Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Leden:

Celkem potřebujeme pět set rodin na přechodnou dobu (Plzeň)

Jak se pěstouni na přechodnou dobu osvědčují?
Máme 115 zařazených rodin, což je velmi dobrý start vzhledem k tomu, že novela platí teprve rok a posuzování a zařazování trvá obvykle osm až 12 měsíců. Péčí pěstounů na přechodnou dobu prošlo během loňska téměř 250 dětí. Šlo nejen o nejmenší děti těsně po narození, ale i o starší nebo sourozenecké skupiny. Nejčastěji pak byly děti předány do péče osvojitelů, ale podařilo se i vrácení do původní rodiny nebo do dlouhodobé pěstounské péče. Z počtu dětí, které prošly pěstounskou péčí na přechodnou dobu, je zřejmé, že se osvědčuje a je i nejlepší alternativou k biologické rodině.

Máte nějaký limit, kolik pěstounů by se mělo nabrat?
Odhadovali jsme, že za první rok účinnosti novely bude zařazeno okolo sta rodin, což se podařilo. Aby bylo možno pro každé dítě, které bude muset opustit původní rodinu, zajistit umístění v rodině, je třeba nejen přechodná pěstounská péče, která slouží k překonání krizové situace, ale také dlouhodobá pěstounská péče. Je také třeba posílit prevenci a služby pro rodiny tak, aby děti nemusely být odebírány, a pokud k tomu dojde, aby se mohly po překonání krize zase vrátit zpět k rodičům. Pokud bychom chtěli zcela vyloučit umísťování nejmenších dětí do ústavní péče, bylo by třeba cca 500 rodin na zajištění pěstounské péče na přechodnou dobu.

Objevila se kritika, že novela vedla k množení pěstounů, kteří si berou děti pro peníze.
Zájemci o pěstounskou péči na přechodnou dobu se v posledních měsících ozývají ve větším počtu, než tomu bylo dříve. Svědčí o tom i počty přijatých žádostí na krajských úřadech. S ohledem na tuto skutečnost narůstá i počet těch, kdo neprojdou celým odborným posouzením a vezmou žádost zpět nebo je žádost zamítnuta. Posuzování je nastaveno tak, aby neprošli zájemci, kteří nemají dovednosti pro péči o děti. U rodin, které procházejí tímto procesem, je vyloučeno, aby si děti braly jen pro peníze. Posouzení žadatelů je poměrně náročným procesem a na základě konkrétních výstupů lze usoudit, co je jejich hlavním zájmem. Zjišťuje se motivace k přijetí cizího dítěte do rodiny i co jsou žadatelé schopni dítěti nabídnout. V případě pěstounů na přechodnou dobu se zpravidla umísťuje v jedné rodině jedno dítě s výjimkou sourozeneckých skupin.

Plánujete nějak srovnat nerovné podmínky pro nesezdané pěstouny a pěstouny v manželství, jak na to nedávno poukázal zástupce ombudsmana Křeček?
Pan ministr kanceláři veřejného ochránce práv odpověděl, že ministerstvo nastavilo pravidla tak, aby byl v odměňování pěstounů zajištěn stejný přístup k manželům, kteří mají dítě svěřeno do společné péče, a těm, kde každý z manželů má dítě svěřeno do své výlučné péče, přestože fakticky jde o péči společnou. V minulosti docházelo k tomu, že v některých manželských párech pěstounů byly vypláceny dvě odměny, v jiných jen jedna za stejný počet dětí. Protože druh a družka ze zákona nemají ve vztahu k dětem svěřeným do péče druhému z páru žádné povinnosti, je v jejich případě úprava jiná.

Chystáte se nějak posilovat služby pro pěstouny, tak aby byly dostatečně a rovnoměrně zastoupeny ve všech krajích?
Ministerstvo ročně vypisuje dotační program neziskovým organizacím v oblasti podpory rodiny. Cílem pro letošek je podpora preventivních a podpůrných služeb pro rodiny, dále komplexní pomoc rodinám s dětmi, které se mohou ocitnout v ohrožení. Oblast služeb pro náhradní rodiny by měla být prvořadým zájmem všech krajů.

Zdroj: Plzeňský deník

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 22.1.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 18:30.