Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Leden:

Projekt pro lepší uplatnění na trhu práce

Od zahájení projektu v červnu 2013 prošlo rekvalifikacemi již celkem 7667 osob a dalších 226 osob absolvovalo pohovory s poradci.

O projekt je zájem

„Velmi mě těší, že projekt, který MPSV spustilo počátkem června 2013, již po sedmi měsících vykazuje úspěchy a je o něj ze strany uchazečů o zaměstnání tak velký zájem,“ uvedl odstupující ministr práce a sociálních věcí František Koníček.

Projekt přináší podle ministerstva nový pohled na systém rekvalifikačních kurzů. Důraz je kladen na zjišťování aktuální poptávky zaměstnavatelů po určitých profesích tak, aby bylo možné uchazečům o zaměstnání nabízet především takové rekvalifikace, u nichž po úspěšném absolvování existuje předpoklad rychlého získání zaměstnání.

Možnost zvolit si kurz „na míru“

V rámci projektu lze využít celou škálu rekvalifikací, a to jak standardních, tak zvolených. Ty druhé si vybírají zapojené osoby samy a mají tak možnost zvolit si rekvalifikační kurz, u kterého předpokládají nejvyšší efekt pro své následné pracovní uplatnění.

„Jedním z nejvýznamnějších prvků projektu jsou pozice koordinátorů v jednotlivých krajích, kteří jednají se zaměstnavateli, zpracovávají jejich požadavky a cíleně vytipovávají vhodné uchazeče na nabízené pracovní pozice. Těm pak doporučují pomoc poradců či vhodné rekvalifikační kurzy potřebné pro dané místo,“ říká Radek Rinn, ředitel odboru řízení projektů MPSV.

Zdroj: novinky.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 30.1.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 08:35.