Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Leden:

Jak stoupá minimální mzda v mimoevropských zemích? (finance.cz)

Institut minimální mzdy má své stoupence i odpůrce. Příznivci minimální mzdy vyzdvihují její sociální a motivační funkci, odpůrci minimální mzdy poukazují na zdražování pomocné práce pro zaměstnavatele a rozšiřování "práce na černo".

Ve většině vyspělých zemích světa je však zákonem stanovena minimální mzda, i v mimoevropských zemích s velmi pružnou legislativou upravující pracovně-právní vztahy jako jsou USA, Austrálie nebo Kanada.

Pracovně-právní úprava v EU a ve světě

Velké rozdíly mezi sociálně vyspělou Evropou a vyspělými mimoevropskými zeměmi je v legislativě upravující pracovně-právní vztahy. Zjednodušeně můžeme říci, že v Evropě je zvýhodněn zaměstnanec, v mimoevropských zemích zaměstnavatel. V mimoevropských zemích mnohem více záleží na konkrétní úpravě v pracovní smlouvě, neboť smluvní volnost je volnější, v oblasti pracovně-právních vztazích je v členských zemích EU mnohem větší regulace. V USA nebo Austrálii je pružnější trh práce, zaměstnavatelé nejsou tolik svázáni zákonnými normami. Minimální mzda je však zavedena i v mimoevropských zemích s větší legislativní pružností a smluvní volností v pracovním právu.

Zaměstnavatelé tak mají v mimoevropských zemích výhodnější pozici, lépe se jim optimalizuje počet zaměstnanců a přizpůsobuje momentální situaci a zakázkám. Přijmout a propustit zaměstnance je mnohem snadnější a levnější než v Evropě. Firmy rychleji v případě problémů propouští zaměstnance a naopak rychle přijímají nové zaměstnance, když je potřeba.

Minimální mzda je vyšší i v Argentině

Od 1. srpna 2013 činí v Česku měsíční minimální mzda 8 500 Kč. Ke zvýšení minimální mzdy došlo poprvé od ledna 2007. V přiložené tabulce máme uvedenu minimální mzdu ve vybraných vyspělých zemích světa, nečlenských zemích EU.

  • Minimální mzdu máme uvedeno v letech 2007 a 2013 v národní měně a současně uvedenu minimální měsíční mzdu v roce 2013 v korunách. Přepočet je proveden aktuálním směnným kursem ze dne 6. 12. 2013. Minimální mzda je u všech zemí přepočítána na měsíční úroveň při práci na plný úvazek. Při zkráceném pracovním úvazku je zapotřebí dodržet minimální hodinovou mzdu.
  • Z devíti uvedených zemí je měsíční minimální mzda nižší než v Česku pouze v Brazílii (5 767 Kč). Vyšší minimální mzda je i v Argentině (8 619 Kč). Přepočet je samozřejmě značně ovlivněn aktuálním směnným kursem. Nejvyšší měsíční minimální mzda je v Austrálii (47 877 Kč).

Minimální mzda se zvyšuje

V Česku se minimální mzda mezi roky 2007 a 2013 zvýšila z 8 000 Kč na 8 500 Kč. V daném období se tedy minimální mzda zvýšila o 6,3 %, v zemích uvedených v přiložené tabulce se zvýšila minimální mzda citelně více. I v zemích s dlouhodobě dobrou ekonomickou situací a nízkou inflací v uvedeném mezidobí se zvýšila minimální mzda více.

V USA stoupla minimální mzda o 40,7 %, v Koreji o 39,7 %, Kanadě o 31,8 %, Novém Zélandu o 31,8 %, Austrálii o 18,4 % a Japonsku o 11,3 %.

Nejvíce stoupla minimální mzda v Argentině (o 333,3 %), která se potýká dlouhodobě s vyšší inflací. I v posledních letech, kdy se národní ekonomice daří, se roční inflace pohybovala okolo 10 %. Argentinská ekonomická krize z let 1999 až 2002 má nadále dopad na současnou ekonomiku, přestože aktuální situace je hodnocena příznivě. Na vzestupu je např. cestovní ruch, Argentina je nejnavštěvovanější zemí Latinské Ameriky. Turisté obdivují krásnou architekturu, bohatý kulturní program, překrásné hory, nádhernou přírodu nebo koupání v Atlantiku. Argentina je bezpečná země se vzdělaným obyvatelstvem, což je základní předpoklad pro rozvoj služeb v cestovním ruchu.

Vývoj minimální měsíční mzdy ve vybraných zemích (mimo EU, 2007 až 2013)

Země2007
(v národní měně)
2013
(v národní měně)
2013
(v Kč)
Nárůst
(v %)
Austrálie2 223 AUD2 633 AUD47 877 Kč18,4 %
Nový Zéland1 773 NZD2 336 NZD38 428 Kč31,8 %
Kanada1 322 CAD1 742 CAD32 813 Kč31,8 %
Japonsko116 429 JPY129 577 JPY25 485 Kč11,3 %
USA891 USD1 254 USD25 190 Kč40,7 %
Korea786 480 WON1 098 360 WON20 837 Kč39,7 %
Turecko562,50 YTL978,60 YTL9 640 Kč74,0 %
Argentina800 ARS2 670 ARS8 619 Kč333,8 %
Brazílie350 BRL678 BRL5 767 Kč93,7 %

Pramen: WSI Deutschland (Wirtschafts- und Sozialwissenschftliches Institut) - Mindestlohndatenbank, Stand Juli 2013

Zdroj: finance.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 21.1.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.2. 2018 000 11:40.