Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Leden:

Otevřela se nová pobočka poradny pro náhradní rodinnou péči (Mostecký deník)

Poradna pro náhradní rodinnou péči–výhradní projekt Centra pro náhradní rodinnou péči je nejkomplexnější a nejdéle působící organizací tohoto typu nejen v Ústeckém kraji, ale její působnost přesahuje i do kraje Libereckého a Středočeského. Své služby poskytuje od roku 2006 a počet rodin, které je využívají pravidelně se od té doby rozrostl ze 14 na 74.

Posláním organizace je dlouhodobá podpora rodin s dětmi v náhradní rodinné péči (NRP). Poskytuje osvojitelským i pěstounským rodinám ucelený odborný program zaměřený na všechny členy rodiny: Pro zvýšení informovanosti a znalostí týkajících se potřeb dětí, specifik a rizik NRP pořádá pro rodiče dětí v NRP jednotlivé odborné vzdělávací semináře, ale i pravidelná měsíční setkání. Tyto aktivity zvyšují schopnosti rodičů řešit mnohdy složité situace, zvládat krizové momenty či období, ale i preventivně snižovat rizika selhání NRP. Dětem, které jsou často hendikepovány ať už následky jejich původního prostředí či zdravotně, Poradna pomáhá se začleněním do kolektivu, zlepšováním specifických poruch chování a učebních výsledků, se zvyšováním motivace a sebevědomí. Forma této pomoci, která se odvíjí od individuálních potřeb, je buď prostřednictvím doučování či přímou asistencí při vyučování. Pořádány jsou i volnočasové programy. K další nabídce služeb patří i individuální konzultace a poradenství, které poskytují dle jednotlivých problematik sociální pracovnice, psychoterapeut, psycholog, pediatr. Sociální pracovnice se věnují formou terénní sociální služby též dlouhodobější podpoře u potřebných rodin – tzv. Doprovázení. Zájemci a žadatelé o NRP se mohou také obrátit na Poradnu a to nejen s žádostí o potřebné informace a formální pomoc, ale konají se zde i přípravné kurzy pro žadatele vhodné k přijetí dítěte do rodiny. Další specifický typ seminářů je určen odborné veřejnosti, především sociálním pracovníkům v oblasti sociálně­právní ochrany dětí, dětských domovů a kojeneckých ústavů. Tolik stručný výčet aktivit, které zajišťuje Poradna pro NRP, jež doposud sídlila pouze v Litoměřicích (Teplická 3), odkud veškeré své projekty řídí. Protože se zájem o služby Poradny zvyšuje, klientů přibývá a především z důvodu lepší dostupnosti pro mnoho z nich, byla založena pobočka Poradny pro NRP v Ústí nad Labem. Tuto ústeckou Poradnu pro NRP najdete v ulici V Jirchářích 60/6. Místo je v těsné blízkosti Hlavního nádraží ČD, zastávky MHD. Úřední hodiny jsou prozatím v pondělí, ale od února budou dvakrát v týdnu a to v pondělí a ve středu od 8.00 do 15.30 hodin.

Zdroj: Mostecký deník

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 22.1.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 10:22.