Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Dotace a veřejné zakázky » Informace o dotacích, grantech, projektech EU a účelové podpoře » Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací zabývajících se rovnými příležitostmi žen a mužů:

Obsah položky Výsledky dotačního řízení pro rok 2014:

Výsledky dotačního řízení pro rok 2014

V přiložené tabulce naleznete souhrnné výsledky dotačního řízení pro rok 2014 Dotačního programu na podporu veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací zabývajících se rovnými příležitostmi žen a mužů.

Dotace jsou poskytovány na základě § 14 zákona o rozpočtových pravidlech, přičemž na ně nelze činit právní nárok (viz oddíl IV Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace Pravidel použití finančních prostředků Dotačního programu na podporu veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací zabývajících se rovnými příležitostmi žen a mužů).

Výše a termíny splátek:

  • 1. splátka - 50% přiznané dotace - nejpozději do 31. března 2014
  • 2. splátka - 50% přiznané dotace po předložení průběžné zprávy o realizaci projektu - nejpozději do 31. července 2014
Autor: oddělení 922
Poslední aktualizace: 31.1.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 22:24.