Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Leden:

Odborná praxe pro mladé do 30 let

Nejčastěji jsou mezi nimi absolventi tzv. „službových“ (gastronomie, hotelnictví, obchod) a ekonomických oborů. Najdou se však mezi nimi i bývalí studenti strojírenství, elektrotechniky nebo stavebnictví. Pro tuto skupinu uchazečů je určen program Odborná praxe pro mladé do 30 let, jehož cílem je zajistit mladým lidem tolik potřebné pracovní zkušenosti.

Šanci získat nové místo dostávají v první řadě lidé, kteří jsou v evidenci ÚP ČR déle než čtyři měsíce a od doby, kdy ukončili studium, odpracovali dohromady maximálně dva roky.

Novou práci získávají díky programu také absolventi základních škol, gymnázií nebo odborných učilišť. K 31. 12. 2013 jich bylo celkem 1065. Programy realizované v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), ze kterého jde na úhradu projektů 85 %, zbylých 15 % pak ze státního rozpočtu, se rozběhly loni v červenci a skončí 31. 8. 2015. Zájem o ně dosud projevily více než 3000 zaměstnavatelů v celé ČR, kteří nabídli absolventům 4607 pracovních míst.

Celkem čtrnáct regionálních individuálních projektů s názvem Odborné praxe pro mladé do 30 let v kraji za cca 1,034 mld. Kč realizuje Úřad práce ČR prostřednictvím svých krajských poboček. Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání do 30 let věku, bez ohledu na dosažené vzdělání.

Spolupráce Úřadu práce ČR a zaměstnavatelů je založena na vytvoření společensky účelného pracovního místa (SÚPM) a následně zaměstnávání těžko umístitelných absolventů škol. Vytipované uchazeče osloví ÚP ČR a nabídne jim pracovní poměr na dobu určitou i neurčitou u konkrétního zaměstnavatele. Doba takto sjednané dohody je zpravidla jeden rok, ale může se pohybovat v rozmezí 6-12 měsíců.

Při výběru uchazečů o zaměstnání do odborných praxí spolupracují krajské pobočky ÚP ČR úzce nejen se zaměstnavateli v regionu, ale vycházejí také z konkrétní nabídky volných pracovních míst a požadavků tamních podniků na kvalifikaci, znalosti a možnosti nových pracovníků.

V případě, že ÚP ČR uzavře dohodu se zaměstnavatelem, může mu poskytnout na vytvořené SÚPM měsíční příspěvek na celkové mzdové náklady. A to až do výše 24 000 Kč, včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Dále může firma získat příspěvek na rekvalifikaci účastníka projektu.

Zároveň může ÚP ČR zaměstnavateli vyplatit příspěvek na mentora (pracovníka firmy), který bude dohlížet na plnění plánu odborné praxe a zároveň bude po dobu až sedmi měsíců zaškolovat přijatého absolventa. Příspěvek zde činí první tři měsíce až 15 075 Kč měsíčně při rozsahu až 15 hodin týdně a následující čtyři měsíce až 5 025 Kč měsíčně za až pět hodin týdně.

Zdroj: Hospodářské noviny

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 30.1.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 03:32.