Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Ministryní práce a sociálních věcí se stala Michaela Marksová

Prioritní úkoly ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové:

  • Stabilizovat výplatu sociálních dávek a zahájit činnosti spojené s výběrovým řízením na nového dodavatele systému výplaty sociálních dávek
  • Více podporovat rodiny s dětmi
  • Prosadit zvýšení minimální mzdy a vyšší valorizaci důchodů
  • Posílit krajské pobočky Úřadu práce ČR v otázkách aktivní politice zaměstnanosti
  • Dokončit přechod financování sociálních služeb na kraje
  • Stabilizovat úřad – zajistit organizační, personální i technickou stabilizaci resortu

„Musí se okamžitě začít pracovat na výběrovém řízení na nový systém výplaty sociálních dávek a stabilizovat současný systém provozovaný společností OKsystem. Zaměřit se musíme také na změnu struktury úřadů práce, aby větší prostor dostala aktivní politika zaměstnanosti. Chci posílit okresní pobočky, aby se mohly věnovat i jiné práci než jen výplatě nepojistných dávek,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

„Byla bych velmi ráda, kdybychom v co nejkratší době vyřešili priority přechodu financování sociálních služeb na kraje. Chci se podívat také na otázky minimální mzdy, valorizace důchodů, zaměstnávání lidí. Samostatně bych ráda řešila rodinnou politiku, kam patří vyšší podpora rodin s dětmi a posílení práce s rodinami, aby nedocházelo ke zbytečnému odebírání dětí do ústavních zařízení. Za důležité téma považuji také problematiku sociálně vyloučených osob,“ dodává.

Mgr. Michaela Marksová
Dlouhodobě se zabývá rodinnou politikou, dětskými právy a problematikou rovných příležitostí. V letech 1997-2004 pracovala jako ředitelka pro styk s veřejností v obecně prospěšné společnosti Gender Studies, v letech 2004-2006 vedla odbor rodinné politiky na Ministerstvu práce a sociálních věcí a od dubna 2009 do září 2010 byla ředitelkou odboru rovných příležitostí ve školství na Ministerstvu školství. Od srpna 2010 je stínovou ministryní pro lidská práva a rovné příležitosti ve stínové vládě ČSSD. Narodila se v roce 1969 v Praze, vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Hovoří anglicky, německy a rusky. Je vdaná a má dvě dcery.

Petr Sulek
tiskový mluvčí
náhled náhled náhled náhled
Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 31.1.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.5. 2019 000 01:41.