Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Leden:

Kraj dostal na sociální služby přidáno (homerlive.cz)

Zatímco v loňském roce disponoval kraj dotací od státu na sociální služby ve výši 562 miliónů korun, v letošním roce může poskytovatelům sociálních služeb rozdělit 690 miliónů korun. Podle krajského radního pro sociální problematiku Martina Kliky je to výsledek vyjednávání krajů s vládou a také vstřícnosti nově zvolených poslanců, kteří sociální služby nepodceňují.

Poskytovatelé sociálních služeb dostali od Ústeckého kraje v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2014“ peníze na provoz už koncem loňského roku.

„Pro úředníky to znamenalo vysoké pracovní nasazení ve velmi krátkém období, ale nakonec to vše zvládli. Chceme stejně postupovat i v letošním roce, aby poskytovatelé sociálních služeb vstupovali do začátku roku už s jasným rozpočtem a s vědomím, s jakou částkou od Ústeckého kraje mohou počítat,“ uvedl radní Martin Klika.

Dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ale kraj zatím nerozdělil celou.

„Nechali jsme si rezervu pro registraci služeb na základě poptávky obcí, dále pak pro služby reagující na transformaci pobytových zařízení, která v letošním roce v sociálních službách v Ústeckém kraji probíhá, a služby vracející se z individuálních projektů. Chceme se zaměřit na sociální služby, po kterých je největší poptávka. Jedná se hlavně o sociálně terapeutické dílny, odlehčovací služby, chráněné bydlení a o terénní a sociálně aktivizační služby,“ řekl Martin Klika a doplnil, že kraj očekává také zapojení měst a obcí do podpory sociálních služeb, a to zejména v případě služeb pro seniory. „Sociální služby byly ze strany státu od roku 2008 výrazně podhodnocovány v souvislosti s navýšením obligatorního výdaje ze státního rozpočtu na příspěvek na péči. V letošním roce je dotace od státu na sociální služby pro Ústecký kraj mnohem příznivější a také daleko více odpovídá skutečným potřebám,“ doplnil Martin Klika.

V tomto týdnu se krajský radní setkal také se zástupci devíti organizací, které se zabývají drogovou prevencí. Diskutovali na téma připravované koncepce řešení drogové problematiky v Ústeckém kraji. V Ústeckém kraji působí v oblasti protidrogové prevence 6 neziskových organizací poskytujících aktuálně 23 sociálních služeb. V rámci prevence působí 9 kontaktních center, 8 terénních programů, 3 služby následné péče, 1 terapeutická komunita a od ledna letošního roku jsou zaregistrována 2 nová odborná sociální poradenství adiktologické ambulance.

„Ústecký kraj je podle posledního informačního materiálu z listopadu 2013 - Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2012 z Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti Úřadu vlády České republiky, hned za Prahou krajem s nejvyšším počtem problémových uživatelů drog. Odhadem je jich v kraji 4 600. Proto rozhodně nechceme drogovou prevenci podceňovat. Koncepce by měla jasně stanovit, jaké služby a v jakém rozsahu kraj potřebuje, a kolik tyto služby budou kraj stát,“ uvedl Martin Klika.

Síť služeb pro uživatele drog je totiž financována výhradně dotačním systémem a služby jsou závislé na každoročním dotačním mechanismu. Služby mohou být financované ze státního rozpočtu přímo z dotací Úřadu vlády ČR, ministerstva zdravotnictví, ministerstva práce a sociálních věcí. Podílet se musí také kraj, případně jednotlivé obce. Dotace mohou poskytovatelé získat také z projektů Evropské unie. Na drogovou prevenci poskytl kraj v loňském roce 8,5 miliónu korun, letos hodlá zvýšit příspěvek na 10 miliónů korun.

Zdroj: homerlive.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 24.1.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 12:33.