Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Leden:

Lidé podstupují rekvalifikace (Právo)

Do rekvalifikací nastoupilo v roce 2013 v kraji 6926 žadatelů, z toho schválených zvolených rekvalifikací bylo 3419 a rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR 3399.

„Úspěšně bylo v roce 2013 celkem v Moravskoslezském kraji ukončeno 5255 rekvalifikací, a to včetně těch, co přecházely z roku 2012,“ sdělila Právu mluvčí Generálního ředitelství ÚP ČR Kateřina Beránková s tím, že ÚP ČR loni v kraji za rekvalifikace zaplatil 50,665 miliónu korun.

Cílem rekvalifikačních kurzů je umožnit lidem, kterým hrozí, že přijdou o práci nebo už jsou nezaměstnaní, získání nové kvalifikace a tím pádem zvýšení jejich šance na trhu práce. „Jde o to, aby uchazeč nebo zájemce o zaměstnání, který takovým kurzem úspěšně projde, našel v co nejkratší době novou práci,“ uvedla generální ředitelka ÚP ČR Marie Bílková a dodala, že 60 procent úspěšných absolventů rekvalifikačních kurzů najde během roku zaměstnání.

Pestrá nabídka možností

Podle Beránkové byli účastníci rekvalifikací v kraji nejčastěji zařazováni do různých druhů svářečských kurzů, kurzů obsluhy PC, kurzů nabízejících získání a rozšíření řidičských oprávnění včetně školení profesní způsobilosti, do rekvalifikací zaměřených na účetnictví, daně a ekonomiku, kurzů obsluhy vysokozdvižných vozíků, kurzů pro pracovníky sociální péče a do rekvalifikace zaměřené na přípravu k zahájení SVČ.

Člověk, který má zájem o kurz hrazený ze strany ÚP ČR, musí splnit několik podmínek. Musí se jednat o uchazeče nebo zájemce o zaměstnání, který je v evidenci ÚP ČR.

„Dotyčný musí mít také odpovídající předpoklady požadované v rámci konkrétního kurzu. Například vzdělání, jisté dovednosti a znalosti. Rekvalifikace musí být potřebná a účelná a v neposlední řadě je nutné, aby byl zájemce zdravotně způsobilý, a to nejen pro absolvování kurzu, ale také pro výkon nové profese,“ popsala mluvčí a poznamenala, že během rekvalifikace, pokud má dotyčný nárok na podporu v nezaměstnanosti, pobírá 60 procent předchozího čistého měsíčního příjmu.

Uchazeči o zaměstnání si mohou najít kurz na zvýšení kvalifikace i sami. Požadavek posoudí odborná komise úřadu, pokud jej schválí, vystaví zájemci potvrzení o úhradě kurzovného. Cena takto zvolené rekvalifikace nesmí za tři roky přesáhnout částku 50 tisíc korun.

Na konci prosince 2013 evidoval ÚP ČR v Moravskoslezském kraji 89 976 uchazečů o zaměstnání a 2280 volných pracovních míst. Podíl nezaměstnaných osob byl 10,5 procenta.

Zdroj: Právo

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 22.1.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 10:18.