Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí:

Ministryně

Mgr. Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí

ŽIVOTOPIS

Mgr. Michaela Marksová
ministryně práce a sociálních věcí

Věk: 45
Rodinný stav: vdaná, má dvě dcery
Nejvyšší dosažené vzdělání: Přírodovědecká fakulta UK

Profesní zkušenosti: V minulosti také působila jako expertka programů rovných příležitostí neziskové organizace Fórum pro rodinu a jako pedagožka v Jedličkově ústavu. Mezi lety 1997 a 2004 pracovala v obecně prospěšné společnosti Gender studies jako ředitelka pro oblast: styk s veřejností. Do roku 2006 byla ředitelkou odboru rodinné politiky na Ministerstvu práce a sociálních věci. Od roku 2006 je zastupitelkou městské části Praha 2, kde pak vykonávala mezi lety 2010 a 2012 funkci radní městské části. Byla také místostarostkou Prahy 2. V letech 2009 a 2010 pak byla ředitelka Odboru rovných příležitostí na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Další zajímavosti: Dlouhodobě se zabývá postavením žen a mužů ve společnosti, otázkami ženských práv a rodinnou politikou, na tato témata přednáší, publikuje články, vystupuje v médiích. Je spoluautorkou knihy Na cestě do Evropské unie: průvodkyně nejen pro ženy a autorkou knihy Rodina a práce - jak je sladit a nezbláznit se. Externě vyučovala na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Je neteří filosofa Julia Tomina a jeho manželky spisovatelky Zdeny Tominové, bývalé mluvčí Charty 77

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 11.12. 2017 000 01:33.