokládám, že by Lidový dům porušoval zákoník práce.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Jste si tím jista, že Lidový dům neporušuje zákoník práce?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Tak já nejsem za to zodpovědná, rozumíte, ale mám v to důvěru.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Měl by se případně zákoník práce změnit tak, aby podobné sankce umožňoval, protože on vlastně neumožňuje v chvíli, kdy zaměstnavatel špatně vykonává svoji práci ...

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Zaměstnanec.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Zaměstnanec, děkuji, ho finančně postihnout, vy ho vlastně můžete pouze propustit po nějakých upozorněních na to, že nedělá to, co máte?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Tak, jak už jsem řekla, tak pokud já vím, většinou máte různé složky platů a ta jedna je pohyblivá a ta vám umožňuje toho zaměstnance případně sankcionovat. A já, co vím třeba ze státní správy, tak tam se takové věci děly.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Paní poslankyně, důvěřujete Lidovému domu, že skutečně má vztahy se svými zaměstnanci nastaveny tak, aby neporušoval zákoník práce?

JanMarta SEMELOVÁ, poslankyně /KSČM/
Tak já si myslím, že to není o důvěře. Uvidíme, jakým způsobem, jakým způsobem se bude sociální demokracie chovat a nakonec další partneři, nicméně znovu opakuji, že asi by bylo dobře, když už byl potrestán úředník, tak i ten, který za to zodpovídá, by si zřejmě měl v tom případě také srazit část svého platu.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Já myslím, že pan předseda Sobotka říkal, že přispěje do nějakého fondu srovnatelnou částkou. Myslíte, že se by na to měl podívat inspektorát práce jenom pro jistotu.

JanMarta SEMELOVÁ, poslankyně /KSČM/
Nejsem si jistá, jestli v tomto případě, nicméně inspektorát práce by určitě měl sledovat, jakékoliv pochybení v jaké, u jakéhokoliv zaměstnavatele ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
To je šalamounská odpověď ovšem tedy.

JanMarta SEMELOVÁ, poslankyně /KSČM/
Tak, aby byli zaměstnanci přece jenom chráněni, a to si myslím, že vždycky tomu tak není.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Paní ministryně, mluvili jsme teď o chybách, které tady způsobil nějaký úředník Lidového domu, pravděpodobně. Úředníci ministerstva práce a sociálních věcí zase rozeslali tiskovou zprávu, podle které se vy stane mynistryní s tvrdým y, jak se k tomu postavíte?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Nevím, protože já jsem to vlastně neviděla, jsem to slyšela, že ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Já vám to tady rád ukážu, je to v názvu toho e-mailu hned na začátku.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Já tady vidím všechna i v pořádku, prosím.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Tak koukáte zřejmě ne úplně pečlivě, já vám to tady zakroužkuju.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Tady na hoře v nadpisu.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Tady máte y v nadpisu.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
To je hezké, tak o tom si promluvíme, ale vzhledem k tomu, že zbytek textu, tam už jsou i tam, kde mají být ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Takže je pravděpodobné, že to možná i úředníci vědí ...

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Tak si myslím, že to je v pořádku.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Co byste paní ministryni poradila v takové situaci, kdy její sekretariát nebo její tiskový odbor rozesílá takhle zásadní zprávu s hrubkou?

JanMarta SEMELOVÁ, poslankyně /KSČM/
Tak v každém případě mělo by to být v pořádku, nic možná by bylo dobře, kdyby se domluvily ministerstvo práce a sociálních věcí i s ministerstvem školství, protože tak, jak se to vede ve školství, tak by možná za chvilku těch hrubek bylo mnohem víc, protože i to je téma, myslím, na projednávání tak, aby se zkvalitňovalo vzdělávání u nás.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
A souhlasíte s prezidentem Milošem Zemanem, že to svědčí o nižší míře profesionality, než bychom od nové vlády, potažmo od státní správy očekávali?

JanMarta SEMELOVÁ, poslankyně /KSČM/
V každém případě to chyba je. Já si myslím, že to je třeba uznat. Na druhou stranu je tady řada větších chyb v našem státě, kterým bychom se měli mnohem více věnovat a to si myslím, že se týká právě občanů, ať už je to zaměstnanost, ať jsou to problémy mladých rodin, seniorů a tak dále a tak dále, a to považuji za mnohem závažnější chyby.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Na druhou stranu není to tak, že vám úředníci tak trochu už dopředu naznačují, že to s nimi nebudete mít úplně lehké a že vám můžou celkem dobře podkopávat to úsilí, které asi chce na ministerstvu realizovat.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Já musím říct, že tady z toho jednoho špatně napsaného slova neusuzuji, že by mi tam chtěl někdo podkopávat moje úsilí.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
My jsme tady před 2 týdny mluvili s panem premiérem o tom, že různá ministerstva za předchozích vlád prošla různě silnými otřesy, pokud jde o ministerstvo práce a sociálních věcí, v jakém stavu, pokud jde o lidi, ho přebíráte?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Tak tam zůstala řada původních úředníků a úřednic. Takže mi nepřipadá, že by to bylo ve stavu úplně katastrofickém, nesmíme zapomínat, že tam došlo k té ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
To zní hodně optimisticky tedy, že to není tak úplně katastrofa.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
To já teprve budu zjišťovat, ale chtěla jsem říct, že nesmíme zapomenout, že tam byl ten šestiměsíční úsek úřednické vlády, kdy některé ty asi nejhorší věci byly nějakým způsobem vychytány, ale já bych ráda řekla, že jsem tam v pátek v podstatě byla první celý den a spoustu těch věcí budu teprve zjišťovat.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
A do té doby jste se o ministerstvo práce a sociálních věcí nezajímala?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Samozřejmě, že zajímala, ale vy zvenčí nemáte úplně šanci vidět do detailů těch, toho personálního obsazení, to vlastně nejde.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Paní Semelová, vy se také tématu sociální politiky věnujete poměrně dlouho. Jaké jsou vaše poznatky o tom, jak velkými nebo malými otřesy to ministerstvo prošlo za předchozí 4 roky.

JanMarta SEMELOVÁ, poslankyně /KSČM/
No, tak v každém případě se to odvíjí všechno od původního ministra nebo exministra pana Drábka, který si tam vzal své lidi, své náměstky, například Vladimíra Šišku a další, kteří určitě nebyli zárukou toho, aby to ministerstvo pracovalo kvalitně, nakonec i další úředníci, kteří tam byli, byli spojeni s různými firmami, mám teď namysli konkrétně, když se jednalo například o zákonu o sociálněprávní ochraně dětí, tak se na tom velice, velice podílel například pan Macela, který v současné době proškoluje pěstouny a který tedy musel z ministerstva odejít, takže tam těch problémů byla velká, velká řada. A bude určitě velmi důležité ministerstvo práce a sociálních věcí stabilizovat.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Jak rychle s tou stabilizací chcete být hotová, nebo jak rychle myslíte, že se vůbec seznámíte s tím, v jakém, v jakém personálním stavu to ministerstvo je?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
To si myslím, že je otázka týdne, dvou.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
A to pak znamená ale nějaké, předpokládám, výměny, tam, kde byste měla pochybnosti.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Samozřejmě.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Se kterými nebudete čekat na nový služební zákon, který začne platit možná někdy v lednu příštího roku?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Ne, to samozřejmě ne.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Takže tak jako, to, co vlastně říkají kritici služebního zákona, že se nejdřív zastabilizuje nějaká nová státní správa a teprve potom bude služební zákon, je vlastně pravda.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Tak nelze na těch resortech, ani na tom mém, ani na těch jiných čekat na služební zákon, prostě, když zjistíte, že tam jsou někteří lidé, se kterými nemůžete spolupracovat, o kterých případně zjistíte, že byli namočeni do nějakých podivných obchodů, tak to prostě nejde.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
K tomu se ještě dostaneme, ale pokud mluvíme o služebním zákonu, tak bych se rád zastavil u jedné záležitosti, v souvislosti se služebním zákonem už se začínají objevovat kandidáti na budoucího šéfa státní správy, tedy generálního ředitele, v souvislosti s tím se objevilo i jméno vašeho náměstka Petra Šimerky, byla by to dobrá volba?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
To se mě ptáte v tu chvíli příliš, ale já znám pana Šimerku obecně jako velice schopného úředníka, který je tam dlouhá léta.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Podle vás, paní Semelová, byl by Petr Šimerka dobrým šéfem státní správy?

JanMarta SEMELOVÁ, poslankyně /KSČM/
V každém případě je potřeba provázat věci, které, personální věci, které se týkají na jednotlivých úřadech i s tím služebním zákonem, protože není možno pokračovat v té praxi, kdy na prvním místě je politický zájem a až někde na poslední místě je odbornost.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Počkejte, tím chcete říct, že nevěříte paní ministryni, že teď tu úpravu ministerstva provede podle odborných kritérií, myslíte si, že ...

JanMarta SEMELOVÁ, poslankyně /KSČM/
To já nemůžu říct, jestli to udělá nebo neudělá podle odborných kritérií, uvidíme, uvidíme, jaké změny tam nastanou, nicméně tohle by mělo být na prvním místě a pan Šimerka, jak ho znám, odborník je, jestli budou další kandidáti, to je potřeba potom posoudit.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Vy jste sama říkala, že pan Šimerka je na ministerstvu práce a sociálních věcí velmi dlouho, nějaký čas dělal i úřednického ministra, zatím všichni vaši předchůdci ho považovali za natolik důležitého, že si ho nechali na ministerstvu, je důležitý i pro vás?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Ano, určitě.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Takže počítáte s tím, že vám tam zůstane, nevím, jestli jako první náměstek, protože to je teď jeho aktuální zařazení?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
To se ještě uvidí, ale já doufám, že tam pan Šimerka zůstane.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Už jsme mluvili o tom, že vládnutí vašeho politického předchůdce, tedy nikoli Františka Koníčka, ale Jaromíra Drábka a zejména jeho prvního náměstka Vladimíra Šišky provázely nejrůznější kontroverze, chystáte se nějak aktivně prověřovat, co se na tom ministerstvu odehrávalo?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Tak já se především chystám aktivně prověřit všechny záležitosti, které mají dopad ještě do současné doby. To znamená, že jestliže tam potom, nevím, jestliže provedl, takhle, to, co prováděl pan náměstek Šiška, to myslím, to už je v rukou policie, všichni jsme viděli v médiích, jak byl odváděn v poutech a byl ve vazbě. To je jedna věc.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
A tak to se týkalo jednoho řešení, jednoho konkrétního problému, to nevypovídá nic o tom, jakým způsobem to ministerstvo fungovalo a co třeba ještě policie k dispozici nemá?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Já samozřejmě počítám s tím, že se tam musí udělat jakýsi všeobecný audit toho, co se děje, jaké jsou tam zakázky, jaké jsou v běhu, jaké byly v nedávné době udělány a tak dále, to je velký balík práce.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Ten audit je záležitost, kterou byste chtěla spustit co nejrychleji, patří to mezi priority pro těch mytických prvních 100 dní ve funkci.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
To určitě.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Na co by se ten audit měl zaměřit konkrétně? Na peněžní toky nebo prověrka všech smluv?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Já bych řekla, že na ..., tak na prověrku všech smluv a zakázek, které tam v poslední době probíhají, probíhaly.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Co očekáváte, že z toho auditu vypadne?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
To já nechci předjímat.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Tak nějakou představu asi máte.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Opravdu ..., uvidíme.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Paní Semelová, vy si vybavujete nějaký podobný audit, která by v posledních letech přinesl nějaký konkrétní závěr?

JanMarta SEMELOVÁ, poslankyně /KSČM/
Tak audity určitě by se měly dělat nejenom proto, aby nějak proběhly, ale aby se ty výsledky potom opravdu promítly i do té konkrétní, konkrétní práce. A já si myslím, že na ministerstvu práce a sociálních věcí toho je strašná spousta, která je potřeba dát do pořádku, především po vedení pana Drábka, ať už jsou to problémy s vyplácením sociálních dávek, s úřady práce, s důchodovým systémem a tak dále, sKarty.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Ale, paní poslankyně, to se bavíme o dvou různých věcech. My o těch konkrétních, dejme tomu, úkolech, které stojí před paní ministryní, budeme mluvit, ale teď se ptám spíš na to, co může ukázat nějaká podrobná prověrka předchozího, předchozího fungování ministerstva, jestli z ní může skutečně vyplynout něco, co ukáže na nezákonné praktiky například.

JanMarta SEMELOVÁ, poslankyně /KSČM/
Já si myslím, že zcela určitě, pokud ten audit bude dělán tak, aby nic nezakrýval, aby skutečně odkryl všechny ty praktiky, o kterých je tady řeč, tak zcela určitě, bohužel se někdy setkáváme s tím, že audit proběhne, nicméně to je to A, to B už nenastane, to znamená, vyvození důsledků, vyvození zodpovědnosti, vyvození dalších, co se má dál s tím dělat, jaké má dojít zlepšení, opatření, a to už kolikrát toho svědky nejsme.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Máte už vymyšleno, jak to uděláte, aby ten audit neskončil na hromadě dalších podobných správ.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Tak já nechci, aby skončil na hromadě dalších podobných správ. To myslím, že je podstatné. Podstatné je to, ty výsledky zveřejnit, říci, co tam bylo špatně. Jinak já bych také ráda podotkla, že už pan ministr Koníček podal některá trestní oznámení na neznámého pachatele, takže on už také udělal určité kroky.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Na druhou stranu úplně bombastické závěry žádné neměl, že by triumfálně odhalil nějaké velké mrhání veřejnými zdroji, on v podstatě jenom potvrdil ty pochybnosti, které už v minulosti byly, které se objevovaly v médiích, že to nejsou žádné silné věci, které by tam našla, to předpokládám, že to půl roku celkem intenzivně hledal.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Uvidíme, jestli se něco najde ještě nebo ne, něco bombastického ..., já opravdu nevím, to je opravdu předčasné.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
A předpokládám, ono není moc představitelné, že by veškeré "zlo" na ministerstvu práce a sociálních věcí působili dva lidé, na tom přeci museli být zaangažováni nejrůznější úředníci, kteří realizovali ty kroky, které dostali, zadané. Jak je chcete přesvědčit, aby na tom auditu spolupracovali, když by si tím vlastně ohrožovali svoji existenci?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Tak pokud vím, audity probíhají tak, aby odhalily věci bez ohledu na to, jestli příslušní úředníci jsou ochotni stoprocentně spolupracovat nebo ne, protože jestli vám někde protékají peníze, tak to je samozřejmě zaznamenáno na řadě míst, to není, že jeden člověk by si to mohl nějak pro sebe schovat a utajit to, od toho ti auditoři jsou, oni vědí, kde hledat.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Na druhou stranu ten pes je asi zakopaný ve znění smluv, v nějakých konkrétních ustanoveních, která tam jsou napsaná, která někdo navrhne, ale asi o tom nemusí být nutně záznam, že tenhle člověk to dostal do téhle finální podoby.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Tak především je potřeba zjistit, jaká ta znění smluv už jsou, a to je také otázka toho, že to někdo prověří, že to někdo zaudituje. To, kdo konkrétně za to může, tak to je pak zodpovědnost toho většinou, kdo tu smlouvu podepíše, případně když se dozvím, že to byl někdo, kdo aktivně dělal ty podklady, kdo se třeba snažil, kdo je třeba ve spojení s nějakými těmi firmami, tak je to zase otázka k personálnímu řešení.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Já bych vám chtěl připomenout, že jsme si teď připomněli, že politici občas podepisují věci, které by tak úplně normálně nepodepsali.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Tak já myslím, že jedna věc je, když pan premiér asi v nějakém velkém spěchu podepisuje dopis ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Koneckonců je to jenom návrh na jmenování vlády, viďte?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Ano, ale on v tom určitě nehledal nic zákeřného, zatímco v mém případě já musím říct, že jen tak něco nepodepíšu.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Takže vy budete číst všechny velké smlouvy, které budete podepisovat na ministerstvu?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
No, to nejen, že je budu číst já, ale to je rozhodně nebudu číst sama.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Takže si přivedete nějaké lidi, kterým naprosto věříte, aby se vám nestalo, že vám někdo podšoupne kontrakt, ze kterého budete sama překvapena.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
S tím počítám, že to musí se mnou číst někdo, komu naprosto důvěřuji a musí to být právník.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Mluvili jsme o tom, že chcete zadat tedy audit toho, co se na ministerstvu dělo za vašich předchůdců, kdy čekáte, že ten výsledek budete mít?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
To opravdu také předjímáme, opakuji, že jsem tam byla první den, ale také je nutno podotknout, že tam je útvar vnitřního auditu, který je určitě schopen mnoho těch věcí udělat. A já jsem ještě neměla ani šanci s těmi lidmi promluvit.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Předpokládám, že jako nová ministryně máte nějaký plán, prostě představu kroků, co budete, co budete v prvních dnech, týdnech ve funkci dělat. A já se teď ptám na to, jak vysoko je zrovna tahle konkrétní záležitost a jakou časovou představu u toho máte?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Tak na to zadání je ta záležitost velice vysoko v těch prioritách, ale to, jak dlouho taková věc může trvat, to já vám mohu říci až teprve po rozhovorů s těmi auditory, jak dlouho jim taková věc může trvat.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Sama nemáte představu, jestli to budou ..., jeden měsíc, několik měsíců, půl roku, konec volebního období.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
To samozřejmě máme, se domnívám, že takový měsíc, dva určitě by mělo stačit.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Podle vás je to optimistická představa.

JanMarta SEMELOVÁ, poslankyně /KSČM/
Nedovolím si teď hodnotit, jestli to za měsíc, za dva bude skutečně všechno, všechno zjištěno, nicméně přála bych si, aby čím dřív, tím samozřejmě líp pro úředníky, pro ministerstva a nakonec i pro občany.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Jenom mě překvapuje, vy jste dlouholetá opoziční poslankyně a teď vlastně říkáte, že nemáte úplně představu, co se, co se na tom ministerstvu děje, co všechno je možné tam najít, že nemáte žádné informace zevnitř, z toho, jak ten úřad funguje?

JanMarta SEMELOVÁ, poslankyně /KSČM/
Právě proto, že jsme byli v opozici, tak především za vlády Jaromíra Drábka za TOP 09, tak ..., a nakonec vlády Petra Nečase, tak opozice nebyla, nebyla připouštěna k řadě informací, nebylo s námi diskutováno, my jsme na to opakovaně upozorňovali jak na půdě sněmovny, tak ve výborech a ty informace, které bychom skutečně, skutečně potřebovali, byly často zkreslené, anebo jsme je nedostali vůbec.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
A vy se k nim nejste schopni dostat nějakou jinou cestou, než přímo přes ministra, přeci musíte nějaké kontakty na konkrétní úředníky, na, jak se dneska moderně říká, viz blauery, kteří by vás mohli upozornit na to, co se děje?

JanMarta SEMELOVÁ, poslankyně /KSČM/
Tak my samozřejmě jednáme především prostřednictvím výboru, kam docházejí ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Ale tak to nefunguje, teď jste sama řekla, že jste se nic nedozvěděli, a vám to 4 roky stačilo, teda, a říkali jste si, no, tak se holt nedá nic dělat, pan ministr si s námi nepovídá.

JanMarta SEMELOVÁ, poslankyně /KSČM/
My samozřejmě zjišťujeme další a další věci, se pokoušíme přes ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Tak řekněte, co jste zjistili teda.

JanMarta SEMELOVÁ, poslankyně /KSČM/
Tak zjistili jsme to, co je všeobecně známo, nakonec to, že je tam neskutečný nepořádek, že se tam dělají různé machinace s různými smlouvami, že je tam problém týkající se takových kontraktů, které vyvádějí státní peníze do privátních firem a tak dále, a tak dále, ale teď by bylo potřeba skutečně v rámci toho auditu a dalších opatření tyto věci zrevidovat a dát do pořádku.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Vy jste, paní ministryně, v sociální demokracii také měli podobné informace, detailnější, tedy než ty, které vám nechtěl dávat ministr práce a sociálních věcí.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Tak já bych ráda řekla, že třeba já osobně nejsem a nebyla jsem poslankyně, ale tohle to je pravdu velký problém, protože vy, když nemáte, když nejste na tom ministerstvu, tak najít člověka, o kterým byste mluvil, kdo by vysloveně vynesl nějakou informaci, to si nejsem vědoma, že by se stalo.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
A co to znamená, to znamená, že je tedy státní správa tak velmi loajální k tomu aktuálnímu šéfovi, nebo že se tam vlastně nic nedělo a teď tady řešíme virtuální problém, protože nikde nebylo nic tak hmatatelné, aby to někomu stálo za to to vynést ven?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Tam určitě hmatatelné věci byly, ale já se domnívám, že na tu nejhorší práci, asi na to, aby se organizovaly ty věci, o kterých tady mluvila paní poslankyně, tak si nepochybně pan ministr Drábek přivedl svoje lidi a od těch nemůžete čekat, že tuto informaci vynesou.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Takže to děláte chytře, že to možná ani ten audit neodhalí tedy?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
To pochybuji, protože tam musí být věci, vy vidíte, jak tečou peníze, kam je ministerstvo posílá, proti tomu máte nějaké smlouvy nebo měl byste mít.

JanMarta SEMELOVÁ, poslankyně /KSČM/
Já bych jenom dodala, že tady je problém právě ten, že na ministerstvech a dalších úřadech tím, že nevstoupil v platnost služební zákon, tak jsou ve velkých obavách, prostě tam vládne strach, pokud někdo nebude loajální, politicky loajální vůči svému šéfovi, tak mu hrozí vyhazov, hrozí mu krácení odměn a tak dále, a tak dále, takže ten strach je na ministerstvu, na úřadech, nakonec i v jiných firmách.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Takže teď přicházíte na ministerstvo ovládané strachem, tedy v překladu?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Já se domnívám, že teď už ne tolik, ale určitě ti lidé před tím, co jsem slyšela, tak právě za ministra Drábka tam ta atmosféra strachu určitě byla.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Vy jste po svých předchůdcích zdědila několik problémů, které budete muset dořešit, pojďme začít sociálními kartami, těmi, sKartami, které by měly definitivně končit k 1. dubnu letošního roku. V jaké fázi, víte už, v jaké fázi jsou jednání s Českou spořitelnou o případné náhradě škody za ty peníze, které do toho projektu investovala?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Pokud je mně známo, tak téměř v žádném, takže to celé, bych řekla, že čeká.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
To čeká už docela dlouho, protože, pokud jsem informován, tak loni v květnu, to je 8 měsíců, pojišťovna, spořitelna, pardon, vyčíslila náklady, které měla, odeslalo je na ministerstvo a ministerstvo od té doby zjišťuje, jestli jsou nebo nejsou oprávněné.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Tak já bych možná zopakovala, že jsem tam byla v pátek jeden den, a tu smlouvu jsem ještě ani nestihla přečíst, ani jsem jí neviděla.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Tomu rozumím. Já se spíš ptám na to, jestli vám to nesignalizuje, že to ministerstvo nefunguje úplně profesionálně, když tamním úředníkům 8 nebo 9 měsíců trvá, než pořád ještě nezjistí.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Já se domnívám, že tohle to je velmi politická záležitost, že to není na úřednících, a bylo to zřejmě na těch ministrech, jestli pokračují v tom jednání nebo ne, nebo respektive, jestli ho začali.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Takže podle vás to nejdřív blokovala paní Müllerová a pak pan Koníček, že jsme se od toho května ještě nedozvěděli, na jakou částku je stát případně ochoten přistoupit.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Já opravdu nevím, možná začaly ta jednání, ale prostě neměli šanci je dokončit, to zase předjímáme něco, co se mě ptáte příliš, brzo, zeptejte se mě třeba za 14 dní.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
To se zeptám určitě, nevím, jestli v Partii, anebo při nějaké jiné příležitosti. Paní Semelová, jaké vy máte poznatky o tom, proč se zadrhlo na, kolik, 7 nebo 8 měsíců jednání s Českou spořitelnou.

JanMarta SEMELOVÁ, poslankyně /KSČM/
Já bych v prvé řadě chtěla říci, že my jsme nepodporovali projekt sKaret a ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Tak to sociální demokracie taky ne. To můžete přeskočit.

JanMarta SEMELOVÁ, poslankyně /KSČM/
Od začátku jsme, od začátku jsme je kritizovali kvůli zmatkům, chaosům, které způsobila komplikace, komplikace lidem. To bych chtěla říct v prvé řadě. Druhá věc je, že nakonec i věřím tomu, že právníci České spořitelny jsou velmi schopni a museli vnímat ty, ta rizika, která tady jsou, to znamená, i to, co se týkalo třeba osobních údajů a tak dále, a tak dále, a že si museli uvědomovat, že ne všechno je zcela v pořádku, to znamená, s tím by měli ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Paní poslankyně, to je všechno hezké, ale, ale nesměřuje to k odpovědi na tu otázku, kterou jsem položil, tedy, jak je podle vás možné, že Česká spořitelna loni v květnu vyčíslila svoji představu náhrady škody a od té doby se stát nikam neposunul.

JanMarta SEMELOVÁ, poslankyně /KSČM/
V každém případě si myslím, že ministerstvo práce a sociálních věcí mělo přistoupit aktivněji k tomu, aby učinilo určité kroky v jednáních s Českou spořitelnou, i s tím, o čem jsem tady mluvila, to znamená, Česká spořitelna do toho šla s jistými riziky do tohoto podniku a i v rámci toho jednání na tohle by mělo být upozorněno. Já vidím chybu ministerstva práce a sociálních věcí, že v tomto nepostupuje aktivněji.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Paní ministryně, tohle je další z vašich priorit, tedy pro ty nejbližší dny, myslím dořešení, dořešení úniku sKaret.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Samozřejmě, že je to také jedna z priorit, ostatně já už jsem to, já už jsem o tom hovořila.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Pokud jde o ten samotný konec sKaret k 1. dubnu, co přesně se stane pro ty lidi, kteří teď tu sKartu mají?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Tak, pokud vím, tak oni můžou dostávat ty finanční prostředky dál, tak jak je dostávali před sKartou.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Takže se v zásadě nic neděje, jenom prostě budou mít kartičku v peněžence, která už jim bude k ničemu?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Když já si teď nejsem jista, jestli sKarta bude nějakou dobu platit, protože ona měla nahrazovat ten průkaz vlastně ZTP, tak to možná ještě nějakou dobu bude.

JanMarta SEMELOVÁ, poslankyně /KSČM/
Jednak oni si mohou zvolit potom účet, po tom dubnu účet, na který chtějí peníze posílat, případně složenkou tak, jak to bylo dřív.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Takže ani není potřeba se dohodnout se spořitelnou k 30. březnu, dáváte si na to víc času, předpokládám.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Tak, jak říkám, já jsem ještě ani s nimi nezačala jednat, takže to zase předjímáme něco, co já vám nemohu říci.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Ani jste se na to neptala svého předchůdce Františka Koníčka, aby vám, bych předpokládal, že když si předáváte tak jako z ruky do ruky ten úřad, že prostě si přeberete agendu, že vám řekne, tak IT systémy, to je v téhle fázi, tady je rozjednáno tohle.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
To my jsme si předali, ale konkrétně tady o tom jsme se nebavili, což předpokládám ale, že ještě nastane.

JanMarta SEMELOVÁ, poslankyně /KSČM/
Pane redaktore, jestli jenom můžu ještě poznámku, víte, mně tady vadí i to, že tady se způsobí všemi možnými projekty ohromné úniky peněz, ať už jsou to sKarty, ať už je to systém Fujitsu a tak dále, a tak dále. A způsobí to velké, velké finanční prostředky, miliardy, o které přicházíme a potom nakonec to zaplatí daňový poplatník. Já si myslím, že ti, kteří se na tom podepsali, to znamená, v čele s ministrem Drábkem, ti by také měli být zodpovědní, nejenom politicky, ale i co se týká trestněprávní roviny, proč by to měl neustále platit občan, tyhle věci, a to si myslím, že by mělo být i jedna z těch věcí, z těch priorit, které, kterým by se měla současná vláda také věnovat.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Počkejte, podle vás by nová vláda měla po panu Drábkovi vymáhat nějaké sta miliony nebo miliardy, které podle vás z toho systému uniklo.

JanMarta SEMELOVÁ, poslankyně /KSČM/
Nová vláda by určitě měla se zabývat legislativou, která by umožnila to, aby tito lidé nesli trestněprávní odpovědnost.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Počkejte, trestněprávní odpovědnost snad může nést kdokoliv, kdo spáchá trestný čin.

JanMarta SEMELOVÁ, poslankyně /KSČM/
Ale, jak vidíte, tak například ministr Drábek, Petr Nečas a další, kteří způsobili opravdu velké úniky peněz v této republice, tak si žijí velice spokojeně ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Ale oni je způsobili podle vaší interpretace, policie zatím přesto, že mám pocit, nebo to působí tak, že za poslední rok velmi aktivně vyhledává příležitosti k trestnímu stíhání jakýkoliv politiků, tak tady nesesbírala dost důkazů, které by něco takového dokazovaly.

JanMarta SEMELOVÁ, poslankyně /KSČM/
To je sice, to je sice možné, ale na druhou stranu neustále, nakonec média na to upozorňovala, na všechny ty nešvary, například když si vezmu konkrétně tedy pana Nečase, tak jeho úředníci nebo jeho přátelé dostávali také obrovské částky, zatímco většina, dvě třetiny dosáhnou na průměrnou mzdu. Další jsou ty kontrakty, o které, o kterých jsem mluvila, tady přece není možné se neustále dívat na to, že lidé tady živoří, běžní lidé, a tady unikají obrovské částky, které by mohly být na řešení ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Jak byste si představovala, že by to tedy mělo být v zákoně změněno?

JanMarta SEMELOVÁ, poslankyně /KSČM/
Jednak by, jednak by se skutečně ten zákon měl dodržovat a mělo by se opravdu jí to po tom, když se něco takového stane, tak aby se tyto věci náležitě vyšetřily, nezametaly pod koberec a aby se z toho vyvodila patřičná zodpovědnost těch lidí, a to tady nevidím.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
A to vyplývá ze zákona, že se nezametá pod koberec nebo zametá pod koberec, vy jste říkala, že chcete, aby koalice změnila zákon.

JanMarta SEMELOVÁ, poslankyně /KSČM/
V zákoně určitě není to, že se zametá pod koberec, ale bohužel ta praxe tak, jak ji vidíme, tak to kolikrát tak je, to znamená, dodržovat stávající zákony ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Paní poslankyně, toto hodnotíte, ale mě by zajímalo, jakou tedy máte představu v KSČM, konkrétních kroků, co by se mělo změnit, aby bylo možné stíhat politiky za něco, co vy označujete za mrhání veřejnými zdroji, podotýkám, že třeba Jaromír Drábek říkal, že ve skutečnosti chce šetřit.

JanMarta SEMELOVÁ, poslankyně /KSČM/
Jasně. Určitě zavést taková opatření, jako je například majetkové přiznání, jako jsou různé protikorupční zákony a tak dále, které tomu zamezí, to je jedna z těch možností.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Je?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Když se bavíme obecně o zodpovědnosti politiků, tak určitě, tak je to jedna z možností.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
To mi spadl kámen ze srdce teď.

JanMarta SEMELOVÁ, poslankyně /KSČM/
A průhledné zakázky, prostě tady jsou předražené zakázky, netransparentní, takže ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Tak to říkáte, že jsou průhledné, vy říkáte, že jsou netransparentní, ale v zásadě se s tím, se s tím nic neděje, tak by mě zajímalo, jak to chcete, nebo jak by si KSČM představovala, že to bude jinak?

JanMarta SEMELOVÁ, poslankyně /KSČM/
Proto říkám, nastavit legislativu, včetně majetkových přiznání, včetně toho, aby ta zakázka byla zveřejněna od samého počátku tak, aby k ní měli přístup, měla přístup veřejnost, to znamená, od začátku až do posledního podpisu, když bych to tak řekla, aby byla pod kontrolou veřejnosti.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Takže třeba ten portál veřejných zakázek, který už v současné době funguje, kdyby měly být všechny zveřejňovány, podle vás, není dostatečná cesta.

JanMarta SEMELOVÁ, poslankyně /KSČM/
Mělo by to být doplněno určitě například těmi majetkovými přiznáními, aby nebyly anonymní firmy a tak dále, anonymní akcie.

Zrušení druhého důchodového pilíře

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Pojďme k dalšímu tématu, paní ministryně, vy jste v den svého nástupu do funkce oznámila, že pravděpodobně k 1. lednu 2016 skončí možnost posílat peníze do toho takzvaného druhého důchodového pilíře, který zavedla důchodová reforma Nečasovy vlády. Počítáte s nějakými arbitrážemi v té souvislosti ze strany penzijních fondů, které do toho projektu investovaly peníze a také je budou chtít zpátky?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Já bych možná ráda připomněla, že celou dobu ČSSD říkala, že jestliže se dostane k vládě, tak ten druhý pilíř zruší. Také bych ráda připomněla, že se rušil jak v Maďarsku, tak v Polsku, to znamená, že jestliže ti lidé z penzijních fondů předpokládali, že by to pokračovalo dál, tak to by museli být úplně hluší a slepí, takže se domnívám, že i kdyby tu arbitráž zkoušeli, že by, nepředpokládám, že by taková arbitráž byla úspěšná.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Takže předpokládáte, nebo to, co říkáte, je, že tedy předvolební proklamace jedné z politických stran má větší váhu než platné zákony. Je to tak?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Tím chci říci, že ty fondy ..., od začátku bylo velice kritizováno jejich nastavení a šlo předpokládat, že budou zrušeny.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Šlo předpokládat, to znamená, to znamená, že teď pokud, pokud, dejme tomu, sociální demokracie bude zavádět nějaké kroky, které by se týkaly mojí vlastní peněženky, a nějaká opoziční strana bude říkat, že je do budoucna zruší, tak nemusím za současné volební období platit vůbec nic, protože vím, že město jednou, teda pokud náhodou vyhrajou volby, dostanou.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Tak především bych řekla, že tady takovou předjímáte věc, jako bychom my chtěli ty vaše peníze jaksi ukrást, což v žádném případě není pravda.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Nic takového nepředjímám, paní ministryně, já jenom říkám, že pokud platí nějaké zákony, nějaký zákonný rámec, v rámci kterého někdo provozuje svoje podnikání, a vedle toho se objevují jakékoliv politické proklamace, tak vy říkáte, že ten člověk má kašlat na zákon, nebo ta firma má kašlat na zákon a všímat si toho, co říkají politické strany.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Já se domnívám, že v tomto případě to byla velice mimořádná událost a o tom druhém pilíři se skutečně hodně diskutovalo. A tam šlo očekávat, že prostě bude zrušen, k tomu nemám co dodat.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Takže s arbritážemi počítáte, že budou, ale nebojíte se toho výsledku tedy?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Já s nimi ani nepočítám, to zase ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Myslíte si, že si to ty fondy rozmyslí.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
... těžko předjímat. Opakuji, ještě jsme s nimi ani nestihli jednat.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
A počítáte s tím, že to s nimi tedy projednáte tak, aby na to byli připraveni a případně jste eliminovali ta rizika?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Tak samozřejmě.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Pokud jde o těch 84 tisíc lidí, kteří v současné době se na druhém pilíři podílejí, co bude s nimi, k tomu tedy pravděpodobně 1. lednu 2016.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Tak v koaliční smlouvě je uvedeno, že bude vlastně svolána komise jak ze zástupců těch penzijních fondů, kterých se to týká, tak ze zástupců politických stran jak opozičních, tak koaličních, demografů, sociologů a ekonomů, aby to řešili a aby našli cesty, jak optimálně říci za prvé, co bude s těmi penězi těch lidí, kteří už si tam naspořili a ještě spoří. A potom za druhé, co bude s tou penzijní reformou jako takovou.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Takže v tuhle chvíli nemáte ujasněnou představu, jestli ty peníze, které jsou teď na individuálních účtech, si převedou na svoje soukromé spoření, jestli si převedou všechny nebo jenom tu část, kterou si posílali ze mzdy a nikoliv ten jakoby státní příspěvek nebo ty státní 3 procenta.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
To jsou různé varianty a já očekávám od té komise, že nám zanalyzuje ty možnosti, jak to je, jak se která varianta dotkne státního rozpočtu.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Vy na to jakoby svůj vlastní názor nemáte, prostě jenom víte, že chcete zrušit druhý pilíř a přesně to bude v tuhle chvíli, netušíte?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
To já bych, to já bych skutečně nechala na těch odbornících a já jsem zatím neviděla žádnou analýzu, opakuji třeba, co to znamená přesně pro státní rozpočet.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Vy jste si ji v sociální demokracii nedělali před volbami, když jste přišli s tématem, zrušíme druhý důchodový pilíř, vy jste neměli spočítáno, kolik to přinese nebo ubere státního rozpočtu.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Máme ty varianty určitě spočítané, ale, jak říkám, my jsme ani nemohli vědět, jak to po volbách dopadne, takže já se ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
To asi nemohly vědět ani penzijní fondy a tam předpokládáte, že se podle toho už zařídily téměř.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Ne, já nepředpokládám, že se podle toho zařídily. Já jsem jenom řekla, že mohli očekávat, že tam k tomu zrušení dojde a opakuji, v tuto chvíli došlo nebo v nedávné době došlo ke zrušení i v Polsku, i v Maďarsku, takže to asi není žádné překvapení, že dochází k rušení v České republice.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Opět, do kdy předpokládáte, že budete mít jasno o tom, jaká, jaká varianta přesunu těch peněz z druhého pilíře pravděpodobně do třetího na to dobrovolné spoření, jaká varianta to bude.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
To zase se mě ptáte na něco, co mohu těžko odhadnout, ale dejme tomu, řády týdnů, měsíců.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Takže, dejme tomu, do ...

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Do půl roku.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Do půlky roku bude jasné, jak to bude, jestli se bude přesouvat celý příspěvek nebo ne.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Já předpokládám, že ano, a možná bych k tomu ještě podotkla tu příčinu, proč vlastně se ten druhý pilíř rušil v sousedních zemích a proč ho chceme rušit i my, protože celá ta myšlenka jeho zavedení byla, aby posílil veřejný rozpočet s tím, že ten veřejný rozpočet je velice, bych řekla "poškozován" tím, když máme všechny důchody právě z něj, že je to velká částka, nicméně vlastně de facto došlo k tomu, že se ještě více peněz z toho veřejného odvedlo do soukromého, takže to nebyla žádná pomoc.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Počkejte, on ho měl posílit v horizontu 20 let, dejme tomu, s tím, že je tam nějaký náběh, během kterého to stojí víc, tak není v rozporu úplně. Takže to rušíte, protože začátek je stejný jako se předpokládalo.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
A podle těch zkušeností z Maďarska asi, kde už je to od roku 97, tak si myslím, že nelze očekávat, že tam došlo k nějakému masivnímu posílení, ale spíš, že to, jak opakuji, vycucává naopak veřejný rozpočet směrem k těm soukromým a nelze, nelze vlastně se spoléhat na to, že soukromé penzijní fondy budou jaksi samospasitelné, že jim se bude dařit dobře za každých okolností.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Paní Semelová, jakou má KSČM představu o rušení, tedy pokud chcete rušit, ale předpokládám, že ano, druhý důchodový pilíř.

JanMarta SEMELOVÁ, poslankyně /KSČM/
Určitě, já jenom jsem chtěla podotknout, že nejenom sociální demokracie mluvila o tom, že zruší druhý pilíř, my jsme od začátku požadovali zrušení nejenom druhého pilíře, ale protestovali jsme proti této formě, důchodové reformě jako takové, ať už se to týká to, že tady není vlastně věková hranice, ať se to týká valorizací, kdy například, pokud dostane současný senior 40 korun v průměru valorizace, tak je to prostě neskutečná nehoráznost, protože za celou dobu, co tady vytvářel nějaké hodnoty, tak teď nemá nakonec ani na bydlení. A byli jsme svědky i toho, že za minulý rok 71 tisíc seniorů podlehlo exekuci. Takže to je jedna věc. Co se týká druhého pilíře, tak samozřejmě my to kritizujeme už z toho důvodu, že to vyvádí peníze ze státního, státem garantovaného solidárního průběžného pilíře a že se měl zrušit, to jsme říkali od začátku.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
A teď to rušení tedy, jak by to mělo probíhat.

JanMarta SEMELOVÁ, poslankyně /KSČM/
... teď je několik možností, tak jedna možnost je vrátit to do prvního pilíře, to znamená, do toho státem garantovaného s tím, že tam jsou určitá, určité problémy, které by se musely řešit, s tím spojené. Druhá možnost je vrátit, dát to do třetího pilíře, to znamená, to je to připojištění dobrovolné a třetí, třetí možnost je i vyplatit stávajícím klientům tyto peníze, ovšem tam je pochopitelně také riziko v tom, že oni vlastně odebrali určité prostředky z toho státem garantovaného pilíře a muselo by se to do určité míry krátit, ale je tam krátká doba, takže ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Tak, paní poslankyně, takhle by to asi řekl třeba moderátor nebo politický komentátor, že jsou tady ty možnosti, ale já předpokládám, že v KSČM máte nějaký názor, která z těch možností je nejlepší a proč?

JanMarta SEMELOVÁ, poslankyně /KSČM/
Samozřejmě my jako KSČM preferujeme první pilíř důchodové reformy, to znamená ten státem garantovaný solidární pilíř, to znamená ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
To znamená, ty individuální účty sebrat a předat to zpátky.

JanMarta SEMELOVÁ, poslankyně /KSČM/
... že by se to mělo, že by se to podle našeho názoru mělo vrátit do toho státem garantovaného pilíře, do toho prvního pilíře ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Tak myslíte ten státní příspěvek nebo i ta 2 procenta, která ...

JanMarta SEMELOVÁ, poslankyně /KSČM/
Především ten, mluvíme o tom státním příspěvku, jinak ta další procenta, ale to je možno řešit i v tom, v rámci toho třetího pilíře.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Čili by si je i lidi mohli nechat.

JanMarta SEMELOVÁ, poslankyně /KSČM/
Ale, ale pokud si na to dali ze svého, tak je jiná věc, ale chtěla jsem říci jedno, že se tady ukazuje, a bylo to jako u těch sKaret, tak tady u toho druhého pilíře, že stát by se měl velmi vážně zamýšlet nad tím, jestli je vhodné, aby tyto sociální otázky řešila soukromá firma, privátní firma, soukromé fondy, jestli by nebylo skutečně mnohem vhodnější, aby tady vznikla státní firma, která se těmito věcmi bude zabývat, protože opravdu na tomhle vydělávají akorát soukromé, soukromé firmy.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Počkejte, tím myslíte, pokud, pokud by byl nějaký, pokud by bylo nějaké dobrovolné spoření, že by ho měl organizovat stát, to tím myslíte?

JanMarta SEMELOVÁ, poslankyně /KSČM/
Já mluvím o tom, kdo bude, kdo bude zajišťovat tyto systémy, ať už je to sociální výplata dávek, ať je to, ať jsou to věci s tou sociální kartou a podobně, ať jsou to věci kolem důchodu, že by skutečně tady měl být garantem stát, jakou formou toto udělat, to už je otázka další, to už je otázka dalších jednání a jinak já jsem za KSČM připravená nebo naši odborníci jsou připraveni pracovat i v tom odborném týmu, o kterém tady paní ministryně mluvila a podílet se na tom řešení, je to otázka diskuse samozřejmě.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Předpokládám, že s tím asi ideologicky souhlasíte, protože to řešení je, dejme tomu, více na levici, zatímco předchozí pravicová vláda preferovala přesouvání věcí na státní ..., na soukromé subjekty. Paní Semelová zmínila IT systémy, což je problém, který před vámi na ministerstvu práce a sociálních věcí také stojí, teď do konce roku může běžet ten systém výplaty dávek, ten OKSystem a do konce roku byste měli najít nějaké jiné řešení, nebo předpokládáte, že budete pokračovat s OKSystemem.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Tam je nutno vypsat velké výběrové řízení, to je to hlavní.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Jak daleko v té přípravě ministerstvo práce a sociálních věcí je, protože předpokládám, že pan Koníček na tom také asi měl ambici pracovat?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Ano, ale domnívám se, že jsme na úplném začátku a budeme mít co dělat, abychom to stihli celé vypsat do konce tohoto roku.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Dokážete lidem už dopředu garantovat, že nebudou při příjmech dávek se potýkat s takovými problémy, jako, jako v předchozích letech.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
To je samozřejmě velice složitá otázka, ale doufám, že to už nikdy nenastane.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Vy jste ministryně, nemůžete doufat, předpokládám, že máte nějakou představu, jak toho dosáhnout?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Tak svým způsobem, i kdyby ten ministr byl pán Bůh, tak některé věci se samozřejmě může maximálně snažit ovlivnit, ale jestliže se tady bavíme o informačních technologiích, o tom, že nikam překlápíte určitá data a tak dále, tak svým způsobem vy musíte věřit těm, kdo to dělají.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Takže nemáte v zásobě nějaké IT odborníky, které byste si přivedla na ministerstvo práce a sociálních věcí a, teď přemýšlím, jak to říct kulantně, nedopadlo to tak, jako předchozí změna systému?

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
To samozřejmě máme, ale přesto možná mluvím příliš opatrně a příliš skepticky, i když máte svoje lidi, tak pořád zacházíte s nějakou technologií a já vím od různých kolegů, třeba ze soukromých firem, co to je, když se mění systém, tam prostě já nemohu stoprocentně zaručit, že to bude fungovat dobře. Jenom mohu slíbit, že se budu maximálně s těmi lidmi snažit, aby to tak bylo.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Tak v zásadě říkáte, že už je nakročeno k tomu, aby ten problém nastal, protože se vám krátí čas vůbec na vypsání nějaké zakázky, s možnými napadnutími u antimonopolního úřadu se vám ten termín ještě víc zkracuje, takže už teď to vypadá, že budete mít velmi málo času na to, abyste ten systém zavedli, vyzkoušeli, jestli opravdu funguje.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Já musím, my zatím mluvíme o vypsání té soutěže, a tam se samozřejmě počítá i s tím antimonopolním úřadem a s tím, že to může někdo napadnout, respektive spíš počítáme s tím, že se budeme snažit udělat maximální prevenci, aby to nenastalo, aby se ta zakázka nezdržela.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Ale příjemcům dávek v tuhle chvíli můžete slíbit jenom, že se budete maximálně snažit tedy.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Tak já jsem realistka. Já nechci stavět vzdušné zámky.

JanMarta SEMELOVÁ, poslankyně /KSČM/
Já bych jenom k tomu podotkla, že tady jde o klienty především, kteří jsou závislí na těch dávkách, ale také o ty pracovnice na úřadech práce, protože ty jsou naprosto přetížené a jenom díky jim přesčasy, soboty, neděle, díky jim se to ještě nějak dávalo dohromady a myslím si, že ministerstvo práce a sociálních věcí by určitě mělo uvolnit prostředky na to, aby za tohle dostaly ty pracovnice zaplaceno.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Taková byla nedělní Partie s Martou Semelovou. Na shledanou.

JanMarta SEMELOVÁ, poslankyně /KSČM/
Na shledanou.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
A Michaelou Marksovou Tominovou. Na shledanou.

Michaela MARKSOVÁ TOMINOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Na shledanou.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
A vy už za chvíli sledujte Receptář prima nápadů.

Zdroj: TV Prima

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 3.2.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 20:19.