Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2014 » Leden:

Právo na dětství, MPSV spouští kampaň na podporu pěstounské péče

Podstatou je hledání nových rodin pro děti, které z různých důvodů nemohou vyrůstat u biologických rodičů. Přitom je ale důležité, aby s nimi mohly nadále zůstat v kontaktu.

„Vycházíme ze základní zásady, že pěstounství je forma náhradní rodinné péče, která má mít přednost před ústavní výchovou,“ říká ministr práce a sociálních věcí František Koníček.

Ministerstvo práce a sociálních věcí uskutečňuje od července 2012 individuální projekt „Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti rodiny“. Jeho cílem je ověřit nové metody a nástroje při vyhodnocování situace ohrožených dětí a rodin a při hledání návrhů, jak jejich situaci nejlépe řešit. Po letech, kdy pěstounská péče byla často i z pohodlnosti nahrazována ústavní péčí, se přístup k této praxi radikálně mění.

„Projekt by měl optimalizovat cesty k dalšímu rozvoji pěstounské péče a umožnit další snižování počtu dětí v ústavních zařízeních“, dodává ministr František Koníček.

Ministerstvo na projektu spolupracuje se šesti kraji – Karlovarským, Královéhradeckým, Olomouckým, Pardubickým, Zlínským a Moravskoslezským. Výsledky budou podrobně analyzovány a poslouží ke standardizaci metod a postupů sociálně-právní péče u této cílové skupiny. Součástí projektu je také pořádání odborných seminářů a konferencí, kde se odborníci i veřejnost seznamují s dílčími výsledky a kde je možné poskytnou prostor vzájemným diskusím a výměně zkušeností. Sdílení informací je možné také díky novým webovým stránkám a národní kampani „Právo na dětství“. Konkrétním přínosem projektu bude návrh způsobů řízení a financování systému péče o ohrožené děti v ČR na národní úrovni i na úrovni krajů a obcí.

Pěstounská péče je jednou z forem náhradní rodinné péče. Mohou do ní být svěřovány děti, jejichž výchova u rodičů není dlouhodobě, nebo krátkodobě zajištěna. Pěstounská péče je státem garantovaná forma náhradní rodinné péče, která zajišťuje dostatečné hmotné zabezpečení dítěte a přiměřenou odměnu těm, kteří se ho ujali. Dítě může být svěřeno do pěstounské péče fyzické osobě nebo do společné pěstounské péče manželů. Jedním ze základních principů pěstounské péče je zachování kontaktů a vazeb s biologickou rodinou dítěte a snaha o jeho navrácení do biologické rodiny, pokud to podmínky umožní.

Na konci května 2013 MPSV evidovalo téměř deset tisíc lidí, kteří dostávali odměnu pěstouna. Přibývá také rodin, které vykonávají pěstounskou péči na přechodnou dobu. Zatímco na začátku roku 2012 jich bylo pouze osm, dnes je to už 114 rodin.

Počet dětí v pěstounské a poručnické péči během roku 2013 vzrostl o více než 2000, v současné době jich takto žije už více než 13 tisíc a dalších několik desítek dětí přijali pěstouni na přechodnou dobu. V ústavních zařízeních stále žije kolem devíti tisíc dětí, ale jejich počet postupně klesá.

Autor: Petr Sulek

Zdroj: denik.obce.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 21.1.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.3. 2018 000 20:45.