Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Leden:

Zájem studentů o placené stáže výrazně přesahuje nabídku (CSR fórum)

Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání (dále jen „Stáže pro mladé“) jsou dobrou příležitostí pro studenty, kteří vědí, že nemají ve svém životopisu napsanou žádnou pracovní zkušenost v oboru a přitom si již brzy začnou hledat trvalé zaměstnání. Díky stáži získají praktické zkušenosti, kterých poté mohou využít k lepšímu uplatnění na trhu práce.

Stáže pro mladé jsou určeny pro žáky a studenty posledního ročníku středních, vyšších odborných a vysokých škol.

Důležité je, aby se studenti přihlásili na stáž v oboru, který koresponduje s oborem jejich studia, a aby nastoupili na samotnou stáž ještě před závěrečnou zkouškou, později už to nepůjde.

Stážistka Hana Doležalová působila na pozici Specialista projektů EU na Hospodářské komoře v Kroměříži. „Když jsem se rozhodovala, zda jít během letních prázdnin na stáž či na brigádu, přesvědčilo mě především získání odborné praxe a možnost si stáž zapsat do životopisu. Jedná se rozhodně o kvalifikovanější pozici, kde jsem se toho hodně naučila a získala zkušenosti, které mohu tento rok zúročit jak při závěrečné zkoušce, tak při hledání pracovního místa“, dodává studentka ekonomického oboru.

Široký výběr oborů

Stáže probíhají nad rámec povinné školní docházky, proto si je studenti mohou naplánovat například během prázdnin ještě před nástupem do posledního ročníku. Mladí mohou vybírat mezi pozicemi v administrativě, ekonomii a marketingu, IT, stavebnictví a strojírenství a v mnoha dalších. Student na jakékoli pozici získává odměnu 60 Kč za každou odpracovanou hodinu.

Pracovní stáže absolvují studenti především u soukromých firem, jak často a kdy přesně tam budou docházet, však záleží jen na dohodě studenta s konkrétní firmou.

„Na stáž jsem nastoupil na začátku zimního semestru, ale jelikož je to už poslední ročník, dalo se to se školou skloubit bez větších problémů. Navíc jsem se na harmonogramu stáže dohodl se zaměstnavatelem ještě před podepsáním smlouvy a v jakékoli úpravě harmonogramu mi vždycky vyšel vstříc,“ vyjmenovává výhody své stáže v oboru „programátor analytik“ Petr Šimek a dodává: „Měl jsem štěstí, že stáž korespondovala s mojí bakalářskou prací, tudíž se mi podařilo skloubit dvě věci v jednu. Myslím si, že mnoho poznatků ze stáže v budoucnu určitě uplatním, takže její absolvování všem doporučuji.“

Studenti se mohou přihlásit až na pět stáží najednou, absolvovat však mohou jen jednu. Přihlášení na stáž neznamená, že ji student automaticky získá, protože zaměstnavatelé si z uchazečů na základě výběrového řízení vybírají toho nejvhodnějšího. Výběrové řízení v tomto případě simuluje skutečnou praxi, studentům tak pomáhá získat cennou zkušenost z prvního pracovního pohovoru. Pokud se zájemce firmě zalíbí, je v informačním systému označen jako „vybrán na stáž“ a posléze kontaktován pracovníkem FDV k uzavření smlouvy o stáži. Stáže trvají běžně od jednoho do tří měsíců.

Informaci, jak dlouhá je která stáž, zájemce získá již při procházení nabídek stáží. Podle toho se také může rozhodnout, na kterou se chce přihlásit.

300 hodin je maximum

Poskytovatel následně zkontaktuje stážistu a vyplní společně harmonogram stáže, na kterém se dohodnou. Docházka vyplývá jak z časových možností stážisty, tak poskytovatele.

Stáž však nesmí překročit maximální počet 300 hodin za celou dobu stáže. Jakmile je harmonogram dohodnut a smlouva podepsána, stáž začíná.

„Na stáži se mi nejvíce líbí vstřícný, zkušený a příjemný pracovní kolektiv, vytváří unikátní atmosféru, kdy nemám pocit, že bych svými dotazy a nedostatečnými znalostmi obtěžovala. Školní znalosti jsou bohužel poněkud zanedbatelné ve srovnání s praxí, základy, na které je potřeba navázat, jsou ale důležité a o to více se pak na praxi a snad i budoucí práci vždy těším. Pochvala je samozřejmostí, což je neskutečná motivace, jsem velmi spokojená, že se mohu stáže účastnit,“ říká Monika Zimová, studentka Univerzity Palackého v Olomouci, která se účastní stáže na pozici Specialista projektů EU.

Během stáže se studentům věnuje předem určený mentor z řad firemních zaměstnanců. Jeho úlohou je vysvětlit stážistovi, jak to ve firmě chodí, a provázet ho po celou dobu stáže. V prvních dvou týdnech stáže studenti musí absolvovat e-learningový kurz měkkých dovedností, který jim pomůže např. s komunikací při nástupu na stáž, ukáže jim, jak se zapojit do týmové práce a jak zvládat samostatné plnění úkolů, připraví je na pracovní zátěž. Po ukončení stáže ještě navíc absolvují poradenství s kariérovým poradcem, který s nimi nacvičí pracovní pohovor, pomůže sestavit správně životopis a motivační dopis.

Ve „Stážích pro mladé“ se za celou dobu projektu podařilo uskutečnit 940 stáží, oproti původně plánovaným 840, a to hlavně díky úspoře finančních prostředků.

Kvůli velkému zájmu jak ze strany stážistů, tak poskytovatelů se celkový počet stáží vyčerpal o rok dříve, než bylo původně plánováno. Na konci minulého roku však realizační tým „Stáží pro mladé“ zareagoval na vypsanou výzvu a odeslal ke schválení projekt Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání II. Ten je momentálně v procesu hodnocení. Pokud bude schválen, realizace by mohla začít již na jaře 2014 s tím, že samotné stáže se rozběhnou na přelomu června/července 2014. Pro studenty je důležité pamatovat na to, že pokud chtějí na stáž nastoupit, musí tak učinit ještě před závěrečnou zkouškou. Pro ty, kteří to již nestihnou, je otevřen projekt Stáže ve firmách - vzdělávání praxí, určený pro absolventy.

ZKUŠENOST MICHAELY KŮDELOVÉ, studentky SOŠ Teleinformatiky

Někteří studenti prázdniny jen prolenoší a užívají každou volnou chvíli, jiní pracují a aktivně se podílí na získávání zkušeností, které by mohli v budoucnosti uplatnit ve svém zaměstnání. Já osobně patřím do druhé skupiny studentů. Již před koncem školního roku jsem začínala hledat brigádu, na níž bych se přiučila něčemu novému a vydělala alespoň pár korun. Čistě náhodou jsem při brouzdání na internetu narazila na stránku stazepromlade.cz. Původně jsem netušila, o co jde, ale už ten název ve mně vzbuzoval zvědavost. Začala jsem zjišťovat podrobnější informace o tomto portálu a každou novou informací jsem byla příjemně překvapena. Na internetové stránce stazepromlade.cz jsem se zaregistrovala, řádně vyplnila svůj profil a začala hledat zajímavou stáž. Po krátkém hledání jsem našla vhodnou firmu, zabývající se vývojem webových aplikací a informačních systémů, což je obor blízký tomu, který studuji. pomocí formuláře jsem se přihlásila na stáž a vyčkávala. Zhruba za týden jsem dostala e-mail, že jsem byla na pohovor vybrána a že mám kontaktovat asistentku dané firmy a domluvit si termín. Velmi mě potěšilo, že lidé ve firmě byli příjemní a vstřícní. Celý pohovor probíhal uvolněně a byl založený spíše na debatě než na jakémsi výslechu o mých přednostech či nedostatcích. Pár dní po pohovoru mi přišlo přes portál stazepromlade.cz vyrozumění, že jsem byla přijata, a datum mého nástupu, září 2013. Prvních pár dní na stáži bylo plných školení a studia, ale každý nový zaměstnanec si tímto musí projít. Následující dny utekly velmi rychle. Tři sta pracovních hodin, které jsem ve firmě strávila, jsem si na začátku stáže podle svých potřeb rozvrhla do harmonogramu, jímž jsem se řídila. Společně se mnou byli ve firmě i další studenti a už po pár dnech se z nás stal naprosto skvělý kolektiv. Přestože má pozice by mohla někomu znít nudně, opak je pravdou. Přestože jsem musela plnit mnoho administrativních úkonů, umožnil nám ředitel společnosti ve spolupráci s mentorem studovat a v praxi zkoušet marketing a management. Díky stáži jsem měla možnost aplikovat své znalosti získané na škole a také se dozvědět, že v reálném světě tyto znalosti nestačí a musím se učit dál, ale toto učení mi přináší větší potěšení. Má stáž skončila před vánoci, ale jsem si jistá, že kdybych dostala tuto šanci znovu, bez váhání bych ji ihned využila. Je to zkušenost k nezaplacení a rozhodně to stojí za to!

Zdroj: CSR fórum

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 28.1.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.3. 2019 000 09:03.